logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for touch:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i engelsk ordbok
engtouch
norsign [n]: anelse [u], stenk [n], spor [n], ymte [invariable]
sense perception [n]: berøring [u]
body [n]: berøring [u], svak berøring av [u]
aksjon [n]: berøring [u]
kvantitet [n]: anelse [u], nype [u]
følelser [n]: kjensler [u]
displayed articles [v]: vedrøre, berøre
topic [v]: berøre
physical sensation [v]: kjenne, berøre
distance [v]: svak berøring ved, røre
compare with [v]: måle seg med, måle seg med
bevegelse [v]: møtes
følelser [v]: røre, bevege
spasign [n]: pizca [f], chispa [f], huella [f], traza [f], indicio [m], pista [f]
sense perception [n]: tacto [m], toque [m]
body [n]: toque [m]
aksjon [n]: toque [m]
kvantitet [n]: pizca [f]
følelser [n]: sensación [f]
displayed articles [v]: tocar
topic [v]: tocar, abordar
physical sensation [v]: tocar
distance [v]: tocar
compare with [v]: comparar con, igualar a
bevegelse [v]: tocarse
følelser [v]: enternecer, conmover
swesign [n]: aning [u], stänk [n], spår [n], antydan [invariable]
sense perception [n]: beröring [u]
body [n]: beröring [u], snuddning [u]
aksjon [n]: beröring [u]
kvantitet [n]: aning [u], nypa [u]
følelser [n]: känsla [u]
displayed articles [v]: vidröra, beröra
topic [v]: beröra
physical sensation [v]: känna, beröra
distance [v]: snudda vid, röra
compare with [v]: mäta sig med, gå upp mot
bevegelse [v]: mötas
følelser [v]: röra, beveka
Synonymer:
 1. [n]: touching, contact [gt], impinging [gt], striking [gt]
 2. [n]: sense of touch, skin senses, touch modality, cutaneous senses, somatosense [gt], exteroception [gt]
 3. [n]: trace, ghost, suggestion [gt], proposition [gt], proffer [gt]
 4. [n]: signature, manner [gt], mode [gt], style [gt], way [gt], fashion [gt]
 5. [n]: touching, deed [gt], feat [gt], effort [gt], exploit [gt]
 6. [n]: hint, tinge, mite, pinch, jot, speck, soupcon, small indefinite quantity [gt], small indefinite amount [gt]
 7. [n]: contact, communication [gt], communicating [gt]
 8. [n]: spot, attack [gt]
 9. [n]: solicitation [gt]
 10. [n]: touch sensation, tactual sensation, tactile sensation, feeling, perception [gt]
 11. [n]: adeptness [gt], adroitness [gt], deftness [gt], facility [gt], quickness [gt]
 12. [n]: tactile property [gt], feel [gt]
 13. [v]: touch down [rt]
 14. [v]: perceive [gt], comprehend [gt]
 15. [v]: stir, affect [gt], impress [gt], move [gt], strike [gt], stir up [rt]
 16. [v]: refer, pertain, relate, concern, come to, bear on, touch on
 17. [v]: adjoin, meet, contact
 18. [v]: affect, impact, bear upon, bear on, touch on, change [gt], alter [gt], modify [gt]
 19. [v]: manage [gt], deal [gt], care [gt], handle [gt]
 20. [v]: touch [gt]
 21. [v]: reach, extend to, be [gt], reach out [rt], reach into [rt]
 22. [v]: equal, rival, match, compete [gt], vie [gt], contend [gt]
 23. [v]: disturb, change [gt], alter [gt], modify [gt]
 24. [v]: allude, advert, hint [gt], suggest [gt]
 25. [v]: understand [gt]
 26. [v]: partake, consume [gt], ingest [gt], take in [gt], take [gt], have [gt]
 27. [v]: tint, tinct, tinge, color [gt], colorize [gt], colorise [gt], colourise [gt], colourize [gt], colour [gt], color in [gt], colour in [gt]
Avledede ord:add the finishing touches to, apply the finishing touches to, be out of touch with, be touched, finishing touch, give the finishing touches to, keep in touch with, lose one's touch, lose touch with, put the finishing touches to, retouch, retouching, touch down, touch lightly, touch on, touch up, touch upon, touchdown, touched, touchiness, touching, touchstone, touch-type, touchy, untouchable, by touch, flat panel touch screen, touchily, touchingly, cartouch, cartouche, common touch, get in touch, light touch, midas touch, point after touchdown, sense of touch, soft touch, touch-and-go, touch-me-not, touch-typist, touch a chord, touch base, touch football, touch modality, touch off, touch perception, touch screen, touch sensation, touch system, [Vis mindre / mer]
Anagram:couth
Eksempel:
 1. You can get in touch with him at his home tonight.
 2. You have only to touch the button.
 3. A bear will not touch a dead body.
 4. Ill get in touch with you soon.
 5. In case of an emergency, get in touch with my agent.
 6. In case of an emergency, get in touch with my agent right away.
 7. Out of sight out of mind. When youre separated you lose touch.
 8. Please do not touch the record side.
 9. In a crisis, you must get in touch with your teacher.
 10. Keep in touch with what is happening in foreign countries.
 11. You must not touch the paintings.
 12. I thought it would be a good idea to get back in touch with Japanese culture and history.
 13. When you return to your company, dont forget to keep in touch with me.
 14. We have kept in constant touch for twenty years.
 15. Our problem is how to get in touch with him.
 16. Dont touch the flowers.
 17. Be sure to get in touch with me, if there is anything I can do for you.
 18. I felt something touch my feet.
 19. I have a touch of diarrhea.
 20. Reach out and touch someone.
Liknende ord:
engtorch
engtouchy
engtough
swetoucha
swetouche
engtooth
engtoucan
Dine siste søk:
 1. touch


