logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

2 oppslag funnet for alter:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i engelsk ordbok
engalter
norbygning [v]: bygge om
dyr [v]: kastrere, sterilisere, kastrere, gjelde
klær [v]: endre
modify [v]: endre, forandre, forvaltningsfirma, modifisere
spabygning [v]: transformar
dyr [v]: castrar, esterilizar, emascular
klær [v]: alterar, retocar
modify [v]: alterar, modificar, cambiar
swebygning [v]: bygga om
dyr [v]: kastrera, sterilisera, snöpa, gälla
klær [v]: ändra
modify [v]: ändra, förändra, förvandla, modifiera
Synonymer:
 1. [v]: change, modify
 2. [v]: change, vary
 3. [v]: change [gt], alter [gt], modify [gt]
 4. [v]: interpolate, falsify, edit [gt], redact [gt]
 5. [v]: neuter, spay, castrate, sterilize [gt], sterilise [gt], desex [gt], unsex [gt], desexualize [gt], desexualise [gt], fix [gt]
Avledede ord:alter ego, alterability, alterable, alteration, altercation, alternate, alternating, alternating current, alternative, alternatively, alternator, as an alternative, falter, faltering, psalter, psalterium, unfaltering, altered, alternation, halter, unalterable, unaltered, actinomeris alternifolia, alterative, altercate, altering, alternanthera, alternanthera philoxeroides, alternation of generations, alternative birth, alternative birthing, alternative energy, alternative medicine, alternative pleading, bruno walter, consciousness-altering drug, cyperus alternifolius, falteringly, genus alternanthera, haltere, hangman's halter, inalterable, mind-altering, mind-altering drug, palter, paltering, pleading in the alternative, psaltery, salter, sir harold walter kroto, [Vis mindre / mer]
Anagram:alert, later, ratel
Eksempel:
 1. It is not clear whether Lander intended to alter Emmets style from the beginning.
 2. The slave was anxious to alter his destiny.
 3. As the artist grows older his paintings may alter.
 4. After weighing all these considerations, the promoters will present their scheme in the form of a private bill; however, they might find themselves forced to alter the route in order to meet criticisms in Parliament.
 5. As the artist grows older his paintings many alter.
 6. I have to alter my clothes because Ive lost weight.
 7. The government is reluctant to alter its economic policy.
 8. The government had to alter its foreign policy.
 9. How long does it take to alter it?
 10. Japan has been urged to alter her diplomatic policies.
 11. I think he needs to alter his lifestyle.
 12. She had to alter her dress by herself.
 13. If you alter the plan, you must inform the team members of the changes.
 14. The word of God is the creation we behold and it is in this word, which no human invention can counterfeit or alter, that God speaketh universally to man.
 15. Kathy set about brightening her coworkers day with fresh muffins when her demoniac alter ago, High Priestess Lilith, convinced her to poison them.
 16. The man who is constantly making decisions and being compelled to alter them gets nowhere.
 17. Facts are stubborn things; and whatever may be our wishes, our inclinations, or the dictates of our passion, they cannot alter the state of facts and evidence.
 18. We had to alter our plans because we didnt have enough money.
 19. Fashion is a form of ugliness so intolerable that we have to alter it every six months.
 20. I cant alter the plans.
Resultater funnet i norsk ordbok
noralter
engreligion [n]: altar
spareligion [n]: altar [m]
swereligion [n]: altare
Avledede ord:alterskap, altertavle, alter ego, alternativ, alternativt, alternere, alternerende, asfaltering, forvalter, konkursforvalter, psalter, alterere, asfaltere, altertjener, eksaltert
Anagram:taler, ratle, trale
Wiki:For stjernebildet, se Alteret. Alter av av latin alta ara, høyt offersted, er i ikke-kristen betydning brukt om et oppbygget sted der en la gaver til en gud, eller et sted for ofring eller andre kulthandlinger. I kristen betydning et bord i koret der gudstjenesten blir holdt og flere kirkelig handlinger utført.
Eksempel:
 1. Er dette nye unge broilere som skal ofres på idrettens alter ? spør vi trenerne Inger Johanne Moen og Oddbjørn Knudsen.
