logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

3 result(s) found for import:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in English Dictionary
engimport
nortrade [n]: import [u]
trade [v]: importere
spatrade [n]: importación [f]
trade [v]: importar
swetrade [n]: import [u]
trade [v]: importera
Synonyms:
 1. [n]: importation, commodity [gt], trade good [gt], good [gt]
 2. [n]: importee, foreigner [gt], alien [gt], noncitizen [gt], outlander [gt]
 3. [n]: meaning, significance, signification, message [gt], content [gt], subject matter [gt], substance [gt]
 4. [n]: significance, implication, meaning [gt], substance [gt]
 5. [n]: consequence, moment, significance [gt]
 6. [v]: trade [gt], merchandise [gt]
 7. [v]: spell, mean [gt], intend [gt]
antonyms:
 1. [n]: export
 2. [n]: inconsequence
 3. [v]: export
Derived terms:all-important, importance, important, important part, important person, importation, importer, importune, more important, of vital importance, self-importance, self-important, self-important fool, the most important, treat as unimportant, unimportant, very important, vitally important, importunate, importunity, all important, import barrier, import credit, import duty, important-looking, importantly, imported, importee, importing, importunately, most importantly, of import, unimportance, very important person
Example:
 1. Proponents of increased import duties are at odds with each other.
 2. We import raw materials and export the finished products.
 3. We import coffee from Brazil.
 4. We import tea from India.
 5. Do you think we should import rice from the U.S.?
 6. I can only import GIF files.
 7. We import grain from the United States.
 8. We import flour from America.
 9. We import a large quantity of food.
 10. We import grain from Canada every year.
 11. A wheat import ban was enacted.
 12. The authors verbiage produced a document of mammoth size and microscopic import.
 13. Japans import of manufactured goods has increased considerably.
 14. Japan began to import rice from the United States.
 15. Japan has to import most of its raw materials.
 16. We specialize in the import of machinery parts.
 17. Foreign trade consists of a two-way flow of commodities-export and import.
 18. Multilateral trade negotiations ran aground over import quotas.
 19. The Chinese automotive import market shows signs of slight growth.
 20. Different countries import many goods.
Results found in Norwegian dictionary
norimport
engtrade [n]: import, importation
spatrade [n]: importación [f]
swetrade [n]: import
Derived terms:importere, importør, importvekst, importøkning
Example:
 1. Norge er blant de land som har friest import, og hvor de fleste varer kan importeres tollfritt.
 2. Vin og Brennevin vil være et kultivert forum der i første rekke bransjens folk kan få førstehåndsopplysninger om import, kvalitet og regelverk, og holde seg ajour om alkoholdebatten i Norge.
 3. 80 prosent av konfeksjonen her hjemme er import, og det synes jeg er pinlig.
 4. De land som ennå er rene for sykdommen, og som ikke vaksinerer, er derfor svært restriktive til import av dyr og kjøttprodukter fra de land som vaksinerer, opplyser Sandvik.
 5. Denne listen er vi i ferd med å vurdere på nytt, sa handelsministeren, som dessuten viste til at en spesiell arbeidsgruppe har anbefalt at Norge øker import av visse varer fra utviklingsland.
 6. Det er fra før sterke begrensninger på import av slike varer, slik at publikum vil merke lite til importstoppen, sier informasjonssekretær Marit Graff Hagen i Landbruksdepartementet.
 7. Det er snakk om sektorer som efter 1520 års oljevirksomhet i Norge dekkes utelukkende ved import, først og fremst fra USA, sier han.
 8. Det er spesielt uheldig fordi jeg i det siste har forhandlet med flere innenlandske og utenlandske firmaer om import og salg av båter.
 9. Det hevdes at store produsenter passer på å holde sin sti ren ved at man er meget nøye med å ha gyldige import og eksportlisenser.
 10. Det kan selvsagt skje at kunder nå vil reagere, men vi har vårt på det tørre og import fra Thailand er helt legalt, sier Aase.
