logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

4 result(s) found for multilateral:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in English Dictionary
engmultilateral
norgeneral [a]: multilateral
spageneral [a]: multilateral
swegeneral [a]: multilateral
Synonyms:[adj]: many-sided, bilateral [st], two-sided [st], deep-lobed [st], two-lobed [st], bipartite [st], two-part [st], two-way [st], joint [st], multipartite [st], quadrilateral [st], four-sided [st], five-sided [st], six-sided [st], seven-sided [st], eight-sided [st], nine-sided [st], ten-sided [st], eleven-sided [st], twelve-sided [st], quadripartite [st], four-party [st], tetramerous [st], three-cornered [st], three-lobed [st], four-lobed [st], five-lobed [st], many-lobed [st], palmately-lobed [st], trilateral [st], triangular [st], three-sided [st], triangular [st], trilateral [st], tripartite [st], three-party [st], three-way [st]
antonyms:[adj]: unilateral
Results found in Norwegian dictionary
normultilateral
enggeneral [a]: multilateral
spageneral [a]: multilateral
swegeneral [a]: multilateral
Synonyms:allsidig, differensiert, fasettert, flersidet, flersidig, mangesidig, mangfoldig, nyansert, omfattende, rik, sammensatt, variert, vidtfavnende
Example:
 1. 611 millioner kroner går til multilateral bistand under internasjonale finansieringsinstitusjoner.
 2. Det siste året har man vært vidne til en rekordartet innsats for å iverksette bindende avtaler mellom landene på multilateral basis.
 3. Norge burde gjennom både bilateral og multilateral matvarebistand etablere langsiktige ernæringsprogrammer som over år ville sikre befolkningen tilførsel av høyverdig protein, som fiskeprodukter er så rike på.
 4. Prinsippet om tilnærmet like bevilgninger mellom multilateral og bilateral virksomhet opprettholdes.
 5. Soboljev gjentok at SovjetUnionen er rede til enten på multilateral eller bilateral basis å gi garantier om ikke å bruke atomvåpen mot land innen sonen.
 6. Til multilateral bistand under FN er det oppført 999,4 millioner kroner, mot 939,2 millioner kroner iår.
 7. Blant annet har han vist dette gjennom sitt arbeid som koordinator for multilateral jordbruksog matvarebistand i Departementet for utviklingshjelp.
 8. Multilateral bistand under FN øker fra 1016 til 1067 millioner kroner.
 9. Multilateral hjelp, blant annet gjennom FN, er fra giverlandet langt mindre arbeidskrevende, sier Lund.
 10. Siden det dreier seg om en multilateral innsats, ville det for vårt lands vedkommende være naturlig å finne dekning på denne delen av uhjelpsbudsjettet.
Results found in Spanish dictionary
spamultilateral
enggeneral [a]: multilateral
norgeneral [a]: multilateral
swegeneral [a]: multilateral
Results found in Swedish dictionary
swemultilateral
enggeneral [a]: multilateral
norgeneral [a]: multilateral
spageneral [a]: multilateral
Synonyms:allsidig, mångsidig, mångfald, omfattande, rik, sammansatt
Similar words:
engmultilingual
engmultinational
engmultiracial
engmutilate
spamultilátero
swemultiplicera
engmultistory
Your last searches:
 1. multilateralLast searches

# NAL Term
1 Flag silence
2 Flag besvær
3 Flag remse
4 Flag direkte
5 Flag lush
6 Flag vrøvl
7 Flag fräscha upp sig
8 Flag spov
9 Flag cull
10 Flag dew
11 Flag töras
12 Flag neglisjere
13 Flag yet
14 Flag rack
15 Flag ardiente
16 Flag ordnings-
17 Flag nei
18 Flag diabética

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 954 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 1084 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 1331 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 1178 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 1786 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 2969 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 1841 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 2100 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 4480 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 4577 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2019 - Page generated in 0.1771 - seconds.

mobiltelefon