logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for opprop:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok

Merk! Denne oversettelsen har blitt automatisk oversatt og venter på godkjennelse fra en profesjonell oversetter!

noropprop
engallmenn [?]: petition
spaallmenn [?]: petición
sweallmenn [?]: framställningen
Synonymer:akkreditiv, attest, aval, budskap, bulletin, deklarasjon, dekret, erklæring, fullmakt, kommuniké, kunngjøring, manifest, meddelelse, melding, oppslag, ordre, program, programerklæring, proklamasjon
Eksempel:
 1. En rekke aksjer hadde kursoppgang fra første til annet opprop, eller under noteringen, påpeker han.
 2. Men politisk aktivitet i form av opprop og underskriftskampanjer har heller ikke feltprestene anledning til i Forsvaret.
 3. Nå går det ut opprop til medlemmer og lokalforeninger over hele landet, for vi har hittil gjort alfor lite for barnerevmatikerne.
 4. 139 helse og sosialarbeidere i Telemark har undertegnet et opprop til støtte for Andrej Sakharov og Jelena Bonner.
 5. 19 300 aksjer ble omsatt i første opprop.
 6. Alle de 56 feltprestene i Forsvaret ble oppfordret til å skrive under på et opprop som tar avstand fra NATOs atomstrategi.
 7. Annet opprop endte imidlertid på 290 kroner.
 8. Av de 62 rådsmedlemmene som er bosatt i Jordan, har således 37 undertegnet et opprop hvor de ber om at sesjonen blir utsatt i to måneder inntil organisasjonens eksekutivkomite har fått drøftet saken grundigere.
 9. Biskop Aarflot sier at innholdet i brevet på mange måter er på linje med bispemøtets holdning i spørsmålet selv om feltprestenes opprop har en kortere og mindre nyansert form.
 10. Både Tory og Labourrepresentanter i parlamentet reagerte, 20 Labourmedlemmer underskrev et opprop der de forlangte full oppklaring i saken.
 11. Ca. 7500 personer har skrevet under et opprop som krever rettsvern for det ufødte liv.
 12. Da den unge gutten ble bortvist fra skolen, fikk han moralsk støtte av en rekke av sine medelever, og omkring 70 ungdommer skrev under på et opprop hvor de gikk imot bortvisningen.
 13. De som er tilhengere av industrialisering, forsøker på den måten å gjøre den økologiske konflikten om til klassekamp, og de har allerede samlet tusenvis av underskrifter fra arbeidere på et opprop som forsvarer etableringen av storindustri.
 14. Der stilte jeg blant annet spørsmål om det er riktig av kirkeledere å engasjere sg i partipolitikk, og om det er korrekt av samme gruppe å undertegne offentlige opprop av klar politisk karakter.
 15. Dersom Tungesvik ville lese de lappene vi utdeler, ville han se at det er f.eks. to opprop fra europeiske NATOgeneraler, som ber amerikanerne om ikke å utplassere Pershing II i Europa, en erklæring fra den tidligere amerikanske forsvarsminister McNamara om at atomvåpen er totalt ubrukelige til forsvar, en erklæring fra Lord Mountbatten, som efter 50 års britisk militærtjeneste og to verdenskriger erklærer at atomvåpenkappløpet ikke tjener noen som helst militær hensikt.
 16. Det er blitt vanlig med slike opprop fra kirkelige autoriteter angående spørsmål av politisk art.
 17. Det er ikke opprop på vekslingsstedene.
 18. Det kommer opprop om erobring av fremmede territorier.
 19. Det vil man få indikasjoner på, efterhvert som de over 1000 opprop finner svar blant budgiverne.
 20. Dette betyr at lytterne ikke vil vite hva som kommer når og med hvilket innhold, heter det i et opprop fra Aksjon lapskaus som går av stabelen i Oslo idag.
 21. Efter å ha ligget unna toppkursene under første opprop på Oslo Børs igår, gikk kjøpergruppen med Den norske Creditbank og Kreditkassen i spissen inn i markedet igår eftermiddag og kjøpte da Norcemaksjer til kurser opp til kr. 382,50 pr. aksje.
 22. Elevrepresentanter for første til tredje klasse ved flere Osloskoler vil overlevere et opprop til statsminister Kåre Willoch.
 23. En rekke enkeltpersoner har skrevet under et opprop der de bl. a. fremholder at de områder en del politikere kan tenke seg å utbygge, blir flittig brukt som turområde, rekreasjon og trening.
 24. Endel av de store selskaper opplevet en viss kursreaksjon fra første til annet opprop.
 25. Et annet innslag på barnedagen var et opprop som barn fra fire skoler og Redd Barna mandag overleverte til statsminister Kåre Willoch.
 26. Et opprop om dette til storting og regjering vil i løpet av våren 1984 være ute til behandling i lokallagene til de politiske partier, fagforeninger og frivillige organisasjoner.
 27. Et opprop om saken er undertegnet av bl.a. forfatter Alfred Hauge, professor Egil A. Wyller, tidligere statsråd Helga Gitmark, stortingsrepresentant Georg Apenes, misjonær Annie Skau Berntsen og generalsekretær Odd Bondevik.
 28. Fire politikere oppfordrer i et opprop tirsdag til oppslutning om den såkalte homomarsjen på Karl Johans gate i Oslo lørdag eftermiddag.
 29. Fra fredag til annet opprop igår steg kursen med kr. 19,50 pr. aksje til 192,50, noe som har gjort Statens aksjer 11 prosent mer verdt.
 30. Han sendte ut et opprop som mange av tidens kulturpersonligheter skrev under på.
Liknende ord:
noroppkok
noropptog
noropphope
noropphav
sweopera
noroppløp
noropprør
Dine siste søk:
 1. oppropSiste søk

# Land Term
1 Flag inkubator
2 Flag penthouse
3 Flag klia
4 Flag puste med en pipende lyd
5 Flag bakeri
6 Flag månad
7 Flag stoppare
8 Flag grunnsyn
9 Flag prophet
10 Flag alexia
11 Flag murderess
12 Flag ringste
13 Flag proppskåp
14 Flag pacifist
15 Flag tomar
16 Flag under
17 Flag metanol
18 Flag ralle

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Det engelske ordet for Å bøye verb 622 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 3362 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 795 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1465 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4333 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5217 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5509 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4615 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5199 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 9224 3 2019-01-21 15:13:34

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Siden ble generert på 0.1545 - sekunder.

mobiltelefon