logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

3 oppslag funnet for art:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i engelsk ordbok
engart
norallmenn [n]: kunst [u]
spaallmenn [n]: arte [m]
sweallmenn [n]: konst [u]
Synonymer:
 1. [n]: fine art, creation [gt]
 2. [n]: artistic creation, artistic production, creation [gt], creative activity [gt]
 3. [n]: artistry, prowess, superior skill [gt]
 4. [n]: artwork, graphics, nontextual matter, visual communication [gt]
Avledede ord:a la carte, à la carte, a quarter after, a quarter of, a quarter past, a quarter till, a quarter to, animated cartoon, antiparticle, apart, apart from, apartheid, apartment, apartment building, apartment complex, art deco, art gallery, art nouveau, art of flower arrangement, art of printing, arterial, arteriosclerosis, artery, artesian well, artful, arthritic, arthritis, arthropoda, arthropods, artichoke, article, articulate, articulated, articulation, artifact, artificial, artificial insemination, artificial intelligence, artificial kidney, artificial respiration, artificiality, artillery, artisan, artist, artiste, artistic, artistry, artsy-craftsy, arty-crafty, at the farthest, [Vis mindre / mer]
Anagram:rat, tar
Resultater funnet i norsk ordbok
norart
engkategori [n]: type, kind, sort
zoologi [n]: species
swekategori [n]: art
Synonymer:
 1. slekte, sort, stamme
 2. batalje, kategori, støt, smell, kamp, strid, ørefik, type, klasse, krig, rase
 3. genre, slag
 4. ganske, liksom, omtrent, cirka, versjon, format
Avledede ord:à la carte, dampfartøy, antipartikkel, apartheid, arbeiderparti, art deco, arte seg, arterie, artefakt, arteriell, arteriosklerose, artesisk brønn, artig, artighet, artighets-, artikkel, artikulasjon, artikulere, artelleri, artilleriild, artillerist, artillerivitenskap, artist, artisteri, artistfoajé, artistisk, artritisk, artropode, fartsdump, avfart, avskåret arterie, bartre, bartender, beksvart, beinartet, bestemt artikkel, bestemmelse i artiklene, bevart, biologisk nedbrytbart, bok i kvartformat, bordellkvarter, brennbart emne, smørbart pålegg, charterfly, charter, cocktailparty, syklonartet, darts, darttavle, departement, [Vis mindre / mer]
Wiki:For opplæringsmetoden ART, se Aggression Replacement Training. Arten (latin og engelsk species) er en av de mest grunnleggende enhetene i biologien. En mye brukt definisjon er Ernst Mayrs biologiske artsbegrep: Arter er grupper av naturlige populasjoner som forplanter seg med hverandre, og som forplantningsmessig er isolert fra andre slike grupper.
Eksempel:
 1. Arabersengen kaller Wenche Martinsen denne Art Decoinspirerte herligheten i forretningen 1001 natt.
 2. Dersom polititjenestemann legitimerer seg tilfredsstillende og beslutning truffet av kompetent organ sees å hjemle beslagets art, dvs. datalister eller andre lister, og ransaking og beslag i de aktuelle lokaler, vil ransaking og beslag som dette komme inn under straffeprosesuelle regler.
 3. Dette er tittelen på mag. art.
 4. Hvis en av de høye traktatpartnere skulle bli gjenstand for et væpnet angrep i Europa, skal de andre traktatpartnere - i henhold til artikkel 51 i FNcharteret - gi det angrepne land all mulig hjelp og bistand som står i deres makt, av militær eller annen art.
 5. Jeg gikk gatelangs i Art Deco og var ikke lenger i tvil om at den blå Corvetten fulgte efter meg.
 6. (Art.
 7. Minst 45 oppsiktsvekkende eksemplarer av europeisk juvelerkunst og andre arbeider i samlingene ved Metropolitan Museum of Art i New York er ikke hva man har gitt dem ut for å være.
 8. Alle ansatte har behov for allsidige kunnskaper av den art som førskolelærerutdannelsen gir.
 9. Alle mennesker tilhører en art og nedstammer fra en felles stemme.
 10. Arne Treholt har efter min bedømmelse hatt små muligheter for å få tilgang til dokumenter av denne art, sier avdelingens leder, ekspedisjonssjef Per Ravne, til Aftenposten.
 11. Art Deco er faktisk en av de få bydeler hvor man ferdes ganske trygt ute om kvelden.
 12. Begrunnelsen for de foreslåtte endringer ligger dels i arbeidets art og dels i sosiale forhold.
 13. Bygningssjefen er forbauset over at et statlig direktorat setter i gang arbeider av denne art uten å orientere bygningsmyndighetene på forhånd.
 14. De grunner som Forenedegruppen A / S har oppgitt for å nekte transport av aksjer til FagerstaHaak A / S kan ikke ansees for å være av en slik art, fremholder departementet.
