logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

3 oppslag funnet for rest:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i engelsk ordbok
engrest
norallmenn [n]: levning [u], rest [u]
object [n]: støtte [n]
health [n]: hvile [u]
matematikk [n]: rest [u]
physical activity [v]: hvile
spaallmenn [n]: resto [m]
object [n]: soporte [m], apoyo [m]
health [n]: descanso [m], reposo [m]
matematikk [n]: resto [m]
physical activity [v]: descansar
sweallmenn [n]: lämning [u], rest [u]
object [n]: stöd [n]
health [n]: vila [u]
matematikk [n]: rest [u]
physical activity [v]: vila
Synonymer:
 1. [n]: remainder, balance, residual, residue, residuum, part [gt], portion [gt], component part [gt], component [gt]
 2. [n]: ease, repose, relaxation, inactivity [gt]
 3. [n]: respite, relief, rest period, pause [gt], intermission [gt], break [gt], interruption [gt], suspension [gt]
 4. [n]: inaction [gt], inactivity [gt], inactiveness [gt]
 5. [n]: eternal rest, sleep, eternal sleep, quietus, death [gt]
 6. [n]: support [gt]
 7. [n]: musical notation [gt]
 8. [v]: be [gt], rest on [rt], rest on [rt]
 9. [v]: breathe, catch one's breath, take a breather, pause [gt], intermit [gt], break [gt]
 10. [v]: rest [rt]
 11. [v]: lie, be [gt]
 12. [v]: recumb [gt], repose [gt], recline [gt]
 13. [v]: stay, remain, be [gt]
 14. [v]: reside, repose, inhere in [gt], attach to [gt]
 15. [v]: put [gt], set [gt], place [gt], pose [gt], position [gt], lay [gt]
 16. [v]: perch, roost, sit [gt], sit down [gt]
 17. [v]: pillow, put [gt], set [gt], place [gt], pose [gt], position [gt], lay [gt]
Antonymer:
 1. [v]: be active
 2. [v]: change
Avledede ord:afforest, afforestation, armrest, arrest, arrest warrant, arrested man, arrested woman, arresting, be interested in, be restored, be underestimated, become uninteresting, by the merest chance, clerestory, come to rest, compound interest, crest, crestfallen, deforest, deforestation, disinterested, disinterestedly, extraterrestrial, footrest, forest, forestall, forester, forestry, headrest, house arrest, interest, interest rate, interested, interestedly, interesting, interesting piece of information, lack of interest, lay to rest, let rest, nearest, night's rest, nonrestrictive clause, of interest, overestimate, place of interest, prestidigitation, prestidigitator, prestige, prestigious, presto, [Vis mindre / mer]
Anagram:erst
Eksempel:
 1. I dont want to spend the rest of my life regretting it.
 2. Johnson is a recluse; he prefers to isolate himself from the rest of the students in our class.
 3. Youre sick. You have to rest.
 4. My interest is in the future because Im going to spend the rest of my life there.
 5. Since you look tired, you had better take a rest.
 6. Now that you are tired, youd better rest.
 7. You look tired. You ought to rest for an hour or two.
 8. You had better take a little rest.
 9. I think youd better take a rest; you look ill.
 10. You do your part and Ill do the rest.
 11. I think you had better take a rest.
 12. You may rest assured; I have no ulterior motive in making this donation.
 13. I rest on your promise.
 14. Instead of taking a rest, he worked much harder than usual.
 15. You just need a good rest.
 16. If we would rest a little we would feel surely very much refreshed.
 17. Take a rest.
 18. If you work too long without a rest, it begins to tell on you.
 19. You have only a short rest, so make the best of it.
 20. Shall we take a rest?
Resultater funnet i norsk ordbok
norrest
engallmenn [n]: rest, remnant, remainder
folk [n]: remainder
matematikk [n]: remainder, rest
spaallmenn [n]: resto [m]
folk [n]: resto [m]
matematikk [n]: resto [m]
sweallmenn [n]: rest
Synonymer:avfall, etterlatenskap, fossil, levning, relikt, reminisens, ruin, slant, stump, vrak
Avledede ord:prestefiendtlig, arrestere, arrestert, frata presteverdigheten, dukketeater forestilling, feltprest, færrest, fast kjæreste, forestå, forestående, forestille, forestille seg, forestille seg på forhånd, forestilling, miste prestisje, forresten, arrestordre, hotell- og restaurantbransje, husarrest, ikkerestriktiv bisats, kjæreste, kvinnelig kjæreste, motprestasjon, nært forestående, nyrestein, øversteprest, poste restante, prest, prester, prestelig, presteskap, prestegård, prestekrage, presteseminar, prestevigsel, prestevielse, prestering, prestasjon, prestasjonsevne, prestere, prestisje, prestisjebetont, presto, ransakingsarrest, restaurant, restaurant med mat for henting, restaurantvogn, restaurasjon, restaurator, restauratør, [Vis mindre / mer]