 11. Dette er en veldig oppgave, men vi skal klare den, uttaler direktøren for Kinas elektroniske import og eksportselskap, Li Deguang, til en Pekingavis.
 12. En manglende vilje til å forby den omfangsrike import og salg av råvarer for hurtigviner gjennom tilfeldige forretningsmessige foretagender, er i strid med vår alminnelige og tradisjonelle alkoholpolitikk, sier overlege Olaf Gjerløw Aasland i Statens edruskapsdirektorat.
 13. En stor del av en efterspørselsøkning fra privat sektor vil med nåværende pris og kostnadsnivå dessuten rette seg mot import, og dermed begrense effekten på arbeidsmarkedet, påpekes det.
 14. En viktig grunn til at Norges import fra ulandene er gått ned i de senere år, er nedgangen i oljeimporten, sier direktør Solberg.
 15. Fri import får lite å si for det norske markedet, sier disponent Håkon Hveem i Gartnerhallen til Aftenposten.
 16. Hvordan er forholdet mellom eksport og import ?
 17. I første omgang skaper det sysselsetting, som i neste omgang gir varige verdier, men som også øker konkurranseevnen ved at industrien kan redusere sin import av virke ved at transportomkostningene går ned.
 18. Ifjor fikk Australia en lov om forbud mot import av animalske produkter.
 19. Import av malm fra blant andre LKAB er et av de alternativer som utredes for den videre drift av A / S Sydvaranger i Kirkenes.
 20. Import kan bety omsetningsproblemer for norske birøktere.
 21. Importavgiften på sukker til konsum ligger idag på kr. 2,50 pr. kilo, opplyser Åge Røed, daglig leder av det statlige veiledningskontoret for import fra uland, Norimpod.
 22. Irans import øker med andre ord på tross av krig og fallende oljepriser.
 23. Jeg snakket med dr. Jose Felipe Carnedo, som er medlem av sentralkomiteen og har det øverste ansvar for undervisning og kirkeliv, og han sa at de cubanske myndighetene ikke har noe imot import av flere bibler.
 24. Når dere tjener så godt på import av utenlandske datamaskiner til Norge, er vel prisene til forbrukerne egentlig for høye ?
 25. Når det gjelder import av militært materiell fra Norge eller andre land, må vi først se på hva dere vil selge, og hva vi har penger til å kjøpe, var hans nøkterne kommentar.
 26. Vi driver ordinær handelsvirksomhet med eksport og import til Sovjetsamveldet.
 27. Vi er en av de få bransjer som ikker er utkonkurrert på pris av utenlandsk import.
 28. Vi har allerede strenge regler for import av dyr og dyreprodukter fra Italia, og det vil derfor ikke være nødvendig å innføre ytterligere restriksjoner, sier veterinærdirektør Olav Sandvik i Landbruksdepartementet.
 29. Vi kan ikke oppvise de store tall for import fra hovedsamarbeidsland og de minst utviklede land, men enkelte prosjekter har gitt gode resultater, sier kontorsjef Åge Røed i NORIMPOD.
 30. Vi kommer til å bruke utenlanske skip hvis det blir nødvendig for å opprettholde vår import av olje, sa talsmannen.
Results found in Swedish dictionary
sweimport
engtrade [n]: import, importation
nortrade [n]: import
spatrade [n]: importación [f]
Derived terms:importera, importör
Wiki:Import är köp och införsel av varor från utlandet. Importen påverkar bruttonationalprodukten negativt.
Similar words:
spaimporte
engimpact
engimplore
engimporter
engimpose
engimpure
norimot
Your last searches:
 1. importLast searches

# NAL Term
1 Flag stekefisk
2 Flag genom
3 Flag seemly
4 Flag diversión
5 Flag oriental
6 Flag ruby coloured
7 Flag venezuelan
8 Flag stimulans
9 Flag welfare worker
10 Flag tillsammans
11 Flag kongregasjon
12 Flag temmet
13 Flag custody
14 Flag chrysanthemum
15 Flag som en lady
16 Flag uns
17 Flag legatee
18 Flag achaparrado

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 128 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 280 0 2022-10-17 23:14:50
röja 926 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2110 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7316 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1882 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2470 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5390 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6208 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6700 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.1768 - seconds.

mobiltelefon