logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

3 result(s) found for segment:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in English Dictionary
engsegment
norgeneral [n]: segment [n]
division [v]: segmentere
spageneral [n]: segmento [m]
division [v]: segmentar, dividir en segmentos
swegeneral [n]: segment [n]
division [v]: segmentera
Synonyms:
 1. [n]: section, part [gt], portion [gt]
 2. [n]: part [gt], piece [gt]
 3. [v]: section, separate [gt], divide [gt], part [gt]
 4. [v]: separate [gt], divide [gt], part [gt]
Derived terms:divide into segments, division into segments, segmentation, segmental, nonsegmental, segmental arch, segmentation cavity, segmented, segmented worm, suprasegmental, unsegmented
Example:
 1. Many firms are competing for the wealthier segment of the market.
 2. Divide this line segment into twenty equal parts.
 3. Some systems, such as Burroughs B5500, do not use paging to implement virtual memory. Instead, they use segmentation, that divide virtual address spaces into variable-length segments. A virtual address consists of a segment number and an offset within the segment.
 4. This segment is brought to you by the Ford Motor Company.
Results found in Norwegian dictionary
norsegment
enggeneral [n]: segment
spageneral [n]: segmento [m]
swegeneral [n]: segment
Synonyms:
 1. avgrensning, lag, sjikt, sperre
 2. avsnitt, del, kapittel, paragraf, punkt
Derived terms:segmentere, segmentering, segmentell
Example:
 1. Avtalen med Statoil kan gi oss produkter innenfor et segment av markedet som trolig blir verdt titalls millioner kroner for oss i årene som kommer, sier Klitzing i en samtale med Aftenposten.
 2. Et segment av tiden som utgjør vår generasjon - fra den gang vi var det nye, og før vi er blitt det gamle.
 3. Men deles et stykke av en snefnuggkurve i fire like store deler, behøves tre - og kun tre - gangers forstørrelse for at hvert segment skal fremtre som et i størrelse og alt helt perfekt bilde av hele stykket.
 4. Ved overtagelsen av Royal Viking Line kommer vi inn på et annet segment av cruisemarkedet.
Results found in Swedish dictionary
swesegment
enggeneral [n]: segment
norgeneral [n]: segment
spageneral [n]: segmento [m]
Synonyms:fraktion, bit, andel, pusselbit
Derived terms:segmentera, segmentering
Similar words:
norsement
spasegmento
engsediment
engsegmental
engsemen
norsediment
spasegmentar
Your last searches:
 1. segmentLast searches

# NAL Term
1 Flag esparteña
2 Flag rett fram
3 Flag chary
4 Flag agorero
5 Flag brevis
6 Flag montasje
7 Flag pier
8 Flag tajt
9 Flag subsidie
10 Flag forska i
11 Flag asp
12 Flag renal
13 Flag bølle
14 Flag kunna
15 Flag bulne
16 Flag episkopal
17 Flag black ice
18 Flag alancear

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Where is Administrator easytrans.org ?? Viktorixdp 10 0 2023-02-04 05:04:39
Gjørme e mud 278 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 436 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1063 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2293 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7650 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2034 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2625 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5547 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6368 2 2021-01-11 11:20:56

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1537 - seconds.

mobiltelefon