logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for orientering:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
nororientering
enggeneral [n]: orientation
millitærisk [n]: briefing, last instructions, adjustments
spageneral [n]: orientación [f]
millitærisk [n]: órdenes [fp], instrucciones [fp]
swegeneral [n]: orientering
Synonyms:dressur, drill, eksersis, forelesning, instruksjon, kurs, leksjon, lære, opplæring, pugging, seminar, skolegang, skolering, studium, terping, time, trening, undervisning, undervisningstime, utdannelse, utdanning, videreutdanning, voksenopplæring, voksenpedagogikk, øvelse
Derived terms:desorientering, orienteringspunkt, orienteringsmøte
Wiki:For avisa «Orientering», se Orientering (avis). Orientering er en idrett som går ut på at man skal ta seg raskest mulig frem i et bestemt terreng ved hjelp av kart, kompass og naturobservasjoner. På kartet er det inntegnet ei løype.
Example:
 1. En atlantisk politikk er og blir en forutsetning for vår europeiske orientering.
 2. Filmspeilet rommer også orientering om de andre julefilmene og blir å se på Jancos kanal 4 kl. 19.
 3. Orientering for Nærskogområdet i Haraløkka klubbhus.
 4. Alt er ikke bare glede i norsk orientering.
 5. Bedriftslegen har også en plikt til å delta i forebyggende arbeide, herunder kritikk og orientering av ledelsen hvis sikkerhetskrav ikke oppfylles.
 6. Det er en tendens til orientering i marxistleninistisk retning, og landet er helt avhengig av sovjetisk militærhjelp.
 7. Det er en uskreven regel at generalsekretæren i sin orientering til pressen begrenser seg til generelle vendinger.
 8. Det er forøvrig snakk om å utgi en tilsvarende, mer generell orientering for hele landet.
 9. Det kan nok være en fordel for oss å få en orientering om innholdet i OPECmøtet direkte fra deltagerne.
 10. Dette var en beklagelig feil, som ble gjort under en orientering om alliansens radar og varslingsfly, får NTB opplyst på informert hold.
 11. En slik orientering er en klar forutsetning for den nye helseloven, og jeg tror de fleste byer med fordel kan gjøre det samme som Oslo, fremholder han.
 12. Hensikten med brevet var å gi pasientene en orientering om ventetiden på poliklinikken, og jeg finner det beklagelig at legene ga orientering om egen privatpraksis og at sykehusets ledelse ikke var orientert om brevets innhold.
 13. Idag er det satt av 15 timer til såkalt samfunnsfag, som blant annet skal omfatte orientering om forsvaret og krigfredproblematikken, sier Mollan.
 14. Jeg fikk full orientering om saken, slik den da forelå, av daværende overvåkingssjef Gunnar Haarstad.
 15. Jeg har ikke uttalt meg tilfreds om Statoils orientering til Regjeringen i forbindelse med selskapets siste oljeprisjustering.
 16. Jeg husker spesielt en orientering som havrettsminister Jens Evensen ga i den norske ambassade i Moskva en gang i 1977.
 17. Jeg synes det var svært vanskelig orientering inn til postene, fortsatte hun og mente at hun nok hadde størst tidstap i løypens første del.
 18. Kvinner bør ha en samtale med legen både for å få en bred orientering om de piller de skal bruke, og for at legen skal kunne oppdage de få som absolutt ikke bør bruke ppiller.
 19. Med denne uttalelse har jeg ikke uttalt meg tilfreds om Statoils orientering til Regjeringen i forbindelse med disse disposisjoner.
 20. Onsdag vil de fleste få et brev med orientering om hva de får i tilskudd, og utbetalingene blir foretatt 18., 19. og 20. september.
 21. Sett under ett får vi en bra orientering om partienes tilslutning.
 22. Skal jeg sammenligne med store øvelser som jeg har sett i SentralEuropa, er den største forskjellen at det der var Sentralkommandoen med sin sterke orientering mot land og luftoperasjoner som øvet, mens vi nå iår her i Norge skal øve i det viktige grenselandet mellom Europa og Atlanterhavskommandoen.
 23. Vi er opptatt av å gjøre orientering til noe mer enn vanlig sportsutøvelse - til sosialaktivitet, familiebeskjeftigelse, sier Jarl Veggan i Njård til Aftenposten.
 24. Vi får orientering om hva som skjer i bransjen og hva vi kan vente oss for morgendagen.
 25. Vi hadde håpet å få klare regler i forskriftene som Arbeidstilsynet kom med i 1983, men disse gir bare en generell orientering og har ikke tatt med spørsmålet om gravide og skjermterminaler i det hele tatt, sier Andersen.
 26. Vi hadde spesielt bedt om en slik orientering med tanke på diskusjonen i Norge om mer nyanserte strafferammer for promillekjøring, ikke minst på bakgrunn av forslaget om at laveste strafferamme bør nedsettes fra 21 til 14 dager, sier komiteformannen.
 27. Vi har også lagt vekt på en noe mer almen orientering enn biblioteket i Bergen.
 28. Vi har tatt til orientering at Skådalen ungdomsskole ikke ser ut til å bli bygget, og da har vi valgt Ris som et av stedene for den planlagte reduksjon av antall klasser innen den almenfaglige studieretning.
 29. A / L Biblioteksentralen skal gi orientering og tilbud til folke og skolebibliotekene om varene de selger.
 30. Adm. direktør Gerhard Heiberg i Norcem sa til Aftenposten at selskapet ikke vil gi Oslo Børs noen orientering om sine planer før efter at Nordenfjeldskes styre hadde behandlet oppkjøpet.
Results found in Swedish dictionary
sweorientering
enggeneral [n]: orientation
millitærisk [n]: briefing, last instructions, adjustments
norgeneral [n]: orientering
spageneral [n]: orientación [f]
millitærisk [n]: órdenes [fp], instrucciones [fp]
Synonyms:dressyr, drill, exercis, föreläsning, instruktion, kurs, lära, seminarium, studium, tajma, träning, undervisning, utbildning, övning
Derived terms:desorientering, orienteringspunkt
Wiki:Ordet orientering betyder ""hitta väderstreck"". Det härstammar från det latinska ordet ""oriens"" som har med Österlandet och solens uppgång att göra. Orientering är en idrott som går ut på att med hjälp av karta och kompass besöka ett antal, på kartan och i terrängen markerade, kontroller på kortast möjliga tid.
Similar words:
nororientere
nororientert
nororkestrering
sweorientera
sweorkestrering
engordering
engorientalist
Your last searches:
 1. orienteringLast searches

# NAL Term
1 Flag kompass
2 Flag spider web
3 Flag baksete på motorsykkel
4 Flag svarve
5 Flag lesestoff
6 Flag varsel mot
7 Flag fåll
8 Flag politiintendent
9 Flag i to
10 Flag konvulsiv
11 Flag sjuk
12 Flag Store Bjørn
13 Flag förkörsrätt
14 Flag hierarki
15 Flag fyllnadsval
16 Flag jardín de infantes
17 Flag anuario
18 Flag snor

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 1460 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1589 0 2022-10-17 23:14:50
röja 2152 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 3390 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 9586 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 3185 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3918 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6654 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7375 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 8017 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2043 - seconds.

mobiltelefon