Anagram:erts, ters
Eksempel:
 1. Ifølge vårt regnskap står De pr. idag til rest med ubetalt strømregning for...
 2. Steal the best - improve the rest - stjel det beste og forbedre resten - er et godt ordsprog, synes hun.
 3. Dagene går med til å rake siste rest av løvet, sier Morgan Karlsen som trives i jobben som vedlikeholdssjef.
 4. Nå går dagene med til å rake vekk siste rest av løvet, sier han.
 5. Allerede som 16åring hadde han sin første scenerolle - i Londonoppsetningen The Druids Rest.
 6. B derimot, behøver bare å tjene ekstra kr. 6667, fordi hans skatt på toppen bare utgjør 25 % herav med kr. 1667, hvilket gir ham også en netto rest på kr. 5000, til avdrag på lånet.
 7. Da følget kom til Pradomuseet, brast siste rest av sikkerhetsopplegget og på et tidspunkt vandret konger, generaler, sikkerhetsfolk, presse og tilfeldige turister side om side mellom de verdenskjente maleriene.
 8. Danmark står til rest med 48 millioner kroner efter at utbetalingene til infrastrukturfondet ble fastfrosset på ubestemt tid til i desember 1982.
 9. De representerer, på en måte, den siste rest av universitetenes selvbestemmelsesrett.
 10. De siste par år skal ca. 280 italienske terrorister av forskjellige avskygninger - blant annet en hardkjernet rest av Røde Brigader som kaller seg Det kjempende kommunistparti - være gått sammen til en gruppe med navnet Komiteen for proletariatets frigjøring.
 11. Den gang holdt fotografen til oppunder takmønet, under overlysvinduer som utnyttet den siste rest av dagslyset.
 12. Denne viste at han stod til rest med en - sier og skriver - en øre.
 13. Det er å ha regnskapet oppgjort med Gud og mennesker, oppgjort fullt og helt og uten rest.
 14. Det gir en rest på 237 millioner.
 15. Det mest sannsynlige er at forekomsten på Hovedøya må sees på som en siste rest av en større utbredelse planten hadde i SørøstNorge i det varme og tørre klimaet som preget den yngre steinalderen og bronsealderen.
 16. Drama og diktning er mytenes rest hos oss selv.
 17. Edelløvskogen på Skar er idag en ørliten rest av et tidligere dyrerikt og variert skogsog kulturlandskap, og dens randsone mot dyrket mark kan man ikke lenger, selv med den beste velvilje, karakterisere som variert og vakker.
 18. En rest av totalsummen ville han bruke til støtinnsatser på aktuelle områder med akutte behov.
 19. En femtiøre og to tiører, fem til rest, det blir vel i så fall bankens netto.
 20. En rest av et gardin eller portierestoff kan bli en nydelig og original duk, og en figur i porselen eller keramikk kan erstatte en dyr blomsteroppsats.
 21. En rest på inntil fem studieplasser står til rådighet for søkere som tas opp på en skjønnsmessig vurdering av faglige kvalifikasjoner og erfaringsbakgrunn.
 22. Et nytt lovfestet element er kommet til og bidrar til nedbyggingen av en statskirkeordning som mange betrakter som den siste rest av eneveldet.
 23. FRILUFTSFOLKET behøver ikke å reise så svært mye lenger enn til Frognerseteren for å få med seg den siste rest av skiføre i Marka.
 24. Han efterlot seg ikke en rest til skrekk for de homofile.
 25. Hjelpearbeidet skjer i samarbeide med FNs høykommissær for flyktninger og de to frivillige organisasjonene REST og Euro Action Accord.
 26. I betalingspåminnelsen til kommunen, den kostet kr. 2,50 å sende, ble det gjort oppmerksom på at hele regningen ikke var betalt - kommunen sto oppført med en rest på kr. 0,01.
 27. I en rest av den ene puten kunne man tydelig se et brannkrater, der det gikk frem at en sigarettglo hadde fått brenne seg nedover i puten.
 28. I en rest av den ene puten kunne man tydelig se et brannkrater, der det tydelig gikk frem at en sigarettglo hadde fått brenne seg nedover i puten, for til slutt å antenne denne.
 29. I og med at også franskmennene nå trekker seg ut, reiser siste rest av den flernasjonale fredsstyrken som kom til Beirut i september 1982, og overlater til partene selv å finne en løsning.
Resultater funnet i svensk ordbok
Liknende ord:
norreist
norrent
swerent
sweresa
swereste
engre
engreact
Dine siste søk:
 1. rest


