logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

3 oppslag funnet for fast:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i engelsk ordbok
engfast
norspeed [a]: smekk, hastig
religion [v]: faste
strength [o]: fast, stødig, sterkt
speed [o]: fort, snar, hastig
spaspeed [a]: veloz, rápido
religion [v]: ayunar
strength [o]: firmemente
speed [o]: aprisa, de prisa, rápidamente
swespeed [a]: snabb, hastig
religion [v]: fasta
strength [o]: fast, stadigt, starkt
speed [o]: fort, snabbt, hastigt
Synonymer:
 1. [adj]: accelerated [st], accelerating [st], alacritous [st], blistering [st], hot [st], red-hot [st], double-quick [st], express [st], fast-breaking [st], fast-paced [st], fleet [st], swift [st], high-speed [st], high-velocity [st], hurrying [st], scurrying [st], immediate [st], prompt [st], quick [st], straightaway [st], instantaneous [st], instant [st], meteoric [st], quick [st], speedy [st], rapid [st], rapid [st], speedy [st], smart [st], speeding [st], winged [st], windy [st], expedited [rt], hurried [rt], sudden [rt]
 2. [adj]: allegro [st], allegretto [st], andantino [st], presto [st], prestissimo [st], vivace [st]
 3. [adj]: smooth [st]
 4. [adj]: barred, bolted, latched, locked, secured, fastened [st]
 5. [adj]: impervious [st], imperviable [st]
 6. [adj]: debauched, degenerate, degraded, dissipated, dissolute, libertine, profligate, riotous, immoral [st]
 7. [adj]: flying, quick, hurried [st]
 8. [adj]: firm, immobile, fixed [st]
 9. [adj]: firm, loyal, truehearted, faithful [st]
 10. [n]: fasting, abstinence [gt]
 11. [v]: abstain [gt], refrain [gt], desist [gt]
 12. [v]: abstain [gt], refrain [gt], desist [gt]
 13. [adv]: tight
Antonymer:
 1. [adj]: slow
 2. [adj]: slow
 3. [adj]: slow
Avledede ord:bed and breakfast, breakfast, colorfast, colorfastness, drive too fast, fast day, fasten, fasten again, fasten up, fasten with a clip, fastened, fastener, faster, fastidious, fastidiousness, fasting, fastness, hard-and-fast rule, have breakfast, move faster, snap fastener, steadfastness, unfasten, fast food, fastening, acid-fast, bed-and-breakfast, bedfast, belfast, breakfast area, breakfast food, breakfast nook, breakfast table, breakfast time, continental breakfast, corrugated fastener, cragfast, dog's breakfast, english breakfast tea, fast-breaking, fast-flying, fast-footed, fast-growing, fast-paced, fast asleep, fast break, fast buck, fast dye, fast lane, fast of ab, [Vis mindre / mer]
Eksempel:
 1. I found a solution, but I found it so fast that it cant be the right solution.
 2. Im tired of eating fast food.
 3. Time has passed very fast.
 4. Youre not fast enough.
 5. Can you swim as fast as he?
 6. You have a tendency to talk too fast.
 7. However fast you may walk, you cant catch up with him.
 8. You walk too fast for me to keep up with you.
 9. Does he need to run so fast?
 10. Air travel is fast; sea travel is, however, restful.
 11. A strong wind is blowing and I cant walk fast.
 12. The express train went by so fast that we hardly saw it.
 13. If you run fast, you can catch the train.
 14. Walk fast so as to be in time.
 15. Our car was fast and soon got ahead of the other cars.
 16. Best of all, he learns things fast.
 17. How fast the plane is!
 18. Do you swim very fast, too?
 19. Does he have to run so fast?
 20. The rain made it impossible for me to drive fast.
Resultater funnet i norsk ordbok
norfast
engkunde [a]: regular, steady, established
sysselsetting [a]: permanent
posisjon [a]: steady, fixed, firm, stable
fysikk [a]: solid
oppførsel [a]: determined, resolute, decisive, firm, stout, tenacious
solid [a]: firm, solid
styrke [o]: fast, tightly, firmly
orubbligt [o]: firmly, solidly
bestemt [o]: firmly, resolutely, decisively, foursquare
medgivende [o]: while
konjunksjon [o]: though
selv om [o]: although, even though
spakunde [a]: fijo, regular, corriente
sysselsetting [a]: fijo
posisjon [a]: firme, fijo
fysikk [a]: sólido
oppførsel [a]: determinado, resuelto, firme, decidido, tenaz, decisivo
solid [a]: firme, sólido
styrke [o]: firmemente
orubbligt [o]: firmemente, sólidamente
bestemt [o]: firmemente, categóricamente
medgivende [o]: aunque
konjunksjon [o]: aunque
selv om [o]: aunque, a pesar de que, bien que
swekunde [a]: fast
medgivende [o]: fastän
Synonymer:
 1. avgjort, bestemt, fastholdt, fastlåst, fastspikret, handikappet, holdt igjen, immobil, låst, rolig, som en saltstøtte, stabil, stanset, stasjonær, stiv, stoppet, strandet, ubevegelig, ubønnhørlig, ufølsom, ufør, ugjenkallelig, urokkelig, urørlig, værfast
 2. bastant, blir ved sitt, egenvillig, flegmatisk, herskende, jernhard, kolerisk, konsekvent, pågående, påståelig, rigorøs, seig, sta, sterk, tro(fast), tverr, ubøyelig, ufravikelig, umedgjørlig, utholdende, varig, vedvarende, viljesterk, vrang(villig)
 3. beskyttet, dekket, farefri, gardert, helgardert, i gode hender, idiotsikker (muntlig mening), på den sikre side, på det tørre, sikker, sikret, solid, sorgfri, trygg, utenfor fare
