logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for forutsette:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
norforutsette
enghypotese [v]: assume, suppose
sannsynlighet [v]: assume, presume, suppose, take for granted, surmise [formal], guess [informal]
faktum [v]: suppose [formal], presuppose [formal]
rettsvitenskap [v]: presume, assume
dom [n]: presupposisjon [formal]
faktum [n]: assumption, presumption
idé [n]: premise, presupposition
jobb [n]: qualification, capability
spahypotese [v]: asumir, suponer
sannsynlighet [v]: suponer, dar por sentado
faktum [v]: suponer, presuponer
rettsvitenskap [v]: presumir, asumir
dom [n]: presuposición [f]
faktum [n]: suposición [f], presunción [f]
idé [n]: premisa [f]
jobb [n]: aptitud [f], capacidad [f]
swehypotese [v]: förutsätta
dom [n]: förutsättning
Synonymer:akseptere, anta, bite på, formene, formode, føle for, gå ut fra, ha tillit til, lite på, mene, regne med, sluke rått, stole på, tenke, tro, være av den oppfatning
Anagram:utsette for
Eksempel:
 1. Dersom daghjemmets fremste oppgave var å være et godt barnemiljø, ville det forutsette en ideologi eller målsetting for arbeidet, eller en teori om hvorfor og på hvilken måte daghjemmet er det beste miljøet for barna - - Men det finnes ikke noen slike felles målsettinger eller retningslinjer, som er grunnen til at barna er på daghjem.
 2. La oss forutsette at Warszawapakten i en spent situasjon delvis mobiliserer - mer ut fra ønsket om å vise politisk fasthet enn for å signalisere en kommende storoffensiv.
 3. 37 synes å forutsette riving og nybygg på 7000 kvadratmeter til en pris av ca. 80 millioner kroner.
 4. Alternativt må Arbeiderpartiet forutsette innføring av meget omfattende direkte reguleringer på det private kredittmarked.
 5. De må altså forutsette at Sovjet har gått til angrep mot NATO, og så skulle russerne føle seg presset til selv å bruke atomvåpen fordi NATOs konvensjonelle motstand ble for sterk !
 6. Den vanlige amerikanske leser kjenner en mengde ord fra jiddisch som en oversetter ikke kan forutsette kjent hos norske lesere.
 7. Dermed flytter han grensepæler, fordi økonomer har hatt en tendens til å forutsette at folks ønsker og preferanser ligger fast.
 8. Dersom man forutsette at Statoils investeringer ville blitt finansiert ved lån fra statskassen dersom man ikke hadde fått noen regelendring, så vil heller ikke den samlede statlige kontantstrøm fra oljevirksomheten svekkes.
 9. Det betyr at full sysselsetting av akademikere i relevante jobber må forutsette at det enten blir sterk vekst i utpregede akademikersektorer eller at andelen av akademikere i de ulike produksjonssektorene går opp.
 10. Det er kostbart å ha stortingskomiteer på reise i fremmede verdensdeler, og man må forutsette at de møter komiteen får arrangert for seg er av stor viktighet, for alle medlemmene.
 11. Det er også i L.A. Rings figurbilder naturlig å forutsette at kunstneren har virkelig benyttet fotografi når han malte, det interessante er hvordan han beholder sitt typiske maleriske grep på også de fotografiske enkeltformer.
 12. Det vil sannsynligvis forutsette et samarbeide i en eller annen form mellom Marcos og den del av opposisjonen som var villig til å delta i valget på premisser den ikke kunne være helt fornøyd med.
 13. Det ville isåfall forutsette at vi selv hadde detaljkunnskap om alle relevante forhold, noe vi selvfølgelig ikke har.
 14. Dette gjelder særlig spørsmålet om å erstatte kjernevåpen som kan forutsette tidlig bruk, med konvensjonelle våpen.
 15. En fortsettelse av denne politikken synes å forutsette et stadig sterkere statlig engasjement til økende kostnader for den norske forbruker, mener LO.
 16. En så stor grøft vil forutsette ekspropriasjon av hus, med betaling av dette og eventuelt påbud om gjenoppbygging av husene.
 17. Enhver slik støtte må være tidsbegrenset og forutsette at de ansatte på alle nivåer også reduserer eller fryser sine lønninger, heter det.
 18. For meg er det naturlig å forutsette at gaver til utviklingshjelp og katastrofehjelp må komme med i den utvidede ordningen.
 19. For min egen del ser jeg det slik at jordens ressurser idag stort sett er jevnt fordelt, men at evnen og viljen til å utnytte disse ressurser er høyst forskjellig, noe som først og fremst har sammenheng med at effektiv ressursutnyttelse erfaringsmessig synes å forutsette en kapitalistisk produksjonsform.
 20. Fremdeles må man imidlertid forutsette at det skrives sluttsedler på aksjekjøp og salg, så umulig for ligningsvesenet å føre kontroll er det ikke.
 21. Heller ikke de kan forutsette jevn, stabil økonomisk vekst når de forsøker å skue inn i sine glasskuler.
 22. Høyåsfeltet er byggeklart våren 1984, på Greverud vil igangsetting av 60 blokkleiligheter forutsette en rask behandling av reguleringsplanen.
 23. I de tilfeller hvor vedtaket måtte forutsette lovendring, gir bystyret finansrådmannen pålegg om å ta saken opp med vedkommende departement.
 24. Ikke på noe punkt syntes legeavtalen å forutsette innføring av et slikt system.
 25. Innføringen av en slik støyskatt vil imidlertid forutsette investering i et nytt støymålingsanlegg, sa han.
 26. Isåfall ville det være umulig for Stortinget å forutsette noe som helst om reelle eierinteresser på medieområdet.
 27. Jeg må forutsette at befalskolene har gitt meget nøyaktige opplysninger til søkerne og før innrykk om at dimisjon kan bli alternativet for dem som ikke kommer inn.
 28. Kommunalplanarbeidet bør forutsette at økningen i befolkningen skal tilsvare befolkningsoverskuddet, heter det i notatet.
 29. La oss for sikkerhets skyld forutsette kr. 100 000.
 30. La oss forutsette at vi kommer dit hen at vi er konvensjonelt jevnbyrdige med Warszawapakten.
Liknende ord:
norforesette
swefortsatt
engforesee
engforetaste
engfortieth
engfortunate
norfokusert
Dine siste søk:
 1. forutsette