Rest ble gjenkjent som et engelsk verb

Infinitiv: (To) rest
Gerundio: resting
Partisipp: rested
Indikativ
1. Presens (Ntid)
 • i
  rest
 • you
  rest
 • he
  rests
 • we
  rest
 • you
  rest
 • they
  rest
8. Presens perfektum
 • i
  have rested
 • you
  have rested
 • he
  has rested
 • we
  have rested
 • you
  have rested
 • they
  have rested
2. Preteritum (Fortid)
 • i
  rested
 • you
  rested
 • he
  rested
 • we
  rested
 • you
  rested
 • they
  rested
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
 • i
  had rested
 • you
  had rested
 • he
  had rested
 • we
  had rested
 • you
  had rested
 • they
  had rested
4a. Presens futurum
 • i
  will rest
 • you
  will rest
 • he
  will rest
 • we
  will rest
 • you
  will rest
 • they
  will rest
11a. Preteritum futurum
 • i
  will have rested
 • you
  will have rested
 • he
  will have rested
 • we
  will have rested
 • you
  will have rested
 • they
  will have rested
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
 • i
  would rest
 • you
  would rest
 • he
  would rest
 • we
  would rest
 • you
  would rest
 • they
  would rest
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
 • i
  would have rested
 • you
  would have rested
 • he
  would have rested
 • we
  would have rested
 • you
  would have rested
 • they
  would have rested
Konjunktiv
6. Presens
 • i
  rest
 • you
  rest
 • he
  rest
 • we
  rest
 • you
  rest
 • they
  rest
13. Perfektum
 • i
  have rested
 • you
  have rested
 • he
  have rested
 • we
  have rested
 • you
  have rested
 • they
  have rested
past
 • i
  rested
 • you
  rested
 • he
  rested
 • we
  rested
 • you
  rested
 • they
  rested
plu
 • i
  had rested
 • you
  had rested
 • he
  had rested
 • we
  had rested
 • you
  had rested
 • they
  had rested
Imperativ
bekreftende
 • you
  rest!
 • we
  Let's rest!
 • you
  rest!
Nektende
 • you
  don't rest! (do not rest)!
 • you
  don't rest! (do not rest)!

Siste søk

# Land Term
1 Flag desertør
2 Flag saboteadora
3 Flag utvungenhet
4 Flag vafo
5 Flag dikt
6 Flag fryspunkt
7 Flag profesional
8 Flag näst
9 Flag bicharraco
10 Flag determinismo
11 Flag handling
12 Flag däremellan
13 Flag sucka
14 Flag facing brick
15 Flag pagar por
16 Flag urold ting
17 Flag sikspens
18 Flag spot

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 277 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 435 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1063 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2291 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7642 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2030 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2624 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5546 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6367 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6871 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Siden ble generert på 0.1494 - sekunder.

mobiltelefon