logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

4 oppslag funnet for monitor:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i engelsk ordbok
engmonitor
norschools - man [n]: ordensmann [u]
schools - woman [n]: ordensmann [u]
schools - universities - man [n]: eksamensvakt [u], skrivevakt [u]
data processing [n]: monitor [u]
schools [v]: overvåke
schools - universities [v]: overvåke
spaschools - man [n]: monitor [m]
schools - woman [n]: monitora [f]
schools - universities - man [n]: celador [m]
data processing [n]: monitor [m]
schools [v]: inspeccionar, controlar
schools - universities [v]: vigilar, controlar
sweschools - man [n]: ordningsman [u]
schools - woman [n]: ordningsman [u]
schools - universities - man [n]: examensövervakare [u], skrivvakt [u]
data processing [n]: monitor [u]
schools [v]: övervaka
schools - universities [v]: övervaka
Synonymer:
 1. [n]: monitoring device, display [gt], video display [gt]
 2. [n]: proctor, supervisor [gt]
 3. [n]: admonisher, reminder, defender [gt], guardian [gt], protector [gt], shielder [gt]
 4. [n]: Monitor, vessel [gt], watercraft [gt]
 5. [n]: electronic equipment [gt]
 6. [n]: electronic equipment [gt]
 7. [n]: monitor lizard, varan, lizard [gt]
 8. [v]: supervise, ride herd on, observe [gt]
Avledede ord:premonitory, monitoring, admonitory, african monitor, cardiac monitor, computer monitor, electronic fetal monitor, electronic foetal monitor, fetal monitor, foetal monitor, heart monitor, monitor lizard, monitor program, monitoring device, monitoring program, monitory, television monitor, tv monitor
Eksempel:
 1. Whats the reading on the blood pressure monitor?
 2. A satellite was launched into orbit to monitor melting glaciers.
 3. A display, aka monitor, is an appliance that displays video signal of still images and moving pictures produced by a computer or similar device.
 4. The government is looking for ways to monitor online chatter about political issues and correct what it perceives as misinformation.
 5. A regional observatory will be directed to monitor the execution of the plan.
 6. Many companies monitor their employees internet activity.
 7. Ill monitor your progress from my computer.
 8. Whilst at university, Xiaowang held the post of class monitor.
 9. Brightening your monitor should only require one button.
 10. Sir Peter Blake was tragically killed by pirates on the Amazon river in 2001 as he was on a mission to monitor environment change.
 11. Its hard for me, reading letters on the monitor.
 12. Parents should monitor their childrens whereabouts.
 13. Parents should monitor their childrens activities.
 14. Heres an optical illusion: you think you are looking at a cube, while in fact you are looking at your monitor.
 15. Im having trouble reading the letters on the monitor.
 16. Have you calibrated your monitor?
Resultater funnet i norsk ordbok
normonitor
engdatabehandling [n]: monitor
spadatabehandling [n]: monitor [m]
swedatabehandling [n]: monitor
Synonymer:skjerm
Wiki:Monitor kan bety flere ting: - Magasinet Monitor, et norsk tidsskrift - Skjerm - USS «Monitor», et amerikansk krigsskip fra den amerikanske borgerkrigen - Monitor, skipstype, en skipstype, basert på USS Monitor. - Monitor Norge, et norsk fagblad for audiovisuelle medier.
Eksempel:
 1. Libanon spinner ut av USAs kontroll, skrev avisen Christian Science Monitor forleden dag.
 2. Den begynnende sammensmeltingen av audio og videoinformasjon har dannet grunnlaget for informasjonssentra med TVskjermen som en slags monitor, en sentral.
 3. Innenfor hjemmets fire vegger tenker radiobransjen seg også en egen terminal, eventuelt med egen monitor for høyoppløselig grafikk, som forbrukeren kan bruke som lokal datamaskin eller som vindu mot en verden der bestillinger, informasjon og toveis kommunikasjon kan foregå over et fiberoptisk kabelnett som dekker Norge og utlandet.
 4. Axel Jensen forteller at man f.eks. har planer om å gi kontinuerlige programopplysninger over monitor, slik det gjøres for flyavganger på flyplasser.
 5. Bitburgaffæren truer med å undergrave Reagans effektivitet i store deler av hans annen presidentperiode, mener flere politiske eksperter Christian Science Monitor har intervjuet.
