logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for modul:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
normodul
enggeneral [n]: module
astronautikk [n]: module
spageneral [n]: módulo [m]
astronautikk [n]: módulo espacial [m]
swegeneral [n]: modul
Synonyms:
 1. område, sperring, kloss, klippe
 2. gruppe, forbinding, avdeling, divisjon
Derived terms:modul-, modulator, modulere, modulasjon
Example:
 1. En modul omgjør signalet til en kommando til ringefunksjonen, heter det om noen av de tekniske data.
 2. Han peker på at bedriften i februar skal avslutte det siste oppdraget den nå har inne - bygging av en modul til Gullfaks - og han fremholder at dette utføres til oppdragsgiver Statoils fulle tilfredshet og to måneder foran timeplanen.
 3. Horten Verfts mest presserende arbeidsoppgave idag er en modul til Statoil.
 4. I disse dager arbeider man for eksempel med en modul til Gullfaksfeltet for Statoil.
 5. I januar 1985 skal Horten levere en modul til Statoil.
 6. Likeledes ligger det an til å bli et tap på 10 millioner kroner på en modul som isommer ble levert til Phillips Petroleum.
 7. Modul efter modul er viet våre 10 000 norske og utenlandske løpere i morgendagens Sentrumsløp.
 8. Nesten alle 26 tommer TVer som selges idag har teksTV modul.
 9. Ved årsskiftet skal verkstedet levere en større modul til Gullfaksfeltet.
 10. Verkstedets siste oppdrag - en modul til Gullfaksfeltet - skal leveres i februar.
 11. I og med at vi nå har vært gjennom produksjonen av en så komplisert modul, har vi skaffet oss verdifull og nødvendig erfaring for å ta fatt på nye oppdrag innen offshore, sier adm. dir. Knut Kristiansen.
 12. Dette kan skje ved å sette inn en ny del, en såkalt modul.
 13. Disse vil jeg kalle for orden, type og modul.
 14. En modul inneholder utstyr til vannforsyning og hygiene.
 15. Europeiske ESA har planer om å delta i romstasjonsutviklingen med en egen bemannet modul, fritt svevende plattformer for videnskapelige instrumenter, et servicefartøy for transport mellom romstasjonen og plattformer / satellitter og dessuten teknisk utstyr for operasjon og kommunikasjon på bakken.
 16. Forutsetningen var at det skulle settes opp en midlertidig modul for å tilfredsstille arealkravene.
 17. Men er ikke alle disse fenomene - både orden, type og modul - velkjente prinsipper også i den senmoderne arkitekturen ?
 18. Mens Palladio brukte modul for å reflektere menneskekroppens idealmål, så er modernismens moduler resultat av heisekranens svingradius.
 19. Snarere ligger utfordringen i å gi orden, type og modul et nytt innhold.
Results found in Swedish dictionary
swemodul
enggeneral [n]: module
astronautik [n]: module
norgeneral [n]: modul
spageneral [n]: módulo [m]
astronautik [n]: módulo espacial [m]
Synonyms:
 1. område, spärr, sektion, kloss, stenbumling, klippa
 2. grupp, förband, avdelning, division
Derived terms:modul-, modulator
Wiki:Modul kan syfta på: Ett matematiskt begrepp, se modul (matematik). Ett musikfilformat, se trackermodul. Transportmodulerna i Teenage Mutant Ninja Turtles, se Teknodromen#Transportmodulerna Byggelement, se volymelement.
Similar words:
normodal
engmogul
spamodal
engmodule
swemodal
swemogul
engmodel
Your last searches:
 1. modulLast searches

# NAL Term
1 Flag prevent
2 Flag morfars farmor
3 Flag stenografi
4 Flag oroande
5 Flag taktfullhet
6 Flag dar calabazas
7 Flag stripete katt
8 Flag guano
9 Flag average
10 Flag bedriva handel
11 Flag existencial
12 Flag vedrørende
13 Flag skeppa ut
14 Flag narreri
15 Flag spørre
16 Flag kolfält
17 Flag blöt
18 Flag dar por sentado

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 530 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 3059 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 720 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1383 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4261 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5144 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5422 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4532 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5117 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 9087 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1661 - seconds.

mobiltelefon