 15. Den 11. januar i år, kort før sin død, introduserte Andropov en ny lov som gjør det forbudt for enhver sovjetisk borger å overlevere informajon av teknisk, økonomisk eller videnskapelig art til utlendinger.
 16. Derfor burde tilbud om avlastning heller gis med rund hånd til alle som har ekstra omsorgsarbeide, uansett art.
 17. Det avgjørende er ikke påvirkningenes art, men i hvilken grad vi greier å skape oss frihet til å vurdere argumentene.
 18. Det er ikke normalt med så mange saker av denne art, sier veterinærinspektør Borgny Flatlandsmo i Landbruksdepartementet til Afrenposten.
 19. Det har vært mange vanskeligheter både av økonomisk og praktisk art.
 20. Disponeringen av arealet bør ikke bryte med de byarkitektoniske og overordnede nasjonale hensyn som også festeren bør ta med i vurderingen av regulerings og bygningsmessig art, heter det i komiteens bemerkninger.
 21. Efter å ha gravd ned til 1100tallets kulturlag ifjor sommer, har vi iår endelig nådd ned til det vi kan kalle den opprinnelige bakken som Oslos middelalderby ble bygget på, forteller utgravningsleder, mag.art.
 22. Forholdet mellom Nicaragua og USA er av en slik art at dramatiske endringer kan inntreffe i løpet av timer.
 23. Go, skriker produsent Art Baer, og sirkuset er i gang.
 24. Huset begynner å bli gammelt og reparasjoner av ulik art blir stadig mer påkrevet.
 25. Hvis en ny forbrytelse av denne art skulle finne sted, kan det føre til en katastrofe, uansett hvem som måtte begå den, sier denne kilden.
 26. Jeg har valgt å fremlegge denne saken for sykehusets styre, sier direktør Kåre Høye som gjør det klart at legen har krav på å få delta på kurs av denne art.
 27. Jeg må tilbake til USA i slutten av oktober, for da er det stor konsert for BMI, og jeg skal til Washington, Los Angeles, Las Vegas og flere steder med Art Farmer i november.
 28. Jeg reagerte på at noen av bladene hadde et billedstoff som var av klart pornografisk art og som derfor ikke burde vært brukt i undervisningen.
 29. Kommune og statsansatte fra nabolandene kommer på ekskursjon hit for å se våre leke / oppholdsplasser og gatetun av ulik art.
 30. Konkurransen har ført til tilbud av forskjellig art som forbundet har advart imot.
Resultater funnet i svensk ordbok
sweart
engkategori [n]: type, kind, sort
zoologi [n]: species
Synonymer:
 1. släkte, sort, stam
 2. batalj, kategori, råsop, stöt, smäll, kamp, rapp, strid, örfil, typ, klass, krig, drabbning
 3. ras
 4. genre, slag
 5. ganska, kanalje, liksom, ungefär, jeppe, cirka, ungefär som, version, format
Avledede ord:à la carte, altartavla, ångfartyg, antipartikel, apartheid, arbetarparti, art deco, arta sig, artär, artefakt, arteriell, arterioskleros, artesisk brunn, artig, artighet, artighets-, artikel, artikulation, artikulera, artilleri, artillerield, artillerist, artillerivetenskap, artist, artisteri, artistfoajé, artistisk, arton, artonde, artrit, artritisk, artropod, avfart, avfartsväg, avskuren artär, bartender, becksvart, benartad, bestämd artikel, bogparti, bok i kvartsformat, bordellkvarter, bränndbart ämne, bredbart pålägg, charterflyg, chartra, cocktailparty, cyklonartad, darts, darttavla, [Vis mindre / mer]
Wiki:Art eller det biologiska artbegreppet är ett begrepp inom biologi. I biologisk systematik delar man in organismerna i grupper som är nära släkt med varandra och grupper av grupper som är ganska nära släkt med varandra, och så vidare i en hierarki. Art är den grupp som i betydelse ligger närmast vardagsspråkets betydelse för djursort.
Liknende ord:
engarc
engare
engark
engarm
norar
norara
norarg
Dine siste søk:
 1. artSiste søk

# Land Term
1 Flag traspaso
2 Flag ajourføring
3 Flag agitera för
4 Flag afirmación
5 Flag paladin
6 Flag affärsrörelse
7 Flag folio
8 Flag veranda
9 Flag affärsman
10 Flag halyard
11 Flag utsatt
12 Flag condescending
13 Flag förnedrande
14 Flag affär
15 Flag stole
16 Flag aeródromo
17 Flag plomo
18 Flag samexistens

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 96 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 251 0 2022-10-17 23:14:50
röja 900 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2084 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7251 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1851 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2444 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5362 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6181 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6672 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Siden ble generert på 0.1931 - sekunder.

mobiltelefon