Touch ble gjenkjent som et engelsk verb

Infinitiv: (To) touch
Gerundio: touching
Partisipp: touched
Indikativ
1. Presens (Ntid)
 • i
  touch
 • you
  touch
 • he
  touches
 • we
  touch
 • you
  touch
 • they
  touch
8. Presens perfektum
 • i
  have touched
 • you
  have touched
 • he
  has touched
 • we
  have touched
 • you
  have touched
 • they
  have touched
2. Preteritum (Fortid)
 • i
  touched
 • you
  touched
 • he
  touched
 • we
  touched
 • you
  touched
 • they
  touched
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
 • i
  had touched
 • you
  had touched
 • he
  had touched
 • we
  had touched
 • you
  had touched
 • they
  had touched
4a. Presens futurum
 • i
  will touch
 • you
  will touch
 • he
  will touch
 • we
  will touch
 • you
  will touch
 • they
  will touch
11a. Preteritum futurum
 • i
  will have touched
 • you
  will have touched
 • he
  will have touched
 • we
  will have touched
 • you
  will have touched
 • they
  will have touched
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
 • i
  would touch
 • you
  would touch
 • he
  would touch
 • we
  would touch
 • you
  would touch
 • they
  would touch
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
 • i
  would have touched
 • you
  would have touched
 • he
  would have touched
 • we
  would have touched
 • you
  would have touched
 • they
  would have touched
Konjunktiv
6. Presens
 • i
  touch
 • you
  touch
 • he
  touch
 • we
  touch
 • you
  touch
 • they
  touch
13. Perfektum
 • i
  have touched
 • you
  have touched
 • he
  have touched
 • we
  have touched
 • you
  have touched
 • they
  have touched
past
 • i
  touched
 • you
  touched
 • he
  touched
 • we
  touched
 • you
  touched
 • they
  touched
plu
 • i
  had touched
 • you
  had touched
 • he
  had touched
 • we
  had touched
 • you
  had touched
 • they
  had touched
Imperativ
bekreftende
 • you
  touch!
 • we
  Let's touch!
 • you
  touch!
Nektende
 • you
  don't touch! (do not touch)!
 • you
  don't touch! (do not touch)!

Siste søk

# Land Term
1 Flag tivoli
2 Flag wastage
3 Flag tilbudsdisk
4 Flag spas
5 Flag bifoga
6 Flag ebbing
7 Flag deppighet
8 Flag september
9 Flag mannequin
10 Flag faldón
11 Flag falsemaskin
12 Flag acumular
13 Flag inkörsport
14 Flag tippetjeneste
15 Flag acme
16 Flag stim
17 Flag rampart
18 Flag out of

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 1460 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1588 0 2022-10-17 23:14:50
röja 2152 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 3390 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 9586 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 3185 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3916 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6652 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7375 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 8017 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Siden ble generert på 0.2220 - sekunder.

mobiltelefon