logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

3 oppslag funnet for make:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i engelsk ordbok
engmake
norproduct [n]: merke [n]
allmenn [v]: gjøre
profit [v]: gjøre, prestere
wages [v]: tjene, fortjene
speech [v]: holde, framføre
aksjon [v]: gjøre
spaproduct [n]: marca [f]
allmenn [v]: hacer
profit [v]: presentar, entregar
wages [v]: ganar, percibir
speech [v]: pronunciar, dar
aksjon [v]: hacer
sweproduct [n]: märke [n]
allmenn [v]: göra
profit [v]: göra, prestera
wages [v]: tjäna, förtjäna
speech [v]: hålla, framföra
aksjon [v]: göra
Synonymer:
 1. [n]: brand, kind [gt], sort [gt], form [gt], variety [gt]
 2. [n]: shuffle, shuffling, reordering [gt]
 3. [v]: do
 4. [v]: get, change [gt], alter [gt], modify [gt]
 5. [v]: create, make over [rt], make up [rt]
 6. [v]: induce, stimulate, cause, have, get
 7. [v]: cause, do, make [gt], create [gt]
 8. [v]: produce, create
 9. [v]: draw, create by mental act [gt], create mentally [gt]
 10. [v]: cause [gt], do [gt], make [gt]
 11. [v]: create, make [gt], create [gt]
 12. [v]: gain, take in, clear, earn, realize, realise, pull in, bring in, get [gt], acquire [gt]
 13. [v]: do, create [gt], make [gt]
 14. [v]: form, constitute, constitute [gt], represent [gt], make up [gt], comprise [gt], be [gt]
 15. [v]: reach, get to, progress to, achieve [gt], accomplish [gt], attain [gt], reach [gt]
 16. [v]: become [gt]
 17. [v]: create from raw material [gt], create from raw stuff [gt]
 18. [v]: perform [gt], execute [gt], do [gt]
 19. [v]: construct, build, make [gt], create [gt]
 20. [v]: change [gt], alter [gt], modify [gt]
 21. [v]: act [gt], behave [gt], do [gt]
 22. [v]: name, nominate, appoint [gt], charge [gt]
 23. [v]: have, get, score [gt], hit [gt], tally [gt], rack up [gt]
 24. [v]: reach, attain, hit, arrive at, gain
 25. [v]: lay down, establish, make [gt], create [gt]
 26. [v]: perpetrate [gt], commit [gt], pull [gt]
 27. [v]: total [gt], number [gt], add up [gt], come [gt], amount [gt]
 28. [v]: assemble [gt], gather [gt], get together [gt]
 29. [v]: hold, throw, have, give, direct [gt]
 30. [v]: cook, fix, ready, prepare, create from raw material [gt], create from raw stuff [gt]
 31. [v]: make up, tidy [gt], tidy up [gt], clean up [gt], neaten [gt], straighten [gt], straighten out [gt], square away [gt]
 32. [v]: take, head [gt]
 33. [v]: stool, defecate, excrete [gt], egest [gt], eliminate [gt], pass [gt]
 34. [v]: change [gt]
 35. [v]: be [gt]
 36. [v]: amount [gt]
 37. [v]: constitute [gt], represent [gt], make up [gt], comprise [gt], be [gt]
 38. [v]: look [gt], appear [gt], seem [gt]
 39. [v]: work, pass [gt], go through [gt], go across [gt]
 40. [v]: reach [gt], make [gt], attain [gt], hit [gt], arrive at [gt], gain [gt]
 41. [v]: create from raw material [gt], create from raw stuff [gt]
 42. [v]: seduce, score, persuade [gt]
 43. [v]: guarantee [gt], ensure [gt], insure [gt], assure [gt], secure [gt]
 44. [v]: pretend, make believe, act [gt], play [gt], represent [gt]
 45. [v]: see [gt], consider [gt], reckon [gt], view [gt], regard [gt]
 46. [v]: estimate [gt], gauge [gt], approximate [gt], guess [gt], judge [gt]
 47. [v]: change [gt], alter [gt], modify [gt]
 48. [v]: develop [gt]
 49. [v]: develop [gt], grow [gt]
 50. [v]: act [gt], behave [gt], do [gt]
 51. [v]: urinate, piddle, puddle, micturate, piss, pee, pee-pee, make water, relieve oneself, take a leak, spend a penny, wee, wee-wee, pass water, excrete [gt], egest [gt], eliminate [gt], pass [gt]
Antonymer:
 1. [v]: unmake
 2. [v]: break
