logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

3 result(s) found for fe:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norfe
engoppførsel - mann [n]: barbarian, brute, boor, savage, churl, animal, beast
saga [n]: fairy
spaoppførsel - mann [n]: bárbaro [m], salvaje [m], bestia [f], fiera [f], animal [m]
saga [n]: hada [f]
sweoppførsel - mann [n]:
saga [n]: fe
Synonyms:
 1. abderitt, dompap, dummenikk, dummepeter, dumrian, dust, dåre, dåsemikkel, enfoldig person, fehode, fjols, hønsehjerne, idiot, ignorant, klossmajor, kløne, molbo, narr, pappskalle, stut, suppehue, tosk, tulling, tåpe, uvitende person
 2. alv, dverg, elementarvesen, hulder, jette, mare, marmæle, naturvesen, nisse, nøkk, troll, underjordisk, undine, vann-/jord-/luft-/ildvesen, vette
 3. fjørfe, hane, høne, kylling
Example:
 1. Det er Villmar - fæle fe !
 2. I eventyr med fe kan alt skje.
 3. Melken skal gå rett fra spenene til strupen på folk og fe, sier Kirkeby.
 4. Men hva sier din mann til at du alltid må stå på tærne for den kongelige familie, og fungere som pressens gode fe ?
 5. Morgan Kane født i Santa Fe i 1855 - er en person preget av sin oppvekst og et spesielt miljø, i en viktig periode av amerikansk historie.
 6. 6000 doser med oksesæd til en verdi av ca. 300 000 kroner vil bli sendt fra Norge til Polen for utdeling blant private bønder, ble det opplyst under årsmøtet til NRF - Avisforeningen for Norsk Rødt Fe på Sundvollen tirsdag.
 7. Alt fra Ammehjelpen, via Avlslaget for rødt fe, til befalsforeninger støtter aksjonen.
 8. Både folk, fe, telt og hytter har fått den fuktighet de trenger for resten av sesongen.
 9. De bragte med seg fe, ferdig til slakt.
 10. De små trehusene omkranser tunet hvor det både er tunbord, huske, folk og fe.
 11. Den handler om en lysets datter, en fe fra regnbuen.
 12. Det er som en maursti en slik dag, av folk og fe som skal til seters og spise hjemmebakte vaffelhjerter i solveggen.
 13. Det kan være fordi de ikke makter å kombinere skrivningen med småbarns krav, eller ikke våger å trosse forventningene om å være den alltid tilstedeværende gode fe.
 14. Efter denne bestemmelsen er eieren av dyret pålagt et objektivt erstatningsansvar, dvs. ansvar uten hensyn til om eieren kan bebreides for at skaden inntrådte, for skade på person voldt av hest, naut, fe og hund.
 15. En annen gammel lovbestemmelse fra 1687 er Norske Lov 6105 som pålegger eieren av hest eller fe objektivt erstatningsansvar for skade som disse dyrene volder en annens hest eller fe.
 16. Hegge gjør tydeligvis forskjell på folk og fe, og godt er det.
 17. Her kan vi få vite mer om teglverkene i Bærum, om kirkeklokkene i gamle Asker kirke, om folk og fe langs Kongeveien, oppsiktsvekkende militærfunn på Wøien i Bærum og om Herreklubben Askekallen, for å nevne noe.
 18. Her lå også sneen og dekket markene og hindret fremkomsten både for folk og fe.
 19. I alle land på våre breddegrader - SovjetUnionen, Canada, Sverige og Finland, har det vært og er enorme skogområder uten folk og fe og vei, det har vært lett å slå en strek på kartet og bestemme at fra nå av er dette vernet mot inngrep.
 20. I vårknipa ble mangt et fe reddet fra sultedøden takket være røsslyngen, som gjerne ble hakket opp og blandet med rughalm.
 21. Ifølge informasjonssjef Svein Overskott, som deltok i drøftelsene på vegne av organisasjonen Norsk Rødt Fe, er det mulig at 3040 unge polske jordbrukere kan komme til Norge pr. år innenfor rammen av det planlagte utvekslingsprogram.
 22. Informasjonssjef Svein Overskott i Avlslaget for Norsk Rødt Fe sa til Aftenposten at de etiske betenkelighetene lettere slår ut i praktisk norsk avlspolitikk.
 23. Men skikkelig dokumentasjon om folk og fe er å finne først fra 1500tallet.
