logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

4 result(s) found for multilateral:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in English Dictionary
engmultilateral
norgeneral [a]: multilateral
spageneral [a]: multilateral
swegeneral [a]: multilateral
Synonyms:[adj]: many-sided, bilateral [st], two-sided [st], deep-lobed [st], two-lobed [st], bipartite [st], two-part [st], two-way [st], joint [st], multipartite [st], quadrilateral [st], four-sided [st], five-sided [st], six-sided [st], seven-sided [st], eight-sided [st], nine-sided [st], ten-sided [st], eleven-sided [st], twelve-sided [st], quadripartite [st], four-party [st], tetramerous [st], three-cornered [st], three-lobed [st], four-lobed [st], five-lobed [st], many-lobed [st], palmately-lobed [st], trilateral [st], triangular [st], three-sided [st], triangular [st], trilateral [st], tripartite [st], three-party [st], three-way [st]
antonyms:[adj]: unilateral
Results found in Norwegian dictionary
normultilateral
enggeneral [a]: multilateral
spageneral [a]: multilateral
swegeneral [a]: multilateral
Synonyms:allsidig, differensiert, fasettert, flersidet, flersidig, mangesidig, mangfoldig, nyansert, omfattende, rik, sammensatt, variert, vidtfavnende
Example:
 1. 611 millioner kroner går til multilateral bistand under internasjonale finansieringsinstitusjoner.
 2. Det siste året har man vært vidne til en rekordartet innsats for å iverksette bindende avtaler mellom landene på multilateral basis.
 3. Norge burde gjennom både bilateral og multilateral matvarebistand etablere langsiktige ernæringsprogrammer som over år ville sikre befolkningen tilførsel av høyverdig protein, som fiskeprodukter er så rike på.
 4. Prinsippet om tilnærmet like bevilgninger mellom multilateral og bilateral virksomhet opprettholdes.
 5. Soboljev gjentok at SovjetUnionen er rede til enten på multilateral eller bilateral basis å gi garantier om ikke å bruke atomvåpen mot land innen sonen.
 6. Til multilateral bistand under FN er det oppført 999,4 millioner kroner, mot 939,2 millioner kroner iår.
 7. Blant annet har han vist dette gjennom sitt arbeid som koordinator for multilateral jordbruksog matvarebistand i Departementet for utviklingshjelp.
 8. Multilateral bistand under FN øker fra 1016 til 1067 millioner kroner.
 9. Multilateral hjelp, blant annet gjennom FN, er fra giverlandet langt mindre arbeidskrevende, sier Lund.
 10. Siden det dreier seg om en multilateral innsats, ville det for vårt lands vedkommende være naturlig å finne dekning på denne delen av uhjelpsbudsjettet.
Results found in Spanish dictionary
spamultilateral
enggeneral [a]: multilateral
norgeneral [a]: multilateral
swegeneral [a]: multilateral
Results found in Swedish dictionary
swemultilateral
enggeneral [a]: multilateral
norgeneral [a]: multilateral
spageneral [a]: multilateral
Synonyms:allsidig, mångsidig, mångfald, omfattande, rik, sammansatt
Similar words:
engmultilingual
engmultinational
engmultiracial
engmutilate
spamultilátero
swemultiplicera
engmultistory
Your last searches:
 1. multilateralLast searches

# NAL Term
1 Flag exponente
2 Flag infringement
3 Flag pisk
4 Flag kryp
5 Flag göra förberedelser för
6 Flag vansinnig
7 Flag toss
8 Flag seng
9 Flag ha tiltro til
10 Flag blend
11 Flag foreslå som
12 Flag magistrado
13 Flag kiosk
14 Flag sylt
15 Flag lout
16 Flag flytta sig
17 Flag gjøre noen ille til mote
18 Flag naturligtvis

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 570 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 708 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1345 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2616 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8213 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2327 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2918 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5836 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6655 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7182 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1957 - seconds.

mobiltelefon