 2. Intervjuet manglet nyhetens interesse, og hvis NRK hadde kjørt det, ville det ha vært et offer på sosialpornografiens alter, sa radiodirektør Gunnar Gran til VG om sin begrunnelse for å stanse Nessetintervjuet.
 3. Begge orglene gikk med - likeså kirkeklokker, alter og inventar forøvrig.
 4. Både Senterpartiet og Kristelig Folkeparti har ofret flere av sine hovedsaker på samarbeidets alter.
 5. De spør seg selv, hvor lenge skal norsk jordbruk ofres på distriktspolitikkens alter ?
 6. Denne ideologien med å ofre de små på den europeiske fredens alter, finner sine fremtredende talsmenn i den vesttyske sosialdemokrat Egon Bahr og i Sveriges Olof Palme.
 7. Dessuten ønsker man seg en konsekvensanalyse som kan fortelle om det må ofres arbeidsplasser på samarbeidets alter.
 8. Det er i dette tilfelle vanskelig å tale om hovedroller, men Henrik Vogler - Strindbergregissøren som er blitt tolket som Bergmans alter ego - må i alle fall kunne karakteriseres som spillets dramatiske katalysator.
 9. Det lutherske fellesskap er forsterket ved dette møtet, i konkrete ordelag gjennom vedtak som fastslår at kirkene betrakter seg som å være i såkalt alter og prekestolfellesskap med hverandre.
 10. Disse øvelser er et åpenlyst offer på de konjunkturpregede vurderingers alter, og folk vet godt hvor mye slike påfunn er verd.
 11. En undersøkelse ledet av Adam Zartel fra Haifauniversitetet har avdekket hva man tror må være det alter israelittene av Moses ble pålagt å reise efter at de hadde gjenerobret landet.
 12. Hans trofaste lesere hadde neppe problemer med å godta en personifisering av Vonneguts lille stakkarslige alter ego, Kilgore Trout, science fictionforfatter ingen har hørt om, som Vonnegut selv, da han kom ut med Player Piano i begynnelsen av 50årene.
 13. Henrik Syse mener selv at han ikke er noen lesehest som har ofret venner, fritid og et naturlig ungdomsliv på kunnskapens alter.
 14. I grotten hvor Bernadette hadde sine åpenbaringer står det nå et enkelt alter.
 15. I september innledes en ny serie med kjente gysere som House of Usher, og Curse of the Crimson Alter under samletitelen The Deadly Ernest Horror Show.
 16. Legen er pasientens beste advokat overfor våre helsemyndigheter / politikere, som i disse dager på sparingens alter bygger ned våre behandlingstilbud til de svake samfunnsgrupper : gamle, funksjonshemmede, nyfødte, reumatikere, hoftepasienter o.s.v.
 17. Men jeg tror ikke på den, nei jeg tror egentlig ikke på den, den er vedgud intet alter for min tilværelse.
 18. Når det gjelder kulturjorden, er det på det rene at den er blitt ofret på de kortsiktige forrentningers alter i så mange unødvendige tilfeller.
 19. Ordrikdom og mangfoldighet ble atter ofret på samnorskknotets alter.
 20. Orgelet og Boge Bergs krusifiks til kirkens alter er ennå ikke kommet på plass.
 21. Resultatet var på den ene side titusener ødelagte menneskeliv i fengslene, offer lagt på den videnskapelige utopiens alter, utopien om en lysere fremtid.
 22. Samtidig ble klosterets kapell, alter og tabernakel vigslet av biskopen i Oslo katolske bispedømme, Gerhard Schwenzer.
 23. Spørsmålet - til Nordisk Råd - blir derfor om man ikke på samarbeidets alter burde ofre noen kroner, slik at alle de ti ble tilgjengelige for et nordisk publikum.
 24. Uansett er det å håpe at de ytre tegningene for orgelet - som utgjør et samspill mellom kirkerom, alter og alterkors kan beholdes.
 25. Ved et oppsatt alter, der ilden tennes fra fakkelen, blir det en høytidelighet.
 26. Østnor sluttet seg til rapporten, men kunne ikke støtte anbefalingen om at våre kirker tar de nødvendige skritt for å erklære og opprette fullt alter og prekestolfellesskap.
 27. Jeg vil ikke ha sittende på meg og mine år at vi har ofret kulturell kraft og innsats på oljens alter.
 28. Massemediene ofrer objektiviteten på debattens og løssalgets alter når de omtaler saker hvor barnevernet har tatt barna fra foreldrene, mener høyesterettsadvokat Arne Fliflet hos Regjeringsadvokaten.
 29. Alle i fullt skrud foran et alter som lyser av silkeblomster og et madonnabilde i klare farver.
 30. Atreyu, som er et slags alter ego for Bastian, møter adskillige farer og uhyggelige fiender på sin ferd.
Liknende ord:
engalder
engaltar
noralder
noralger
noraltet
noraltmer
swealger
Dine siste søk:
 1. alter