 4. detaljert, dyptgående, fullstendig, fullt og fast, fyldig, gjennomført, grundig, i dybden, inngående, nøye, omfattende, omhyggelig, profesjonelt, pålitelig, redelig, skikkelig, systematisk, til bunns, til gagns, troverdig, ut og inn, utførlig, uttømmende, vidløftig
 5. faktisk, fysisk, håndfast, håndgripelig, inkarnert, jordbunden, jordisk, konkret, legemlig, materialistisk, materiell, reell, sansbar, sanselig, stofflig, substansiell, timelig, virkelig
 6. hard, motstandsdyktig, steinhard, ubrytelig, uendret
Avledede ord:binde fast, bli sittende fast, strekkfasthet, ildfast form, ildfast leire, ildfast stein, fargefasthet, fast honorar, fast eiendom, fast mål, fast form, fast pris, fast skriveminne, faste, faste utgifter, fastbinde igjen, fastedag, fastfrosset, fastholdende, fasthet, fastlenke, fastkile, fastklemt, fastklemming, fastklebende, fastland, fastne, fastne i minnet, fastsette, fastsittende, fastslå, fastslå gjennom dom, fastslått regel, fastsnøret, fastspenning, fastspikre, fastsette prisen på, fastsatt, fast følge, fast kjæreste, gjøre fast, holde fast, holde fast ved, holde fast ved sine krav, holde seg fast ved, henge fast, henge seg fast, ikke fastsittende, kile fast, klemme fast, [Vis mindre / mer]
Anagram:saft
Eksempel:
 1. Vi ble sittende fast i trafikken.
 2. Folk har en tendens til å gro fast når de får en fast stilling.
 3. Jeg er lei av å spise fast food.
 4. Er det noen medisiner du tar fast?
 5. De satt fast i heisen i fire timer.
 6. Tom snakket med fast stemme.
Resultater funnet i svensk ordbok
swefast
engkund [a]: regular, steady, established
sysselsättning [a]: permanent
position [a]: steady, fixed, firm, stable
fysikk [a]: solid
oppførsel [a]: determined, resolute, decisive, firm, stout, tenacious
solid [a]: firm, solid
styrka [o]: fast, tightly, firmly
konjunktion [o]: though
orubbligt [o]: firmly, solidly
bestämt [o]: firmly, resolutely, decisively, foursquare
norkund [a]: fast
spakund [a]: fijo, regular, corriente
sysselsättning [a]: fijo
position [a]: firme, fijo
fysikk [a]: sólido
oppførsel [a]: determinado, resuelto, firme, decidido, tenaz, decisivo
solid [a]: firme, sólido
styrka [o]: firmemente
konjunktion [o]: aunque
orubbligt [o]: firmemente, sólidamente
bestämt [o]: firmemente, categóricamente
Synonymer:
 1. orörlig, fästad
 2. massiv, tät, solid
 3. stabil, stadig, oomkullrunkelig, hårdnackad, bestämd, envis, ståndaktig, obeveklig
 4. varaktig, varaktigt, stadigvarande, ständig, bestående
 5. hållbar, kraftig, stark, rejäl, hård, kompakt, gedigen
 6. orubblig, robust, bastant, stadigt, trygg, balanserad
 7. oförtruten, handfast, viktbärande, korpulent
 8. mildra, stillastående, fridsam, fridfull, dämpa, ostörd, lugn, lugna, fridfullt, rofylld, lugnt
 9. men
Avledede ord:andelsfastighet, binda fast, bli fast, bli fasthakad, eldfast, eldfast form, eldfast lera, eldfast tegel, fast, fars faster, fast arvode, fast egendom, fast föresats, fast form, fast pris, fast skrivminne, fasta, fasta utgifter, fastän, fastbinda igen, fastedag, faster, fastfrusen, fasthållande, fasthet, fastighetsmäklare, fastighetsmäklerska, fastighetsskötare, fastkedja, fastkilad, fastklämd, fastklämning, fastklibbande, fastland, fastna, fastna i minnet, fastsätta, fastsittande, fastslå, fastslå genom dom, fastslagen regel, fastsnörd, fastspänning, fastspika, fastställa, fastställa priset på, fastställd, göra fast, hålla fast, hålla fast vid, [Vis mindre / mer]
Anagram:saft
Eksempel:
 1. De kör fast.
 2. Tom har åkt fast för rattfylleri två gånger.
 3. Tom är fast anställd.
 4. Har du fast anställning?
 5. Jag åkte aldrig fast.
 6. Han åkte fast för rattfylleri.
 7. Is är vatten i fast form.
 8. Ta fast honom!
 9. Han fick inte inta någon som helst fast föda.
 10. Hon har fått fast anställning.
 11. De har ingen fast bostad.
 12. Det här är en fast sammansättning.
 13. De sa att de skulle göra läxorna, fast de gick på bio.
Liknende ord:
engfact
engfat
norfant
norfart
norfas
norfase
norfasit
Dine siste søk:
 1. fastSiste søk

# Land Term
1 Flag regelmässig
2 Flag specialisera sig på
3 Flag bejakande
4 Flag balkanisera
5 Flag nærmeste
6 Flag reparar en minucias
7 Flag hobbyarbete
8 Flag pep up
9 Flag minimal
10 Flag artillerist
11 Flag vidhängande
12 Flag incivility
13 Flag eskort
14 Flag dialysator
15 Flag styrte
16 Flag udiskutabel
17 Flag pay out
18 Flag förlägen

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 420 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 573 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1215 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2470 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7949 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2193 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2782 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5714 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6529 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7036 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Siden ble generert på 0.1837 - sekunder.

mobiltelefon