logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for work:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i engelsk ordbok
engwork
norallmenn [n]: arbeid [n]
assignment [n]: arbeid [n]
product [n]: verk [n]
employment [n]: jobb [n], arbeid [n]
business company [n]: sysselsetting [u], arbeid [n]
allmenn [v]: arbeid
achievement [v]: lykkes, slå vel ut
mechanical [v]: fungere,
spaallmenn [n]: trabajo [m]
assignment [n]: tarea [f], trabajo [m]
product [n]: obra [f]
employment [n]: trabajo [m], puesto [m], empleo [m]
business company [n]: empleo [m], trabajo [m]
allmenn [v]: trabajar
achievement [v]: tener éxito, funcionar, salir bien
mechanical [v]: funcionar
sweallmenn [n]: arbete [n]
assignment [n]: arbete [n]
product [n]: verk [n]
employment [n]: jobb [n], arbete [n]
business company [n]: sysselsättning [u], arbete [n]
allmenn [v]: arbeta
achievement [v]: lyckas, slå väl ut
mechanical [v]: fungera,
Synonymer:
 1. [n]: activity [gt]
 2. [n]: piece of work, product [gt], production [gt]
 3. [n]: employment, occupation [gt], business [gt], job [gt], line of work [gt], line [gt]
 4. [n]: study, learning [gt], acquisition [gt]
 5. [n]: oeuvre, body of work, end product [gt], output [gt]
 6. [n]: workplace, geographic point [gt], geographical point [gt]
 7. [n]: energy [gt]
 8. [v]: do work
 9. [v]: act, succeed [gt], win [gt], come through [gt], bring home the bacon [gt], deliver the goods [gt]
 10. [v]: function, operate, go, run
 11. [v]: work on, process, transform [gt], transmute [gt], transubstantiate [gt]
 12. [v]: exercise, work out, work [gt], put to work [gt]
 13. [v]: make, pass [gt], go through [gt], go across [gt]
 14. [v]: work [gt]
 15. [v]: go [gt], proceed [gt], move [gt]
 16. [v]: move [gt], displace [gt]
 17. [v]: bring, play, wreak, make for, make [gt], create [gt], bring on [rt], bring off [rt], bring up [rt]
 18. [v]: put to work, use [gt], utilize [gt], utilise [gt], apply [gt], employ [gt]
 19. [v]: cultivate, crop, fix [gt], prepare [gt], set up [gt], ready [gt], gear up [gt], set [gt]
 20. [v]: be [gt]
 21. [v]: influence, act upon, affect [gt], impact [gt], bear upon [gt], bear on [gt], touch on [gt], touch [gt]
 22. [v]: operate [gt], run [gt]
 23. [v]: manage [gt], deal [gt], care [gt], handle [gt]
 24. [v]: stimulate [gt], excite [gt], stir [gt]
 25. [v]: capture [gt], enamour [gt], trance [gt], catch [gt], becharm [gt], enamor [gt], captivate [gt], beguile [gt], charm [gt], fascinate [gt], bewitch [gt], entrance [gt], enchant [gt]
 26. [v]: shape, form, mold, mould, forge, create from raw material [gt], create from raw stuff [gt]
 27. [v]: move [gt], displace [gt]
 28. [v]: knead, manipulate [gt]
 29. [v]: exploit, use [gt], utilize [gt], utilise [gt], apply [gt], employ [gt]
 30. [v]: solve, work out, figure out, puzzle out, lick, understand [gt]
 31. [v]: ferment, convert [gt]
 32. [v]: sour, turn, ferment, change state [gt], turn [gt]
 33. [v]: become [gt], go [gt], get [gt]
Antonymer:
 1. [v]: idle
 2. [v]: malfunction
Avledede ord:blue-collar worker, bodywork, brainwork, breastwork, brickwork, broadcasting network, brushwork, casework, caseworker, clockwork, construction worker, continue to work hard at, co-worker, daily work, damage to the bodywork, do teamwork, earthwork, fancywork, fellow worker, fieldwork, firework, fireworks, footwork, foreign worker, framework, fretwork, gasworks, get used to the work, give someone the works, glassworks, groundwork, guesswork, handiwork, hard-working, homework, housework, immigrant worker, industrial worker, inside work, interior work, ironworks, keep on working, latticework, life work, life's work, maid of all work, men at work, metalwork, metalworker, needlework, [Vis mindre / mer]
Eksempel:
 1. It would take me too much time to explain to you why its not going to work.
 2. I have so much work that I will stay for one more hour.
 3. Though Alfred is scrupulous in fulfilling his duties at work, he is less conscientious about his obligations at home.
 4. Why did you wake me up to tell me something that big? Now, Ill never be able to concentrate on my work!
 5. Its easier to have fun than to work.
 6. You must work more.
 7. Her garden is a work of art.
 8. Every mans work, whether it be literature or music or a picture or architecture or anything else, is always a portrait of himself.
 9. Does it also work without registration?
 10. I work even on Sunday.
 11. You should have helped him with his work.
 12. You work as hard as he did at your age.
 13. You should work hard.
 14. Need you work on Sunday?
 15. You work too hard.
 16. You have to get this work finished by noon.
 17. You work hard.
 18. You must work hard in order not to fail.
 19. You ought to get to work on time.
 20. You are frustrated with your work.
Liknende ord:
engwok
engword
engwore
engworks
engworm
norwok
spawok
Dine siste søk:
 1. work


