logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

3 result(s) found for paranoid:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in English Dictionary
engparanoid
norpsychiatry [a]: paranoid
spapsychiatry [a]: paranoico
swepsychiatry [a]: paranoid
Synonyms:
 1. [adj]: insane [st]
 2. [n]: paranoiac, psychotic [gt], psychotic person [gt], psycho [gt]
Derived terms:paranoid schizophrenia
Example:
 1. Refusing linguistic injustice doesnt make you a paranoid schizophrenic.
 2. Im not paranoid, they really follow me!
 3. Im not paranoid, they do follow me!
 4. I am being paranoid, arent I?
 5. Youre being paranoid.
 6. Dont get paranoid.
 7. Youre so paranoid.
 8. Tom is clearly a paranoid schizophrenic.
 9. Tom has been diagnosed paranoid schizophrenic.
 10. Hes angry and paranoid.
 11. Tom wasnt paranoid.
 12. Were being paranoid.
 13. Dont be paranoid.
 14. Im not paranoid.
 15. Dont be so paranoid.
 16. Dont start getting paranoid.
 17. Tom is getting paranoid.
 18. Youre just being paranoid.
 19. Im probably just paranoid.
 20. Im probably just being paranoid.
Results found in Norwegian dictionary
norparanoid
engpsychiatry [a]: paranoiac, paranoid
spapsychiatry [a]: paranoico
swepsychiatry [a]: paranoid
Synonyms:avsindig, besatt, forrykt, forstyrret, fra forstanden, fra vettet, gal, galen, ikke riktig klok/navla, ikke vel bevart, manisk, pling i bollen (muntlig mening), psykopatisk, rabiat, rusk, sinnsforvirret, sinnssyk, skjør, skrullete, sprø, sprøyte gal, steingal, utilregnelig, vanvittig, vill
Example:
 1. Amnesty har funnet det underlig at en paranoid schizofren person med en manifest hebefrenlignende tilstand allerede fra ungdomstiden skal ha vært i stand til å fullføre sin utdannelse, senere skal ha blitt funnet verdig som komsomolsekretær, funnet skikket til å utføre militærtjeneste, samt blitt akseptert som partimedlem.
 2. Efter sitt besøk oversendte Reppesgaard et notat til Amnesty, der han hevdet at min konklusjon er klar, Nikitin led av paranoid schizofreni.
 3. En paranoid schizofreni.
 4. Et kvart århundre og seks ganger så mange romaner senere, lider vår mest leste forfatter gjennom tidene av kraftig skrivevegring og en nærmest paranoid frykt for å bli grepet i fusk.
 5. Friheten av 30 / 10 kaller meg i beste sovjetiske stil paranoid, en hedersbetegnelse i sovjetisk sprogbruk som nokså ufortjent setter meg i bås med mennesker som Aleksandr Solsjenitsyn eller Vladimir Bukoskij.
 6. Han lurer på om den eller de personer som har løpt til avisene i tiden før og efter landsstyremøtet er drevet av en paranoid skrekk for venstrevri.
 7. I 1966 tok han doktorgraden med avhandlingen Paranoid and Paranoiac Psychoses.
 8. Jeg vet ikke om det er en paranoid skrekk for venstrevri eller noe annet som driver dem, men det kan ikke være tvil om at gleden over oppslagene er størst i den sovjetiske ambassade.
 9. Langlois var en meget sammensatt figur, en paranoid intrigemaker som ble drevet av samledemoner.
 10. Reppesgaard, som opplyser at han fikk gå gjennom alle dokumenter om Nikitin, sier til NTB at han er overbevist om at Nikitin led av paranoid schizofreni.
 11. Selv om du er paranoid, så betyr det ikke at de ikke er efter deg !
 12. Sivile og militære som gjorde tjeneste under det gamle regimet, beskriver derfor dagens stemning innen de argentiske væpnede styrker som paranoid.
 13. Til en britisk journalist og venn, Miriam Gross, skrev Allilujeva ifølge Sunday Times at det hadde vært et slag å finne ut at mye, for eksempel en paranoid frykt for å bli overvåket, er det samme i vest som i øst.
 14. ÆRLIG talt, dette nærmer seg en paranoid innstilling som man skal helt til Moskvapressen for å finne maken til.
 15. Samir Geagea er en profesjonell paranoid.
 16. Efter en samtale på Gaustad sykehus i 1981 mellom de to overlegene som nå er saksøkt av Juklerød, ble det anført i pasientens journal at man sjelden har sett et mer typisk psykotisk paranoid tilfelle.
 17. Et relativt nylig tilfelle, som enkelte har bitt seg merke i, var TVprogrammet Livssyn uten kirke den 18. juni der en professor i filosofi betegnet kristne som paranoid schizofrene.
 18. Lettere paranoid måtte man innse at det likevel er sant at vi styres av tibetanske munker som sitter i Himalaya og mediterer våre europeiske liv.
 19. Selv ville han kalle Juklerøds tilfelle personlighetsforstyrrelse med et paranoid innhold.
Results found in Swedish dictionary
sweparanoid
engpsychiatry [a]: paranoiac, paranoid
norpsychiatry [a]: paranoid
spapsychiatry [a]: paranoico
Synonyms:skeptisk
Example:
 1. Bli inte paranoid.
 2. Du är så paranoid.
Similar words:
sweparanoia
spaparanoia
engparanoia
engparanoic
norparanoia
spaparanoica
engparanoiac
Your last searches:
 1. paranoidLast searches

# NAL Term
1 Flag endive
2 Flag ralle
3 Flag innbilt
4 Flag sob
5 Flag framstående
6 Flag departed
7 Flag mare
8 Flag Iraq
9 Flag disarm
10 Flag gjøre om igjen
11 Flag kritisk tidspunkt
12 Flag chinchilla
13 Flag llamativo
14 Flag bladig
15 Flag goof
16 Flag finte
17 Flag floks
18 Flag sjete

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 1931 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 2316 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 2603 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 2135 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 2746 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 4438 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 2771 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 3251 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 5848 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 5468 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.1289 - seconds.

mobiltelefon