Forutsette ble gjenkjent som et norsk verb

Infinitiv: (Å) forutsette
Gerundio: forutsettende
Partisipp: forutsatt
Indikativ
1. Presens (Ntid)
 • jeg
  forutsetter
 • du
  forutsetter
 • han
  forutsetter
 • vi
  forutsetter
 • dere
  forutsetter
 • de
  forutsetter
8. Presens perfektum
 • jeg
  har forutsatt
 • du
  har forutsatt
 • han
  har forutsatt
 • vi
  har forutsatt
 • dere
  har forutsatt
 • de
  har forutsatt
2. Preteritum (Fortid)
 • jeg
  forutsatte
 • du
  forutsatte
 • han
  forutsatte
 • vi
  forutsatte
 • dere
  forutsatte
 • de
  forutsatte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
 • jeg
  hadde forutsatt
 • du
  hadde forutsatt
 • han
  hadde forutsatt
 • vi
  hadde forutsatt
 • dere
  hadde forutsatt
 • de
  hadde forutsatt
4a. Presens futurum
 • jeg
  vil/skal forutsette
 • du
  vil/skal forutsette
 • han
  vil/skal forutsette
 • vi
  vil/skal forutsette
 • dere
  vil/skal forutsette
 • de
  vil/skal forutsette
11a. Preteritum futurum
 • jeg
  vil/skal ha forutsatt
 • du
  vil/skal ha forutsatt
 • han
  vil/skal ha forutsatt
 • vi
  vil/skal ha forutsatt
 • dere
  vil/skal ha forutsatt
 • de
  vil/skal ha forutsatt
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
 • jeg
  ville/skulle forutsette
 • du
  ville/skulle forutsette
 • han
  ville/skulle forutsette
 • vi
  ville/skulle forutsette
 • dere
  ville/skulle forutsette
 • de
  ville/skulle forutsette
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
 • jeg
  ville/skulle ha forutsatt
 • du
  ville/skulle ha forutsatt
 • han
  ville/skulle ha forutsatt
 • vi
  ville/skulle ha forutsatt
 • dere
  ville/skulle ha forutsatt
 • de
  ville/skulle ha forutsatt
Imperativ
bekreftende
 • du
  forutsett!
 • vi
  La oss forutsette!
 • dere
  forutsett!
Nektende
 • du
  ikke forutsett! (forutsett ikke)!
 • dere
  ikke forutsett! (forutsett ikke)!

Siste søk

# Land Term
1 Flag count on
2 Flag flakkende
3 Flag inferno
4 Flag avgrenset
5 Flag i efterhand
6 Flag jug
7 Flag epaulet
8 Flag salubre
9 Flag trampas
10 Flag smokers
11 Flag amorf
12 Flag föra någon bakom ljuset
13 Flag trekantig hatt
14 Flag flaske
15 Flag ordinal number
16 Flag helvete
17 Flag oexploaterad
18 Flag ekspropriere

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 560 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 696 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1333 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2606 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8197 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2318 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2907 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5825 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6642 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7167 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Siden ble generert på 0.1267 - sekunder.

mobiltelefon