logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for milliard:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
normilliard
enggrunntall [n]: billion
spagrunntall [n]: billón [m]
swegrunntall [n]: milliard
Wiki:En milliard er det samme som det naturlige tallet 1 000 000 000, 109 eller tusen millioner. I de fleste engelsktalende land i dag bruker de échelle courte hvor billion tilsvarer det vi i Norge, som benytter échelle longue, kaller en milliard. Begge systemene har vært i bruk i Frankrike opp gjennom historien.
Example:
 1. Operasjon Manta skal ha kostet de franske myndigheter ca. en milliard kroner, men på militært holdt ble det mandag understreket at også normale øvelser koster store summer og at Tchadoperasjonen har vært en meget nyttig treningstid for de franske styrker.
 2. Siden den tid har vi nordmenn trolig skrevet noe slikt som en milliard julekort.
 3. Av særlig betydning for norsk økonomi på lengre sikt er vår industrivekstpakke som samlet sett er på vel en milliard kroner.
 4. Bare i Norge ble det i 1983 brukt ca. 150 000 dyr i forskjellige former for dyreforsøk, og på verdensbasis blir det brukt over en milliard dyr pr. år.
 5. Beregninger har vist at en alternativ investering på en milliard kroner i energiøkonomisering i bygninger gir direkte og indirekte sysselsettingsvirkninger som er minst like store som i kraftutbygging, anslagsvis 4500 årsverk.
 6. Det er noe unormalt når et selskap i sitt første driftsår får en milliard kroner i omsetning, sier Holter om Oslo Finans.
 7. Det nordiske marked for utstyr for ubåtjakt, er anslått til ca. en milliard kroner, sier han.
 8. Dette budsjettet er på 90 millioner dollar - 748 millioner norske kroner, eller nærmere en milliard.
 9. Dette er bakgrunnen for at Regjeringen har valgt å satse på et ekstraordinært veiprogram for NordNorge på en milliard kroner.
 10. Distriktsskatteloven gir det offentlige ca. 1 milliard kroner i tapte inntekter i året.
 11. Efter vårt syn er det bekymringsfullt at det alminnelige forbruk ligger tre milliarder kilowattimer over prognosene, mens utbyggingsplanene er en milliard kilowattimer på efterskudd, sier Festervoll.
 12. En milliard kroner, det var en god slump penger, ca. fire ganger 1984budsjettet for Universitetet i Tromsø.
 13. En milliard kroner ekstra er for fantastisk ; jeg får tenke på den andelen av den som det i landssammenheng ville være rimelig å få for Universitetet i Oslo.
 14. En milliard kroner ekstra til forskning tilsvarer 2530 prosent av de statlige midler til forsknings og utviklingsarbeide, inkludert tippemidlene, sier Graue.
 15. En næring som burde være blant landets mest lønnsomme, innretter seg altså slik at vi i et fiskeriland som Norge sitter med inntektsoverføringer på en milliard kroner i året, sier Egil Bakke.
 16. I et land med en milliard mennesker er det en god ide å henrette noen for å lære andre hva forbrytelser kan føre til...
 17. Ja, beløpet er ikke overveldende for oss betyr det i underkant av en halv milliard.
 18. Jeg tillater meg å hevde at norsk kulturliv i virkeligheten blomstrer, sa statsministeren, som minnet om at bevilgningene til kulturformål over statsbudsjettet øker fra 760 millioner kroner til 1,1 milliard kroner.
 19. Kredittforetakene, i første rekke Bykredittforeningene, kan yte boliglån for 1,1 milliard kroner i 1985, en økning på 12 prosent.
 20. Les det beste av det en milliard kinesere leser i denne kinesiske litterære esken, som er stappfull av leseroverraskelser.
 21. Men en milliard dollar bør landbruksfondet også ha, hvis prosjektet skal bli effektivt og bli tatt alvorlig av den polske regjering, noe som er meget viktig, sier den katolske representanten.
 22. Mens Televerket gjennom 25 år har brukt 1,25 milliarder i løpende kroner på utbygging av kringkastingsutstyr for NRK, vil en kabelutbygging for en halv million abonnenter med en forutsatt tilknytningsavgift på 5000 kroner pr. abonnent og driftsutgifter på 500 kroner komme opp i anslagsvis 2,5 milliarder i investeringer og en kvart milliard i driftsutgifter.
 23. Midler fra et lotto - som på årsbasis kan komme opp i en halv milliard kroner - kan føre til at vi på investeringssiden innen kulturlivet kan komme over fra 50års planer til femårs planer, sier Egeland.
 24. Mitt utgangspunkt er Stortingsmelding nr. 89 om høgre teknisk utdanning i Norge, den omhandler tiltak for vel en milliard 1980kroner til styrking av denne utdannelse, sier høyskolerektor Inge Johansen, Universitetet i Trondheim / Norges tekniske høgskole.
 25. NRK har 2500 ansatte og 1 milliard kroner til disposisjon.
 26. Reell skattelettelse på en milliard kroner neste år.
 27. Schibstedgruppen er et selskap med ubegrenset solidarisk ansvar for de personlige eiere, og med forpliktelser på over en kvart milliard kroner.
 28. Selv om foreningen ikke har nøyaktige tall, kan det slåes fast at charterarrangørene hadde en omsetning ifjor på mer enn en milliard kroner.
 29. Siden fondet ble opprettet er det brukt en milliard kroner av de fagorganisertes penger til å finansiere lavlønnsordningen.
Results found in Swedish dictionary
swemilliard
enggrundtal [n]: billion
norgrundtal [n]: milliard
spagrundtal [n]: billón [m]
Similar words:
engmillboard
engmillibar
normilliardte
normillibar
swemiljard
swemillibar
engmidland
Your last searches:
 1. milliardLast searches

# NAL Term
1 Flag grammophone disc
2 Flag contrapelo
3 Flag zonplanering
4 Flag brunsttid
5 Flag behandla kyligt
6 Flag red-letter day
7 Flag centralizar
8 Flag Snøhvit
9 Flag be ignored
10 Flag tanino
11 Flag levantar acta
12 Flag rendyrke
13 Flag sculptor
14 Flag skranten
15 Flag fall
16 Flag baby sitter
17 Flag chronological
18 Flag zurrir

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
röja 677 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1786 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6788 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1635 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2243 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5171 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5979 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6428 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 5426 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5950 0 2018-11-26 10:44:30

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.2083 - seconds.

mobiltelefon