Work ble gjenkjent som et engelsk verb

Infinitiv: (To) work
Gerundio: working
Partisipp: worked
Indikativ
1. Presens (Ntid)
 • i
  work
 • you
  work
 • he
  works
 • we
  work
 • you
  work
 • they
  work
8. Presens perfektum
 • i
  have worked
 • you
  have worked
 • he
  has worked
 • we
  have worked
 • you
  have worked
 • they
  have worked
2. Preteritum (Fortid)
 • i
  worked
 • you
  worked
 • he
  worked
 • we
  worked
 • you
  worked
 • they
  worked
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
 • i
  had worked
 • you
  had worked
 • he
  had worked
 • we
  had worked
 • you
  had worked
 • they
  had worked
4a. Presens futurum
 • i
  will work
 • you
  will work
 • he
  will work
 • we
  will work
 • you
  will work
 • they
  will work
11a. Preteritum futurum
 • i
  will have worked
 • you
  will have worked
 • he
  will have worked
 • we
  will have worked
 • you
  will have worked
 • they
  will have worked
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
 • i
  would work
 • you
  would work
 • he
  would work
 • we
  would work
 • you
  would work
 • they
  would work
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
 • i
  would have worked
 • you
  would have worked
 • he
  would have worked
 • we
  would have worked
 • you
  would have worked
 • they
  would have worked
Konjunktiv
6. Presens
 • i
  work
 • you
  work
 • he
  work
 • we
  work
 • you
  work
 • they
  work
13. Perfektum
 • i
  have worked
 • you
  have worked
 • he
  have worked
 • we
  have worked
 • you
  have worked
 • they
  have worked
past
 • i
  worked
 • you
  worked
 • he
  worked
 • we
  worked
 • you
  worked
 • they
  worked
plu
 • i
  had worked
 • you
  had worked
 • he
  had worked
 • we
  had worked
 • you
  had worked
 • they
  had worked
Imperativ
bekreftende
 • you
  work!
 • we
  Let's work!
 • you
  work!
Nektende
 • you
  don't work! (do not work)!
 • you
  don't work! (do not work)!

Siste søk

# Land Term
1 Flag utrymning
2 Flag garvebark
3 Flag prediluviano
4 Flag sulfite
5 Flag mousse
6 Flag purity
7 Flag preventiv-
8 Flag stenografere
9 Flag appellere
10 Flag ursprunglighet
11 Flag snedig
12 Flag kommande
13 Flag windbag
14 Flag play cards
15 Flag omskola
16 Flag sträcka
17 Flag desertør
18 Flag moose

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 277 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 432 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1063 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2291 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7637 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2030 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2624 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5546 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6366 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6870 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Siden ble generert på 0.1899 - sekunder.

mobiltelefon