Engelsk-Norsk oversettelse av crosswise

Oversettelse av ordet crosswise fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

crosswise på norsk

crosswise
generalannet i kors
Synonymer for crosswise
Antonymer for crosswise
Liknende ord

 
 

Definisjoner av crosswise
adjektiv
1. crosswise - lying or extending across the length of a thing or in a cross direction; "a crosswise street"; "the crosswise dimension"
  lengthways, lengthwise running or extending in the direction of the length of a thing; "the lengthwise dimension"
  thwartwise, transversal, transverse cross
  cross-section, cross-sectional of or relating to a cross section; "a cross-sectional slice"
2. crosswise - in the shape of (a horizontal piece on) a cross
  horizontal parallel to or in the plane of the horizon or a base line; "a horizontal surface"
adverb
1. crosswise - not in the intended manner; "things are going crosswise"
 = Synonym    = Antonym    = Relatert ord
Dine siste søk