 6. Carter følte han hadde et mandat fra folket og trodde han hadde gjort det klart at han ikke aktet å drive politikk på den vanlige måten, sier Jones til Christian Science Monitor.
 7. Christian Science Monitor mener Det hvite hus har alt ansvar for oppstyret.
 8. Disse er blitt brukt av politiet i aksjoner mot svarte demonstranter, het det i programmet Monitor.
 9. Disse er tilknyttet videorecorder med monitor i båtens kontrollrom.
 10. Egentlig er det ikke noe storveis nytt at presidenter vurderes på en annen måte i eftertid, skriver avisen Christian Science Monitor.
 11. Eksperimenter har vist at man kan lese av skjermbildet på en dataskjerm i åttende etasje i en kontorbygning på en monitor som befinner seg i en varebil 100 meter fra bygningen. van Eck sier til Aftenposten at tappingen i gunstige tilfeller kan skje i en avstand på opptil tre kilometer. van Eck har altså vist i praksis at det er mulig å tappe anlegg av den type som den tiltalte Arne Treholt har mottatt i gave fra venner, men som Overvåkingspolitiet ikke ønsket at han skulle bruke.
 12. En liten monitor er på plass i studio slik at responsen avleses fortløpende.
 13. En tallkode lyser opp på sambandssentralens monitor.
 14. Folk i Det hvite hus som avisen Christian Science Monitor refererer til, frykter at presidentens muligheter til å vinne frem med sine saker overfor Kongressen svekkes fordi hans anseelse er sunket.
 15. Forsker Tormod Kværna har hentet frem på en monitor de grafiske utslag fra et jordskjelv i Chile 5. mars iår.
 16. Og på hver monitor, til høyre og venstre i stortingssalen, vil man nå få stemmetallene i farver - antall neistemmer er rødt og jastemmer i grønt.
 17. Pressen hadde en tendens til å være sterkt kritisk til Carter, innrømmes det i Christian Science Monitor.
 18. Under kaffen blir opptakene avspilt og vist på en medbragt monitor.
Resultater funnet i spansk ordbok
spamonitor
engescuelas - hombre [n]: monitor
proceso de datos [n]: monitor
norescuelas - hombre [n]: ordensmann [u]
proceso de datos [n]: monitor [u]
sweescuelas - hombre [n]: ordningsman [u]
proceso de datos [n]: monitor [u]
Synonymer:
 1. entrenador, preparador
 2. guía, conductor, director, orientador, piloto, práctico, lazarillo, explorador, timonel, capitán, cicerone, intérprete, postillón
 3. instructor, celador, profesor, educador, maestro, preceptor, pedagogo
Avledede ord:monitora, premonitorio, monitorización
Eksempel:
 1. Me cuesta leer las letras en el monitor.
 2. Se le zafó el monitor a mi laptop.
Resultater funnet i svensk ordbok
swemonitor
engdatabehandling [n]: monitor
nordatabehandling [n]: monitor
spadatabehandling [n]: monitor [m]
Synonymer:
 1. skärm
 2. bildskärm, display
Wiki:Monitor har flera betydelser: en skärm för datorer, se bildskärm en högtalare som används i studior, se högtalare en typ av örlogsfartyg, se Monitor (örlogsfartyg) ett krigsfartyg, se USS Monitor datorprogram som används vid bl a felsökning av dataprogram, se Avlusare motsvarigheten till operativsystem på en del datorer på 1960- och 1970-tal datorprogram som körs före uppstart av operativsystemet på vissa datorer, jfr BIOS ett datautbildningsföretag, se Data Logic#Dotterföretag en dagstidning i Uganda, se The Monitor.
Liknende ord:
spamonitora
engmonster
engmotor
normonoton
normonster
normonter
normotor
Dine siste søk:
 1. monitorSiste søk

# Land Term
1 Flag leftovers
2 Flag elske
3 Flag gobbet
4 Flag semiotics
5 Flag assemble
6 Flag entonces
7 Flag arkivar
8 Flag rigorøs
9 Flag offbeat
10 Flag bevisbar
11 Flag craver
12 Flag utdeling
13 Flag spekulera
14 Flag operetta
15 Flag Friday
16 Flag marg
17 Flag beklage seg for
18 Flag amor

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
How to change my password easytrans.org ?? Svetllfz 11 0 2022-11-30 10:32:41
Gjørme e mud 100 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 253 0 2022-10-17 23:14:50
röja 905 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2089 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7264 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1853 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2445 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5362 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6184 2 2021-01-11 11:20:56

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Siden ble generert på 0.2054 - sekunder.

mobiltelefon