Alter ble gjenkjent som et engelsk verb

Infinitiv: (To) alter
Gerundio: altering
Partisipp: altered
Indikativ
1. Presens (Ntid)
 • i
  alter
 • you
  alter
 • he
  alters
 • we
  alter
 • you
  alter
 • they
  alter
8. Presens perfektum
 • i
  have altered
 • you
  have altered
 • he
  has altered
 • we
  have altered
 • you
  have altered
 • they
  have altered
2. Preteritum (Fortid)
 • i
  altered
 • you
  altered
 • he
  altered
 • we
  altered
 • you
  altered
 • they
  altered
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
 • i
  had altered
 • you
  had altered
 • he
  had altered
 • we
  had altered
 • you
  had altered
 • they
  had altered
4a. Presens futurum
 • i
  will alter
 • you
  will alter
 • he
  will alter
 • we
  will alter
 • you
  will alter
 • they
  will alter
11a. Preteritum futurum
 • i
  will have altered
 • you
  will have altered
 • he
  will have altered
 • we
  will have altered
 • you
  will have altered
 • they
  will have altered
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
 • i
  would alter
 • you
  would alter
 • he
  would alter
 • we
  would alter
 • you
  would alter
 • they
  would alter
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
 • i
  would have altered
 • you
  would have altered
 • he
  would have altered
 • we
  would have altered
 • you
  would have altered
 • they
  would have altered
Konjunktiv
6. Presens
 • i
  alter
 • you
  alter
 • he
  alter
 • we
  alter
 • you
  alter
 • they
  alter
13. Perfektum
 • i
  have altered
 • you
  have altered
 • he
  have altered
 • we
  have altered
 • you
  have altered
 • they
  have altered
past
 • i
  altered
 • you
  altered
 • he
  altered
 • we
  altered
 • you
  altered
 • they
  altered
plu
 • i
  had altered
 • you
  had altered
 • he
  had altered
 • we
  had altered
 • you
  had altered
 • they
  had altered
Imperativ
bekreftende
 • you
  alter!
 • we
  Let's alter!
 • you
  alter!
Nektende
 • you
  don't alter! (do not alter)!
 • you
  don't alter! (do not alter)!

Siste søk

# Land Term
1 Flag omega
2 Flag tiltale
3 Flag patrullero
4 Flag jämställa
5 Flag terrícola
6 Flag ionic
7 Flag suyo
8 Flag equilibrado
9 Flag trives
10 Flag utbrista
11 Flag kanjon
12 Flag urkedja
13 Flag bandolero
14 Flag pene
15 Flag guldbrons
16 Flag spredte
17 Flag profesjonelt
18 Flag gjøre en utmerket jobb

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 553 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 696 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1332 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2602 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8191 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2316 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2905 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5823 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6640 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7164 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Siden ble generert på 0.1644 - sekunder.

mobiltelefon