Norsk-Svensk oversettelse av raspe

Oversettelse av ordet raspe fra norsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

raspe på svensk

raspe
tekniskverb raspa
Synonymer for raspe
Anagram av raspe
Fler eksempler
1.De to overtok lederroller i Den røde armefraksjon efterat Andreas Baader, Gudrun Ensslin og JanKarl Raspe begikk selvmord i Stammheim i oktober 1977.
2.Dessuten, har du tenkt over den ting, at det er platterdings umulig å høre Suset (av noen kalt evighetssuet) når du samtidig skal vende himmelen podex og raspe, ja raspe for livet.
3.Vi kan raspe de modne bærene av busken, men de samles hurtigst ved å strekke et klede under busken, og slå bærene av med en kjepp.
4.En annen sak er at det ble anderledes - de fleste ble satt til å raspe brasiltrær fordi det var lønnsomt i farveindustrien.
5.Men han kviknet til straks nordlyset sprang frem fra ingensteds og ga seg til å raspe over himmelen.
6.Mohnhaupt og Klar overtok ledelsen av den såkalte BaaderMeinhofgruppen (RAF) efter at Andreas Baader, Ulrike Meinhof, Gudrun Ensslin og Jan Carl Raspe ble fengslet.
Liknende ord

 
 

raspe som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) rasperaspenderaspet
Indikativ
1. Presens
jegrasper
durasper
hanrasper
virasper
dererasper
derasper
8. Presens perfektum
jeghar raspet
duhar raspet
hanhar raspet
vihar raspet
derehar raspet
dehar raspet
2. Preteritum (Fortid)
jegraspet
duraspet
hanraspet
viraspet
dereraspet
deraspet
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde raspet
duhadde raspet
hanhadde raspet
vihadde raspet
derehadde raspet
dehadde raspet
4a. Presens futurum
jegvil/skal raspe
duvil/skal raspe
hanvil/skal raspe
vivil/skal raspe
derevil/skal raspe
devil/skal raspe
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha raspet
duvil/skal ha raspet
hanvil/skal ha raspet
vivil/skal ha raspet
derevil/skal ha raspet
devil/skal ha raspet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle raspe
duville/skulle raspe
hanville/skulle raspe
viville/skulle raspe
dereville/skulle raspe
deville/skulle raspe
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha raspet
duville/skulle ha raspet
hanville/skulle ha raspet
viville/skulle ha raspet
dereville/skulle ha raspet
deville/skulle ha raspet
Imperativ
Bekreftende
durasp
viLa oss raspe
dererasp
Nektende
duikke rasp! (rasp ikke)
dereikke rasp! (rasp ikke)
Dine siste søk