 24. Når han ikke er Shakespearefigur på Torshovteatret, er Sverre Anker Ousdal Roald Amundsen for tiden - og Nansen er ingen ringere enn den verdensberømte svenske skuespilleren Max von Sydow, som vi møter på Sole Turisthotell - 1,6 mil fra opptaksstedet i lia, der møtet mellom Amundsen og Hassel finner sted i nærvær av et hav av filmmennesker og syv iltre grønlandshunder, hester kort sagt folk og fe.
 25. Og de som taler så vakkert om at kvinnenes naturlige plass er i hjemmet som familiens gode fe, bør minnes om at mellom en fjerdedel og en tredjedel av alle verdens husholdninger har en kvinne som eneforsørger.
 26. Vår gode fe til nærmest alle døgnets tider.
 27. Men hva er da Norsk Rødt Fe ?
 28. Norsk Rødt Fe er ingen rase, men en avlsretning, forteller driftsleder Knut Skadtvedt ved Norges landbrukshøgskole på Ås.
 29. Avlslaget for Norsk Rødt Fe runder 50 år - og det skal markeres.
 30. Bona Fe, Finland.
Results found in Spanish dictionary
spafe
engreligion [n]: faith, creed
confianza [n]: confidence, trust, faith, belief, credit, reliance
norreligion [n]: tro [u]
confianza [n]: fortroende [n], tillit [u], tiltro [u]
swereligion [n]: tro [u]
confianza [n]: förtroende [n], tillit [u], tilltro [u]
Synonyms:
 1. certeza, certidumbre, seguridad, confianza, convicción, convencimiento, esperanza
 2. certificación
 3. fidelidad, lealtad, rectitud
 4. prueba, evidencia, testimonio, juramento
 5. religión, dogma, creencia, ideología, credo
 6. juramento, promesa, compromiso, palabra, voto, testimonio, fidelidad, ofrenda
Wiki:La fe es la creencia o la confianza en la verdad o la fiabilidad de una persona, idea o cosa. Es también el conjunto de creencias de una religión o el conjunto de creencias de alguna persona, de una comunidad o de una multitud de personas. Las causas por las cuales las personas se convencen de la veracidad de una fe, dependerán de los enunciados filosóficos en los que las personas confían.
Results found in Swedish dictionary
swefe
engsaga [n]: fairy
norsaga [n]: fe
spasaga [n]: hada [f]
Synonyms:tjusa, fårskalle, fnoskig, idiot, ignorant, drummel, narr, pundhuvud, stut, dåre, tokstolle, alv, dvärg, troll, underjordisk, hane, höna, kyckling
Wiki:Fe (ytterst av medeltidslatinets fata, 'ödesgudinna') är ett särskilt i romanska folksagor förekommande övernaturligt kvinnligt väsen. Från romanska länder har de importerats till Storbritannien, där de främst förekommer i konstsagor. De bor ibland i ett mer eller mindre utomvärldsligt rike ofta kallat Faerie eller Faerieland, som till sitt ursprung är besläktat med síd eller sídhe i den keltiska mytologin.
Similar words:
engfee
engfen
engfew
engfez
norfem
norfes
norfet
Your last searches:
 1. feLast searches

# NAL Term
1 Flag rosenträ
2 Flag skallerorm
3 Flag appeal
4 Flag ordentligt stängd
5 Flag nackslag
6 Flag número ordinal
7 Flag ridge piece
8 Flag intrauterint prevensjon
9 Flag sizable
10 Flag vara välkommen
11 Flag amalgamar
12 Flag boarding-card
13 Flag skilles
14 Flag ta seg en tår over tørsten
15 Flag byword
16 Flag enarbolar
17 Flag Neapel
18 Flag magnífico

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 420 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 573 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1216 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2470 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7949 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2193 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2783 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5714 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6529 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7036 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1790 - seconds.

mobiltelefon