logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

3 result(s) found for prosa:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norprosa
englitteratur [n]: prose
spalitteratur [n]: prosa [f]
swelitteratur [n]: prosa
Derived terms:prosaisk, prosadikt
Wiki:For tidsskriftet, se Prosa (tidsskrift) Prosa (fra lat. prosa, «rett frem», og oratio, «tale») betegner språklig fremstilling i ubunden, ikke-metrisk form, som en formell karakteristikk av tekster som en motsetning til poesi og drama. I dag brukes ordet mest som synonym eller samlebetegnelse for episke tekster i form av romaner og noveller.
Example:
 1. Comment cest ble en kraftanstrengelse i fortsettelsen av LInnommable, og rendyrker disse siste ordene derfra i den mest obskure form for prosa.
 2. Et stort år for norsk skjønnlitterær prosa, en ny sesong med kunstneriske seire og med interesse for bøkene fra publikum.
 3. Jeg hadde en del stoff liggende, både lyrikk og prosa.
 4. Prosa er vanskeligere å skrive enn drama.
 5. Alle som har fått den forkjærte oppfatning at Andre Bjerke er en vakker og elegant overflatedikter, får disse samme oppfatninger grundig revidert ved det klokt gjennomtenkte utvalg av dikt - og prosa - som Jan Erik Hansen har foretatt for Nationaltheatrets Bjerkeaften på Amfiscenen, og forhåpentlig for mange flere kvelder enn de tre som foreløbig er avsatt.
 6. Blant de tilstedeværende var også Eva Maagerø og Cindy Haug, som har redigert en antologi med titelen Neue Norwegische Prosa, utgitt av Aschehoug, men med en interessant og usedvanlig bakgrunn.
 7. Boken heter Om dyr, og er en samling av lyrikk og prosa fra Wergeland til T. S. Eliot og Margaret Drabble.
 8. De er, mener han, vel så talende som Hildesheimers prosa - noe som han håper vil føre til at Hildesheimer overvinner sin fortvilelse og vender tilbake til litteraturen.
 9. De må imidlertid betraktes som avlivet efter at professor Geir Kjetsaa ved Slaviskbaltisk institutt ved Universitetet i Oslo har foretatt en grundig tekstanalyse av Sjolokhovs verk og sammenlignet hans prosa og stil med verker av den russiske forfatter som ifølge kritikerne skulle ha skrevet det - Fjodor Krjukov.
 10. Det er nylig blitt utgitt en samling forskjellige skrifter av Beckett, kritikk, brev, utdrag av tidligere uutgitt prosa og drama.
 11. Dikterverker og prosa, vers, brev, presseinnlegg strømmet fra hans penn.
 12. Fernando Arrabals force når han skriver lyrisk prosa ligger i hans lidenskapelige sprog som ihvertfall på en nordbo ikke virker nettopp påfallende moderne.
 13. Gjennomført poetisk er Mjelve også når han skriver såkalt prosa.
 14. Han vant store priser for sine utstillinger i olje og grafikk, skrev lyrikk, prosa og teater og fungerte som kunstkritiker.
 15. Hans korte, usentimentale prosa gjenspeiler genuin fortellerglede, og noe så umilitært som natursans og spesiell kjærlighet til nordnorsk natur.
 16. Hendelser og tanker som er vanskelige å beskrive kommer bedre til uttrykk gjennom diktning enn i prosa.
 17. Historien fortelles på det midterste lerretet, den er prosa mens vingene, sidelerretene, er poesi.
 18. I detta nu, låt vara att man i Tammerfors allt fortfarande skriver framför allt romaner och att man vid författareföreningens möten helst talar om prosa och samhällsfrågor, tvistar eller tävlar Tammerfors och Helsingfors inte längre inbördes.
 19. I stedet har han en tendens til å omskape den til prosa, fremholdt Seifert.
 20. I talespråk og talespråksnær prosa er det forbausende få genitiver.
 21. Idag spilles helst bare en 67 av hans stykker, og lite av hans prosa blir lest.
 22. Julaften sendes Ordet er Andre Bjerkes, dikt og prosa i utvalg ved Jan Erik Hansen.
 23. Lederne får formidlet utmerkede øyeblikksbilder fra det omfattende kontinent i prosa, poesi og bilder.
 24. Med den journalistiske ballast som den nye statssekretæren har, kan det være håp om spenstigere prosa og fremfor alt bedre engelsk i statsministerens taler.