Avledede ord:bookmaker, cabinetmaker, cardiac pacemaker, cause to make a mistake, coffee maker, coffeemaker, dressmaker, filmmaker, haymaker, it doesn't make any difference to me, make a big ado, make a big difference, make a big mistake, make a cautious approach to someone, make a commotion, make a complaint about, make a complaint to, make a complete shambles of, make a copy of, make a date with, make a dent in, make a detour, make a diagnosis of, make a difference, make a display of, make a distinction, make a fuss, make a grave error, make a great stir, make a mess of, make a mistake, make a pass at, make a request, make a reservation, make a scene, make a shambles of, make a show of, make a slip, make a slip of the tongue, make a speech, make a world of difference, make able, make advances to, make all the difference, make amends, make an effort, make an exception for, make angry, make arrangements, make arrangements for, [Vis mindre / mer]
Eksempel:
 1. I make €100 a day.
 2. Its no use pretending to make me believe that I believe things you dont believe!
 3. Let me know if I need to make any changes.
 4. I dont know what to say to make you feel better.
 5. Where can one make a phone call?
 6. Nowadays we want our children to make their own decisions, but we expect those decisions to please us.
 7. You make me dream.
 8. Lets face it, its impossible. Were never gonna make it.
 9. Dont stay in bed, unless you can make money in bed.
 10. The slowest one to make a promise is the most faithful one in keeping it.
 11. Denying she was an anarchist, Katja maintained she wished only to make changes in our government, not to destroy it.
 12. David has a keen interest in aesthetics — the qualities that make a painting, sculpture, musical composition, or poem pleasing to the eye, ear, or mind.
 13. The people who come on the Maury Povich show often make pretentious claims about their lovers cheating on them.
 14. The best way to make your dreams come true is to wake up.
 15. He will make you eat dirt.
 16. Until you make peace with who you are, youll never be content with what you have.
 17. I think it is good that books still exist, but they do make me sleepy.
 18. Wealth comes to those who make things happen, not to those who let things happen.
 19. We tried so hard to make things better for our kids that we made them worse.
 20. I make lunch every day.
Resultater funnet i norsk ordbok
normake
engkvinne [n]: spouse
spakvinne [n]: esposa [f], cónyugi [f]
swekvinne [n]: maka
Synonymer:Adam, det sterke kjønn, ektemann, fyr, gemal, gentleman, gubbe, hann, herre, kall, kar, mann, mannfolk, mannsperson, svein, svenn, type
Avledede ord:smaker, blivende make, bløffmaker, bråkmaker, bråkmakerske, obstruksjonsmaker, eks-make, finsmaker, forrige make, børsemaker, krangelmaker, krangelmakerske, har man sett på maken, hattemaker, intrigemaker, karrieremaker, buntmaker, kostymemaker, krukkemaker, makelig bevege seg, makelig bevege seg bort, makeløs, mannlig make, make-up, makelig, miniatyrmaker, umake, pacemaker, pratmaker, pratmakerske, prøvesmaker, sadelmaker, sadelmakeri, sensasjonsmaker, skomaker, skomakers lest, smake, smakebit, opprørsmaker, urmaker, vognmaker, velsmakende, versmaker, viktighetsmaker, bookmaker, juksemaker, lappeskomaker, maken, pottemaker, pottemakerverksted, [Vis mindre / mer]
Eksempel:
 1. Hard cases make bad law er et engelsk ordtak.
 2. Norway, make it your way.
 3. Utmerket, den kunne bare vært skarpere i kanten, for make til vettløst forslag som fornøylsespark i Sognsvannskauen skal en Oslomann lete efter.
 4. You make me real.
 5. Første gang jeg sto på en operascene var under oppsetningen av Benjamin Brittens Lets make an opera tidlig i 50årene.
 6. Han er lammekjøttet mitt, flirer Lotta og klapper sin make godmodig på hånden.
