Norsk-Engelsk oversettelse av spildre

Oversettelse av ordet spildre fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

spildre på engelsk

spildre
allmennverb splinter
Synonymer for spildre
Liknende ord

 
 

spildre som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) spildrespildrendespildret
Indikativ
1. Presens
jegspildrer
duspildrer
hanspildrer
vispildrer
derespildrer
despildrer
8. Presens perfektum
jeghar spildret
duhar spildret
hanhar spildret
vihar spildret
derehar spildret
dehar spildret
2. Preteritum (Fortid)
jegspildret
duspildret
hanspildret
vispildret
derespildret
despildret
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde spildret
duhadde spildret
hanhadde spildret
vihadde spildret
derehadde spildret
dehadde spildret
4a. Presens futurum
jegvil/skal spildre
duvil/skal spildre
hanvil/skal spildre
vivil/skal spildre
derevil/skal spildre
devil/skal spildre
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha spildret
duvil/skal ha spildret
hanvil/skal ha spildret
vivil/skal ha spildret
derevil/skal ha spildret
devil/skal ha spildret
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle spildre
duville/skulle spildre
hanville/skulle spildre
viville/skulle spildre
dereville/skulle spildre
deville/skulle spildre
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha spildret
duville/skulle ha spildret
hanville/skulle ha spildret
viville/skulle ha spildret
dereville/skulle ha spildret
deville/skulle ha spildret
Imperativ
Bekreftende
duspildr
viLa oss spildre
derespildr
Nektende
duikke spildr! (spildr ikke)
dereikke spildr! (spildr ikke)
Dine siste søk