logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for hellighet:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norhellighet
enggeneral [n]: holiness, sanctity
spageneral [n]: santidad [f]
swegeneral [n]: helighet
Anagrams:helhetlig
Wiki:Hellighet er en egenskap ved personer, gjenstander, steder, handlinger, ord eller forestillinger som er knyttet til en guddom og som er religiøst opphøyde og ikke hverdagslige. Adjektivet hellig kan i overført betydning også betegne noe ikke-religiøst som er ukrenkelig, dyrebart og umistelig, noe som ikke må vanæres men behandles med ærefrykt og dyp respekt. Hellig kan dessuten bety rettferdig i uttrykk som «hellig vrede» og «hellig krig».
Example:
 1. Da bevilget vi oss fri i to dager og fikk anledning til å ta noen forfriskende bad, forteller Øistein Vogt, som beskriver årets møte med Hans Hellighet ved audiensen som mer avslappet enn tidligere.
 2. Der møtes Guds hellighet og hans kjærlighet som i et brennpunkt.
 3. Guds hellighet er som den loddrette trestammen, boret langt ned i jorden.
 4. Mest sannsynlig er det ikke Barentshavets hellighet som er bakgrunn for den sovjetiske forhandlingsposisjon, men heller mer jordnære, eller skal man si sjønære, forhold.
 5. Den levende Gud skal forkynnes slik at både hans grenseløse kjærlighet og hans absolutte hellighet og renhet trer frem.
 6. Dvs. sett store krav til ditt eget liv - til hellighet og renhet - men bli aldri egenrettferdig.
 7. Eller går det an å forkynne Guds kjærlighet uten også å berøre Guds hellighet ?
 8. Jesu lidelse og død forkynner Guds hellighet.
 9. Men betyr det at forkynneren vil underslå forkynnelsen av Guds hellighet ?
 10. Nettopp dette er jo også så viktig for at Kirken kan nå ut lengst mulig med sitt budskap om Guds kjærlighet og hellighet og formidle evangeliet til frelse og fornyelse.
 11. Og vi på fortauet, kan vi ut fra våre fornemmelser om livets hellighet bare trekke på skuldrene, gå forbi og si at det får han da gjøre som han vil med ?
 12. Slik er Guds hellighet annerledes enn alt hva vi mennesker ellers er kjent med.
 13. Slik vil den som i sin erkjennelse raderer ut Guds hellighet, sitte igjen ikke med Guds kjærlighet men bare med sine egne begreper om denne kjærlighet.
Similar words:
norhelliget
norherlighet
norheslighet
swehelighet
swehemlighet
norheftighet
norhellige
Your last searches:
 1. hellighetLast searches

# NAL Term
1 Flag Flanders
2 Flag hundralapp
3 Flag klassisk eksempel
4 Flag flokk
5 Flag not planned
6 Flag weld
7 Flag cajita
8 Flag accession
9 Flag feber
10 Flag fighter
11 Flag trampa på någons känslor
12 Flag marknadspris
13 Flag sicalíptico
14 Flag kakaosmör
15 Flag eufonium
16 Flag out of sync
17 Flag rimet versepar
18 Flag diagnostisere

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 1466 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1591 0 2022-10-17 23:14:50
röja 2162 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 3390 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 9591 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 3191 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3926 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6658 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7379 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 8021 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1779 - seconds.

mobiltelefon