 25. Men denne prosa fikk en historisk patina fra en kyndig utnyttelse av byens ærverdige karakter, og ble i de store elskovs og dødssener løftet opp til bevinget patos i monologer og dialoger på umiskjennelig Shakespeask nivå.
 26. Men dette at norsk litteratur får vilkår til å koma ut i ei breidd som tilgodeser både lyrikk og prosa på ein slik måte at det gjev eit sunt bilete av bokheimen vår i dag det er viktig for både notid og framtid.
 27. Men vi vet jo at mange av de ypperste verker i verdenslitteraturen, i dramatikk såvel som i prosa, tilhører denne genre.
 28. Merkelig er det fravær av interesse som foreligger i prosa og poesi f.eks. for de helt umenneskelige festnings og tukthusforhold.
 29. Netto ble ordningen i 1983 gjort gjeldende for 213 skjønnlitterære bøker, færre lyrikksamlinger og mer prosa enn i de første årene og betydelig lavere enn for seksåtte år siden.
 30. Når eg tar dei fram igjen, er det både fordi dei plasserer seg på ein spennande måte innanfor totalbiletet av skandinavisk prosa, og fordi vi truleg står andsynes eit romanprosjekt som enno ikkje er fullført.
Results found in Spanish dictionary
spaprosa
engliteratura [n]: prose
norliteratura [n]: prosa [u]
sweliteratura [n]: prosa [u]
Derived terms:leprosa, prosaico, prosaica
Anagrams:posar
Wiki:La prosa es una forma que toma naturalmente el lenguaje para expresar los conceptos, y no está sujeta, como el verso, a medida y cadencia determinadas. La prosa es una forma de la lengua escrita, definida por oposición al verso. Según Jakobson (1988) la prosa se caracteriza por su recorrido hacia adelante, así como el verso ""regresa"" hacia atrás, con figuras que se agrupan en el llamado paralelismo.
Example:
 1. Él sólo lee prosa.
 2. Ella solo lee prosa.
 3. No hay una forma de prosa más difícil de entender y más tediosa de leer que el paper científico promedio.
 4. ¿Qué campo es más exigente, la prosa o la poesía?
 5. El secreto de la buena prosa se encuentra en el ritmo del idioma.
 6. Su prosa está llena de descripciones floridas y clichés, asegurando su carrera como novelista romántica.
 7. Marco escribía mejor poesía en latín que prosa en su lengua materna.
Results found in Swedish dictionary
sweprosa
englitteratur [n]: prose
norlitteratur [n]: prosa
spalitteratur [n]: prosa [f]
Derived terms:prosaisk
Wiki:Prosa, från latinets pr?sa (obunden stil), från prorsus på samma språk (rakt på sak), är flera former av berättande vardaglig text eller tal som inte är bundet av metriska regler. Den kan vara neutral och osmyckad och förekommer som fackprosa eller som skönlitteratur, till exempel romaner, noveller, essäer och biografier. Om prosan blir rytmisk i sin meningsbyggnad är den besläktad med poesin.
Similar words:
spapresa
spaprisa
spaproa
sweprisa
sweprost
sweprova
engpress
Your last searches:
 1. prosaLast searches

# NAL Term
1 Flag rörsocker
2 Flag minute
3 Flag svans
4 Flag hydroterapi
5 Flag ha sex
6 Flag shorthand
7 Flag provningsbana
8 Flag jox
9 Flag lojalitet
10 Flag holocausto
11 Flag kunne klare
12 Flag borg
13 Flag seconds
14 Flag generalmente
15 Flag centralfigur
16 Flag bita ihop tänderna
17 Flag pesky
18 Flag finansiell

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
röja 677 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1786 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6788 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1635 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2243 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5171 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5979 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6428 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 5426 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5950 0 2018-11-26 10:44:30

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.1599 - seconds.

mobiltelefon