 7. Monumentet har ikke sin make noe sted i verden.
 8. Andre steder måtte vi imidlertid legge på nytt kor, for eksempel der vi skulle ha I en stor sølvgrå septikkbil istedet for Its only make believe...
 9. Den er rene skattkammeret av sanger som er gått inn i standardrepertoaret - fra gjennomgangsmelodien Ol Man River - og You I Love, Cant Help Lovin Dat Man, Why do I Love You ?, Only Make Believe og Bill til de humoristiske innslagene Life upon the Wicked Stage, Might Fall Back on You og tårevåte After the Ball is Over.
 10. Det har han også grunn til efter at hans make TianTian døde onsdag av en virussykdom.
 11. Det som ber denne store romanen er ei forteljeglede og ein dikterisk generøsitet som neppe har sin make blant hennar samtidige i Norden.
 12. Det trenger lengre sommere til sin syklus ; til å komme seg efter dvalen, finne make og få unger, oppdra dem og sørge for opplagsnæring til neste vinter.
 13. Er det en rev som kaller på sin make ?
 14. Flowerpower, make love not war, farverike klær, hasjrøyking, astrologiske og politiske omveltninger.
 15. Geneves beliggenhet har knapt sin make.
 16. Hva som førte til den ene dues endelikt vet ikke vi, men den sørgende make ble ihvertfall observert ved dens side i timevis.
 17. I kornkråkekolonien er det noe overvekt av hunner, dvs. at ikke alle hunnene får make.
 18. Mange gifteferdige karer i Nordlandbygder må bryte opp fra hjemstedet hvis de skal ha noe håp om å finne seg en make.
 19. Maos tredje kone som på dette tidspunkt var både sårbeint og kanskje noe ustelt, ble helt jekket ut av Jing Qing som var utstyrt både med make up og en lav moral.
 20. Med elever som har den innbitte innstillingen Im gonna make it.
 21. Men det er bare en hunn som er hannens virkelige make, og det er denne - la oss kalle henne favorittkona som hjelper til å oppdra ungene.
 22. Men det kan være lettere tenkt enn gjort når altså en ung svaneherre først må tilkjempe seg et sted å være for seg og sin make, et territorium.
 23. Minst ni timer satt duen trofast ved siden av sin døde make.
 24. Røskaft tror at dette også har med overlevelsesevnen å gjøre, det at gjenkjennelsen er så langtvirkende, og at man f,eks. ikke søker sin make blant søsken, og at man sparer sin aggressivitet til individer utenfor familien.
 25. Slik varmer de sine kuldestive lemmer til fornyet aktivitet, og ofte treffer de en make mellom de lune, varme bladene.
 26. Stadig flere middelklasseungdommer blir innvilget større frihet i valg av make.
 27. TianTian og hennes make BaoBao, ble gitt som gave til tidligere statsminister Helmut Schmidt fra den kinesiske stat i 1980, og pandaparet har holdt til i den zoologiske haven, hvor de var publikums yndlinger.
 28. Well Make It er en raskere, gladere poplåt hvor Eldøen får god hjelp av Anita Skorgan som duettpartner.
 29. Well Make It har allerede vakt en viss oppmerksomhet og har sørget for en forhåndsordre på over 10 000 eksemplarer.
 30. But well make the best out of it !
Resultater funnet i svensk ordbok
swemake
engallmenn [n]: husband
mann [n]: spouse
norallmenn [n]: mannlig make
spaallmenn [n]: marido [m], esposo [m]
mann [n]: consorte [m], esposo [m], marido [m], cónyuge [m]
Avledede ord:bookmaker, bråkmakerska, ex-make, falla i smaken, före detta make, grälmakerska, har man sett på maken, make-up, pacemaker, pratmakerska, sadelmakeri, som har mist sin make, vara pacemaker åt, hemlighetsmakeri
Anagram:meka
Eksempel:
 1. 43-åriga kvinna misstänks ha skjutit ihjäl sin make.
 2. En änka är en kvinna, deras make har dött.
 3. Tom är min make.
 4. Min make älskar mig inte.
Liknende ord:
engmace
engmade
engmaker
engmale
engmane
normage
normaken
Dine siste søk:
 1. make


