logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for short:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i engelsk ordbok
engshort
nordistance [a]: kort
size [a]: liten, kort
hair [a]: kort
tid [a]: kort, kortvarig
oppførsel [a]: kort, tverr
tid [o]: tvert, plutselig
spadistance [a]: corto
size [a]: bajo
hair [a]: corto
tid [a]: corto, breve
oppførsel [a]: seco, tajante
tid [o]: en seco, bruscamente
swedistance [a]: kort
size [a]: liten, kort
hair [a]: kort
tid [a]: kort, kortvarig
oppførsel [a]: kort, tvär
tid [o]: tvärt, plötslig
Synonymer:
 1. [adj]: abbreviated [st], shortened [st], truncated [st], brief [st], little [st], clipped [st], fleeting [st], fugitive [st], momentaneous [st], momentary [st], short and sweet [st], short-dated [st], short-range [st], short-run [st], short-term [st]
 2. [adj]: abbreviated [st], brief [st], close [st], curtal [st], sawed-off [st], sawn-off [st], shortened [st], shortish [st], short-range [st], short-snouted [st], snub [st], stubby [st], telescoped [st], shortened [st], truncate [st], truncated [st]
 3. [adj]: chunky [st], dumpy [st], low-set [st], squat [st], squatty [st], stumpy [st], half-length [st], pint-size [st], pint-sized [st], runty [st], sawed-off [st], sawn-off [st], short-stalked [st], squab [st], squabby [st], small [rt], little [rt], low [rt]
 4. [adj]: inadequate, poor, insufficient [st], deficient [st]
 5. [adj]: unretentive, forgetful, unmindful [rt], forgetful [rt], mindless [rt]
 6. [adj]: light, scant, insufficient [st], deficient [st]
 7. [adj]: shortsighted, unforesightful, myopic, improvident [st]
 8. [adj]: breakable [st]
 9. [adj]: brusque, brusk, curt, discourteous [st]
 10. [n]: tract [gt], piece of land [gt], piece of ground [gt], parcel of land [gt], parcel [gt]
 11. [n]: short circuit, contact [gt], tangency [gt]
 12. [n]: shortstop, position [gt]
 13. [v]: short-change, victimize [gt], swindle [gt], rook [gt], goldbrick [gt], nobble [gt], diddle [gt], bunco [gt], defraud [gt], scam [gt], mulct [gt], gyp [gt], gip [gt], hornswoggle [gt], short-change [gt], con [gt]
 14. [v]: short-circuit, make [gt], create [gt]
 15. [adv]: abruptly, suddenly, dead
 16. [adv]: unawares
 17. [adv]: curtly, shortly
Antonymer:
 1. [adj]: long
 2. [adj]: long
 3. [adj]: tall
 4. [adj]: retentive
 5. [adj]: long
 6. [adj]: long
Avledede ord:a short while ago, be short of, be short of money, become shorter, cut short, cutting short, fall short, fall short of, fall short of one's expectations, for a short time, foreshorten, foreshortening, go short of, housing shortage, in short, in short supply, make shorter, run short of, short circuit, short of, short sleep, short song, short story, short time, shortage, shortbread, short-circuit, shortcoming, shortcut, shorten, shortened, shortening, shortfall, shorthand, shorthanded, short-lived, shortly, shortness, shortness of breath, short-range, shorts, shortsighted, shortsightedness, short-tempered, short-tempered character, short-term, shortwave, short-winded, stop short of, shorthand typist, [Vis mindre / mer]
Anagram:horst
Eksempel:
 1. A rabbit has long ears and a short tail.
 2. You are selling him short.
 3. Your work comes short of the expected standard.
 4. I am short of money.
 5. We are going to make up for lost time by taking a short cut.
 6. Take a short cut.
 7. Lets take a short cut.
 8. They dance in circles to communicate a short distance, and shake their bodies and dart back and forth to indicate a longer distance.
 9. He does not, in short, write with the candor of a man who is completely confident of his thesis.
 10. Im sorry we gave you such short notice of our visit.
 11. You have only a short rest, so make the best of it.
 12. Please cut short your vacation and return.
 13. We must make the most of our vacation, as it is so short.
 14. Some people find it easier to grasp the short-term effects of smoking.
 15. The chairperson cut me short.
 16. Its nothing short of a miracle.
 17. To make a long story short, we married.
 18. It is almost impossible to learn a foreign language in a short time.
 19. You cant master a foreign language in a short time; you have to study it step by step.
 20. A short stroll along the beach gave me a good appetite for breakfast.
Liknende ord:
engshirt
engshoot
engshore
engshorn
engshorts
engshot
engshout
Dine siste søk:
 1. short


Short ble gjenkjent som et engelsk verb

Infinitiv: (To) short
Gerundio: shorting
Partisipp: shorted
Indikativ
1. Presens (Ntid)
 • i
  short
 • you
  short
 • he
  shorts
 • we
  short
 • you
  short
 • they
  short
8. Presens perfektum
 • i
  have shorted
 • you
  have shorted
 • he
  has shorted
 • we
  have shorted
 • you
  have shorted
 • they
  have shorted
2. Preteritum (Fortid)
 • i
  shorted
 • you
  shorted
 • he
  shorted
 • we
  shorted
 • you
  shorted
 • they
  shorted
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
 • i
  had shorted
 • you
  had shorted
 • he
  had shorted
 • we
  had shorted
 • you
  had shorted
 • they
  had shorted
4a. Presens futurum
 • i
  will short
 • you
  will short
 • he
  will short
 • we
  will short
 • you
  will short
 • they
  will short
11a. Preteritum futurum
 • i
  will have shorted
 • you
  will have shorted
 • he
  will have shorted
 • we
  will have shorted
 • you
  will have shorted
 • they
  will have shorted
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
 • i
  would short
 • you
  would short
 • he
  would short
 • we
  would short
 • you
  would short
 • they
  would short
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
 • i
  would have shorted
 • you
  would have shorted
 • he
  would have shorted
 • we
  would have shorted
 • you
  would have shorted
 • they
  would have shorted
Konjunktiv
6. Presens
 • i
  short
 • you
  short
 • he
  short
 • we
  short
 • you
  short
 • they
  short
13. Perfektum
 • i
  have shorted
 • you
  have shorted
 • he
  have shorted
 • we
  have shorted
 • you
  have shorted
 • they
  have shorted
past
 • i
  shorted
 • you
  shorted
 • he
  shorted
 • we
  shorted
 • you
  shorted
 • they
  shorted
plu
 • i
  had shorted
 • you
  had shorted
 • he
  had shorted
 • we
  had shorted
 • you
  had shorted
 • they
  had shorted
Imperativ
bekreftende
 • you
  short!
 • we
  Let's short!
 • you
  short!
Nektende
 • you
  don't short! (do not short)!
 • you
  don't short! (do not short)!

Siste søk

# Land Term
1 Flag sameksistere
2 Flag tunn
3 Flag fremstille
4 Flag massageterapeut
5 Flag heltid
6 Flag imperative
7 Flag forkorting
8 Flag luminescent
9 Flag med bruk av
10 Flag tidvatten
11 Flag vrien
12 Flag slemlösande
13 Flag andra
14 Flag arbeidsomt
15 Flag sojuzgar
16 Flag hastighet
17 Flag planchar
18 Flag overclouds

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 393 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 545 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1187 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2440 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7909 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2166 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2754 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5684 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6501 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7007 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Siden ble generert på 0.1889 - sekunder.

mobiltelefon