logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for due:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in English Dictionary
Results found in Norwegian dictionary
nordue
engornithology [n]: pigeon, dove
spaornithology [n]: paloma [f]
sweornithology [n]: duva
Derived terms:brevdue, duell, duellant, duellering, duett, dueslag, fondue, individuell, individuelt, indueuropeisk språk, kakadue, leirdue, leirdueskyting, lokkedue, turteldue, duellere, graduere, turtelduer
Example:
 1. Industrikomiteens formann, Reidar Due, er pinlig ute og kjører.
 2. Alle som har noe mer å fremføre for eller mot utbygging skal få anledning til det, sier Reidar Due.
 3. Det er helt ukjent for meg at Due skal være tatt for smugling av varer fra Japan i desember, sa HysingDahl til NTB.
 4. Hadde Senterpartiet bestemt alene, ville vi ikke ha lagt opp til et så høyt tempo i letingen, sier Due.
 5. Hadde ikke Vada vært stortingsmann, ville dette ikke blitt noen stor sak, sukker Due.
 6. Hvis vi skal føre en industripolitikk som legger vekt på slike virkemidler og mål, kan vi ikke samtidig føre en industripolitikk som tilgodeser alle ønsker som er knyttet til konservering av virksomhet med svake økonomiske resultater, fremholdt Due.
 7. Jeg er i grunnen glad for hver due man kan ta knekken på.
 8. Kan Etna / Dokkautbyggingen erstattes av energiøkonomisering, spør industrikomiteformann Reidar Due.
 9. Nytt og morsomt for oss å delta på scenen sammen med Per Aabel, sier Stephan Barratt Due jr.
 10. Vi tror det hele fungerer bra, sier Barratt Due jr., som sammen med de andre ikke bare spiller på sine instrumenter, men som også bidrar med litt skuespilleri.
 11. Vil det si at De er en due i en administrasjon av hauker ?
 12. 62åringen Reidar Due er en av Senterpartiets fremste politikere, efter nesten åtte år fast på Stortinget.
 13. Allerede før finansministeren fikk dokumentene, hadde formannen i Stortingets industrikomite, Senterpartiets Reidar Due, orientert finansministeren om sitt syn.
 14. Alt forstørres for vårt vedkommende, sier Reidar Due.
 15. At Due ikke vil karakterisere dette som forsøk på smugling, får bli hans problem.
 16. Av avisreferater fra stortingskomiteens besøk hos Mobil i USA nylig, fremkom det at Due hadde gitt Mobil det rene dødskyss som Statfjordoperatør, men Due sier til Aftenposten at han i virkeligheten ikke uttalte seg så kategorisk.
 17. Bakgrunnen for gårsdagens debatt var en interpellasjon fra formannen i Stortingets energiog industrikomite, Reidar Due.
 18. Barna får utfolde fantasien over en ting, eksempelvis en due, gjennom å studere den i forskjellige situasjoner.
 19. Barratt Due tar riktignok sikte på å utdanne lærere for de seks første årene, men denne utdannelsen gir så gode kvalifikasjoner at den klart også dekker høyere klassetrinn i grunnskolen.
 20. Både industriminister Jan P. Syse og formannen i Stortingets industrikomite, Reidar Due, sa at det er kommet en ny giv i norsk industri og at man ser klare tegn til vekst.
 21. DET lyder nærmest overveldende, og vi tror gjerne Due har rett i at det er dårlige behandlingsutsikter for den stortingsmelding vi nevnte.
 22. Da Statfjorddramatikken nå var utløst, traff Due statsminister Kåre Willoch i Stortingets korridorer.
 23. Da Stortinget sist behandlet spørsmålet, stemte Senterpartirepresentantene Reidar Due, Peter Angelsen og Ole Gabriel Ueland sammen med Høyre og Fremskrittspartiet for å oppheve prøveordningen med lørdagsstengte polutsalg.
 24. Da hans oppfatning torsdag i forrige uke ble Regjeringens politikk, var Due lettet.
 25. De har hatt en utmerket arbeidsgiver i Mobil, uttalte Due, som uttrykte forståelse for de ansattes bekymring.
 26. De leker sisten og gjemsel, høk og due og hopper tau.
 27. De to utvekslet et håndtrykk som tegn på at stridsøksen var begravet, men Due forteller at Willoch da gav uttrykk for at slike metoder ikke bør bli brukt i senere tvistespørsmål mellom de tre partier.
 28. De tok en rast, sovnet og drømte om en due som satte seg i et tre.
 29. Den eneste forskjellen er at vi holder til i telt, sier Due.
 30. Denne enigheten uttrykte seg meget klart mellom Kåre Kristiansen og industrikomiteens formann, Reidar Due.
Similar words:
engdub
engdud
engdude
engduel
engduet
engdug
engduke
Your last searches:
 1. dueLast searches

# NAL Term
1 Flag trestamme
2 Flag liberation
3 Flag no estar de acuerdo con
4 Flag uniformity
5 Flag quarantine
6 Flag fatalista
7 Flag fikseringsmiddel
8 Flag intervenerer
9 Flag kråka
10 Flag sløve
11 Flag reverse gear
12 Flag car
13 Flag lakei
14 Flag starter
15 Flag moderaterna
16 Flag innfløkt
17 Flag räkna ned
18 Flag brukelig

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 1500 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1617 0 2022-10-17 23:14:50
röja 2214 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 3411 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 9625 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 3212 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3971 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6694 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7416 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 8091 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2608 - seconds.

mobiltelefon