Norsk-Fransk oversettelse av høyde

Oversettelse av ordet høyde fra norsk til fransk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

høyde på fransk

høyde
utviklingsubst. point culminant [m], zénith [m], apogée [m], sommet [m], summum [m], acmé [m/f (formal)], cime [f], pic [m]
  måle - vektsubst. hauteur [f], altitude [f]
  gradsubst. degré [m], point [m], niveau [m], intensité [f]
  geologisubst. colline [f]
Synonymer for høyde
Avledede ord av høyde
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Høvdingen" har inntil nå spilt inn mer enn 2,5 millioner kroner og er dermed praktisk talt på høyde med Olsenbanden i publikumsmagnetisme.
2.Leasat1" skal gå i geostasjonær bane rundt jorda i en høyde av nesten 36 000 kilometer over ekvator.
3.Med fare for bemerkning fra Riksrevisjonen" ville han sette resten av summen i et fond til reiser og driftsmidler og til lønnstilskudd" på høyde med det private instanser satser på sine ansatte".
4.Seletrening" for Kai Arne Engelstad, med trener Johs. Grimseth hengende efter - mer givende i 550 meters høyde i Innsbruck enn 1560 i Davos.
5.Til det er å si at det er forskjellen mellom utlånsrente og innskuddsrente og ikke rentenivåets høyde, som er avgjørende for bankenes fortjeneste.
6.(NTBs medarbeider Anne Kari Berg) - Dette er toppidrett fullt på høyde med det som utøves i toppskiktet i vanlig idrett, sier formannen i Norges Idrettsforbund, Ole Jacob Bangstad, til NTB efter de to første dagene av handicaplekene i Innsbruck.
7.(NTBs medarbeider JanErik Sveum) Efter et drepende hardt langrenn i 1800 meters høyde tok Geir Andersen sesongens annen strake World Cupseier i kombinert fredag.
8.Bak de fine resultatene i vinterlekene ligger en innsats som minst står på høyde med prestasjonene i andre idrettskonkurranser, het det i innbydelsen som mottagerne selvsagt satte meget stor pris på.
9.Banen ligger på samme høyde som den i Sarajevo.
10.Bankene har ikke vært på høyde med utviklingen når det gjelder å imøtekomme behovet for service og tjenester hos det publikum de skal tjene, sa forbruker og administrasjonsminister Astrid Gjertsen på årsmøtet i Sparebankforeningen.
11.Budsjettet er ikke på høyde med de problemer som landet står overfor.
12.Både når det gjelder høyde og legemsbygning, er det ting som tyder på at samme mann står bak alle de tre ranene.
13.Den som skal vinne i OL må hoppe 2,40, slår han smilende fast, vel vitende om at han trolig er den eneste i verden som har en slik høyde innen rekkevidde.
14.Det er første gang noen har forsert en så bratt vegg i så stor høyde, sier Aasheim.
15.Det er jo vanlig at en fokuserer på høyde i basket, men en høy spiller kan ofte bli for sen, og et lag er nødt til å ha hurtighet, presiserer Norges trener, Per Tøien, som likevel ser det som et mål å dra nytte av Norges mange høye spillere.
16.Det er også sammenheng mellom høyde og vekt og visse kreftformer.
17.Det hjelper ikke at norske designere er fullt på høyde med sine utenlandske konkurrenter, hvis ikke produsentene har råd til å satse litt ekstra på nye ideer.
18.Det libyske luftvåpen er i stand til å operere i samme høyde som disse flyene, og i stand til å nå dem og ødelgge dem, skrev nyhetsbyrået JANA, som siterer en talsmann for det libyske luftvåpenet.
19.Det nye biblioteket er fullt på høyde med det gode fagbiblioteket på Christian Michelsens Institutt i Bergen.
20.Dette måtte være en stor enhet som ikke har nådd sin høyde i lønnsomhet, men som samtidig er internasjonalt rettet.
21.Disse bøkene representerer et høyt nivå, og det er fin standard på norske bøker, noe vi har kunnet registrere i flere år nå, så vi ligger fullt på høyde med de øvrige nordiske land både hva design og teknisk utførelse angår, sier Harald Nilsen.
22.Et valg som imidlertid setter meget store krav til at informasjoner blir gitt og mottatt uten at det kan reises den minste tvil om høyde og posisjoner, understreker han.
23.Flyet kom inn i forholdsvis lav høyde over Namsen, trolig for å se på laksefiskerne i båter på elven.
24.Flyvene befant seg så vidt jeg forstår i god høyde over skydekket og med god sikt.
25.For øyeblikket savner vi faktisk ingen gjenstander, men vi mangler liksom litt spennende stoff for å være på høyde i disse spiontider.
26.Fra et fly i lav høyde kunne jeg se omfattende ødeleggelser av landbruks og beiteområder, efterhvert som Sahara rykker nådeløst sydover sier han og la til at nesten halvparten av landene i Afrika er stilt overfor en øyeblikkelig matmangl.
27.Han slet med nervene både i høyde og stav denne gangen.
28.Hvis de savnede fjellklatrerne befinner seg i en høyde på 5000 meter over havet, er det begrenset hva et helikopter kan utrette, opplyser kaptein Sigurd Lima i 720skvadronen på Rygge flyplass.
29.Hvorfor velger den britiske marine å gjøre øvelser i 1200 meters høyde så langt fra sjøen som mulig ?
30.I en høyde på mellom 5000 og 6000 meter over havet blir løftekapasiteten til helikopteret sterkt redusert, samtidig som det lett blir ustabilt å ha å gjøre med.
Dine siste søk