logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for hemlighet:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Swedish dictionary
swehemlighet
enggeneral [n]: secret, privacy, silence, secrecy
norgeneral [n]: hemmelighet
spageneral [n]: secreto [m], secreto [m]
Synonyms:brev, bud, berättelse, historia, korrespondens, meddelande, upplysning, rapport, reklam, rykte, sladder
Derived terms:hjärtats hemlighet, i hemlighet, innersta hemlighet, statshemlighet, strängt bevakad hemlighet, tjänstehemlighet, avslöja anförtrodd hemlighet, hemlighetsfull, hemlighetsfullt, hemlighetsmakeri
Wiki:En hemlighet är information som inte skall spridas utanför en grupp. Det kan dels röra en enda person som inget säger, om däremot fler är delaktiga hålls ett avtal, överenskommelse eller en lag. Fenomenet kan förekomma på de flesta ställen, från förskola till statliga myndigheter som militär, polis och regering.
Example:
  1. Jag vet var han bor. Men det är en hemlighet.
  2. Flickan skriver dagbok i hemlighet.
  3. Kan du hålla det en hemlighet?
  4. Nu ska du få höra min hemlighet. Den är mycket enkel: Det är bara med hjärtat som man kan se ordentligt. Det viktigaste är osynligt för ögonen.
  5. Tidningen avslöjade en väl bevarad hemlighet.
  6. Det är ingen hemlighet.
  7. Det är inte en hemlighet.
  8. Vad är framgångens hemlighet?
Similar words:
norhellighet
norherlighet
norheslighet
swehelighet
norheftighet
norhelliget
norhemmelighet
Your last searches:
  1. hemlighetLast searches

# NAL Term
1 Flag snips
2 Flag desagravio
3 Flag slattern
4 Flag drama
5 Flag skibakke
6 Flag sepal
7 Flag republikanism
8 Flag quilt
9 Flag pussing
10 Flag avstå från
11 Flag ondeante
12 Flag proscription
13 Flag provincial
14 Flag pondus
15 Flag palomar
16 Flag organized
17 Flag aporreado
18 Flag onagra

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 1461 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1589 0 2022-10-17 23:14:50
röja 2157 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 3390 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 9588 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 3187 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3923 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6655 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7376 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 8018 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2111 - seconds.

mobiltelefon