logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for genuin:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norgenuin
engart [a]: authentic, genuine, original, real, true, pukka
spaart [a]: auténtico, verdadero, original, genuino
sweart [a]: genuin
Synonyms:autentisk, edel, ekte, ektefødt, fullblods, hundre prosent, legitim, lødig, opprinnelig, original, pur, rein, reinspikka, ren, sann, ublandet, uforfalsket, vaskeekte
Example:
 1. Håpet er, som nevnt, ingen stor bok målt i sider, men en genuin formidler av det vi fortsatt tør kalle diktets ånd.
 2. Den er ikke genuin, men bygget efter modell fra Glomdalsmuseet.
 3. Dette har antagelig mer med skikk og bruk og tro å gjøre, enn med faktisk og genuin trivsel og legning.
 4. Bak den store tilstrømningen til Savonlinna Operafestspill ligger det en genuin opera og musikkinteresse.
 5. Byen Chester med genuin bindingsverksbebyggelse fra middelalderen og elegante shoppingarkader i to etasjer, juvelen blant Englands byer.
 6. DET er ikke til å komme forbi at det er en genuin redsel til stede for rovdyrene.
 7. Den amerikanske kunstkritiker Hilton Kramer mente i 1972 at modernismen var kommet til veis ende, og tendensene til en ny ekspresjonisme i maleriet i slutten av 70årene ser han idag som en genuin stilforandring som han mener er uttrykk for en gjennomgripende kulturendring.
 8. Den er en skjønnhetssal med genuin akustikk.
 9. Der er noen unntagelser bl.a. i noen ganske intense blyanttegninger hvor strek og stramt skisserte gjenstander skaper en genuin spenning på den hvite papirflaten.
 10. Det er - med alle tenkelige forbehold - lidenskapsløst men dog lidenskapshungrende, uten ekte engasjement men dog med vilje til å hengi seg til noe som virker forlokkende, skamfullt men dog trassig, å parodiere genuin livsutfoldelse en masse.
 11. Dette er derfor ingen genuin nærradio, men snarere en regionradio.
 12. Gretelill Tangen er en poetisk lysende Aksinja, med en genuin melankoli.
 13. Hans korte, usentimentale prosa gjenspeiler genuin fortellerglede, og noe så umilitært som natursans og spesiell kjærlighet til nordnorsk natur.
 14. Humor var der også i oppsetningen av Den lille havfrue foruten en grunntone av genuin poesi.
 15. Hun forteller videre at alle dansene de har på repertoaret er av genuin russisk opprinnelse, likeledes draktene som blir sydd på systuene ved større teatre i Moskva eller Leningrad.
 16. Jeg har forstått genuin kristendom slik at prester og kirkefedre kan ha sine forskjellige trosmeninger.
 17. Kan hende har norske teatres venneforeninger noe å hente her - som Skouen skriver, er der overalt i verden en skjult reserve av genuin teaterinteresse man kan bygge på.
 18. Man kan regne at det hos voksne mennesker tar et sted mellom 20 og 30 år før genuin alkoholisme er utviklet, mens det hos ganske unge mennesker går få år, ja måneder.
 19. Mangelen på pedagogisk begavelse, ledet av genuin omsorg for den oppvoksende og tildels forvorpne slekt.
 20. Men her er skapt en genuin og karaktersterk helhet av det grove planke og lemmematerialet, farve, røff, dekorativ penselføring og tegning.
 21. Men mange har vanskelig for å forstå at kulturredaktør Hans Fredrik Dahls groteskt overdimensjonerte oppslag i Dagbladet torsdag og fredag var rotet sammen i genuin kjærlighet til Gyldendalforfatternes fremtidige bøker men derimot skyldes sterk skjeling til lommeboken !
 22. Noe av Børdes poeng er at motsand mot atomvåpen kan være genuin sådan og ikke pr. definisjon USAhat styrt av påvirkningsagenter.
 23. Nærradioen er kommet for å bli, og det må være viktig å bidra til at den kan bli en virkelig, genuin nærradio, så åpen og demokratisk som mulig.
 24. Og dermed skulle grunnlaget være lagt for en genuin skjønnhetssøvn - i alle fall i eksteriør forstand.
 25. PAKISTANS leder general Zia UlHaq innledet igår en kampanje for å få folk til å be fem ganger daglig med henvisning til at han er fast besluttet på å gjøre Pakistan til en genuin islamsk stat.
 26. Samtlige verker utnytter instrumentet på en idiomatisk og genuin måte.
 27. Særlig sans har han nok hatt for Shakespeare, Holberg og Ibsen, ved siden av at han har hatt en genuin sans for moderne dramatikk - ikke minst absurdismens.
 28. Vi har ingen genuin Holbergholdning her i landet.
 29. Historiens beste Hedvig - Genuin tolkning - Aldri opplevd en så umiddelbart levende og gripende Hedvig.
Results found in Swedish dictionary
Similar words:
enggenuine
norgenuint
spagenuino
swegenuint
enggenie
enggentian
enggenuinly
Your last searches:
 1. genuinLast searches

# NAL Term
1 Flag fusionado
2 Flag tolerera
3 Flag trustfulness
4 Flag nedbrytande
5 Flag estado civil
6 Flag cortina de hierro
7 Flag enjaulado
8 Flag prognose
9 Flag intern
10 Flag sternness
11 Flag akvatinta
12 Flag high relief
13 Flag förmögen kvinna
14 Flag reiteration
15 Flag luftvärnskanon
16 Flag ek-
17 Flag ortopedi
18 Flag björntjänst

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 1466 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1591 0 2022-10-17 23:14:50
röja 2162 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 3390 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 9591 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 3191 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3926 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6658 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7379 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 8021 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2904 - seconds.

mobiltelefon