Make ble gjenkjent som et norsk verb

Infinitiv: (Å) make
Gerundio: makende
Partisipp: maket
Indikativ
1. Presens (Ntid)
 • jeg
  maker
 • du
  maker
 • han
  maker
 • vi
  maker
 • dere
  maker
 • de
  maker
8. Presens perfektum
 • jeg
  har maket
 • du
  har maket
 • han
  har maket
 • vi
  har maket
 • dere
  har maket
 • de
  har maket
2. Preteritum (Fortid)
 • jeg
  maket
 • du
  maket
 • han
  maket
 • vi
  maket
 • dere
  maket
 • de
  maket
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
 • jeg
  hadde maket
 • du
  hadde maket
 • han
  hadde maket
 • vi
  hadde maket
 • dere
  hadde maket
 • de
  hadde maket
4a. Presens futurum
 • jeg
  vil/skal make
 • du
  vil/skal make
 • han
  vil/skal make
 • vi
  vil/skal make
 • dere
  vil/skal make
 • de
  vil/skal make
11a. Preteritum futurum
 • jeg
  vil/skal ha maket
 • du
  vil/skal ha maket
 • han
  vil/skal ha maket
 • vi
  vil/skal ha maket
 • dere
  vil/skal ha maket
 • de
  vil/skal ha maket
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
 • jeg
  ville/skulle make
 • du
  ville/skulle make
 • han
  ville/skulle make
 • vi
  ville/skulle make
 • dere
  ville/skulle make
 • de
  ville/skulle make
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
 • jeg
  ville/skulle ha maket
 • du
  ville/skulle ha maket
 • han
  ville/skulle ha maket
 • vi
  ville/skulle ha maket
 • dere
  ville/skulle ha maket
 • de
  ville/skulle ha maket
Imperativ
bekreftende
 • du
  mak!
 • vi
  La oss make!
 • dere
  mak!
Nektende
 • du
  ikke mak! (mak ikke)!
 • dere
  ikke mak! (mak ikke)!

Make ble ogs gjenkjent som et engelsk verb

Infinitiv: (To) make
Gerundio: making
Partisipp: made
Indikativ
1. Presens (Ntid)
 • i
  make
 • you
  make
 • he
  makes
 • we
  make
 • you
  make
 • they
  make
8. Presens perfektum
 • i
  have made
 • you
  have made
 • he
  has made
 • we
  have made
 • you
  have made
 • they
  have made
2. Preteritum (Fortid)
 • i
  made
 • you
  made
 • he
  made
 • we
  made
 • you
  made
 • they
  made
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
 • i
  had made
 • you
  had made
 • he
  had made
 • we
  had made
 • you
  had made
 • they
  had made
4a. Presens futurum
 • i
  will make
 • you
  will make
 • he
  will make
 • we
  will make
 • you
  will make
 • they
  will make
11a. Preteritum futurum
 • i
  will have made
 • you
  will have made
 • he
  will have made
 • we
  will have made
 • you
  will have made
 • they
  will have made
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
 • i
  would make
 • you
  would make
 • he
  would make
 • we
  would make
 • you
  would make
 • they
  would make
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
 • i
  would have made
 • you
  would have made
 • he
  would have made
 • we
  would have made
 • you
  would have made
 • they
  would have made
Konjunktiv
6. Presens
 • i
  make
 • you
  make
 • he
  make
 • we
  make
 • you
  make
 • they
  make
13. Perfektum
 • i
  have made
 • you
  have made
 • he
  have made
 • we
  have made
 • you
  have made
 • they
  have made
past
 • i
  made
 • you
  made
 • he
  made
 • we
  made
 • you
  made
 • they
  made
plu
 • i
  had made
 • you
  had made
 • he
  had made
 • we
  had made
 • you
  had made
 • they
  had made
Imperativ
bekreftende
 • you
  make!
 • we
  Let's make!
 • you
  make!
Nektende
 • you
  don't make! (do not make)!
 • you
  don't make! (do not make)!

Siste søk

# Land Term
1 Flag nesevis
2 Flag blench
3 Flag emblematisk
4 Flag explícito
5 Flag e-post
6 Flag stor
7 Flag todavía
8 Flag jefe
9 Flag necromancia
10 Flag precioso
11 Flag fortfarande
12 Flag insubordinado
13 Flag habituarse
14 Flag garrota
15 Flag naturlig
16 Flag slite
17 Flag smashing
18 Flag jøye seg

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 117 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 267 0 2022-10-17 23:14:50
röja 918 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2101 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7294 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1874 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2461 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5381 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6197 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6692 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Siden ble generert på 0.1316 - sekunder.

mobiltelefon