logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

3 oppslag funnet for region:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i engelsk ordbok
engregion
norbody [n]: trakt [u]
geografi [n]: region [u], område [n]
district [n]: distrikt [n], region [u]
spabody [n]: región [f]
geografi [n]: región [f], zona [f]
district [n]: comarca [f], región [f], distrito [m]
swebody [n]: trakt [u]
geografi [n]: region [u], område [n]
district [n]: distrikt [n], region [u]
Synonymer:
 1. [n]: part, location [gt]
 2. [n]: area, body part [gt]
 3. [n]: location [gt]
 4. [n]: neighborhood, indefinite quantity [gt]
 5. [n]: domain, realm, knowledge domain [gt], knowledge base [gt]
Avledede ord:regional, regionalism, interregional, biogeographical region, bluegrass region, cortical region, d region, e region, f region, french region, geographic region, geographical region, infernal region, italian region, lothian region, motor region, nether region, polar region, pubic region, red region, regional anaesthesia, regional anatomy, regional anesthesia, regional enteritis, regional ileitis, sensorimotor region, tidewater region, unknown region, xinjiang uighur autonomous region
Anagram:ignore, eringo, origen
Wiki:The article is about the geographic sense of the term. For other uses, including Regions and Regional, see Region (disambiguation) Region is most commonly a geographical term that is used in various ways among the different branches of geography. In general, a region may be seen as a collection of smaller units or as one part of a larger whole (as in ""the New England region of the United States"").
Eksempel:
 1. Pollution has a disastrous effect on the ecology of a region.
 2. The South East region of England is densely populated.
 3. The odd custom is peculiar to the region.
 4. The region is relatively rich in mineral resources.
 5. Because of fighting in the region, the oil supply was temporarily cut off.
 6. Industrialization of the region must be carried out very carefully to avoid environmental destruction.
 7. The anthropologist says odd customs do persist in the region.
 8. People, goods and money are all free to move across national borders in the region.
 9. Food is still scarce in the region.
 10. There were storms in that region of the country.
 11. The Ship Island region was as woody and tenantless as ever.
 12. Columbus secured this region of interests.
 13. Typhoons are frequent in this region.
 14. It is necessary to look more carefully into the demographic configuration of this region.
 15. We must pay attention to the fact that no nation claimed sovereignty over this region.
 16. The region has never been inhabited by people.
 17. Previously, floods were fate for the region.
 18. This year the region has been hit by a severe drought.
 19. A string of disasters struck the region.
 20. He promised to bring new industries to the region, but politicians rarely keep their word.
Resultater funnet i norsk ordbok
norregion
enggeografi [n]: region
distrikt [n]: district, region
spageografi [n]: región [f], zona [f]
distrikt [n]: comarca [f], región [f], distrito [m]
swegeografi [n]: region
Synonymer:
 1. bispedømme, distrikt, fylke, fyrstedømme, herred, keiserrike, kommune, kongedømme, land, landområde, landsdel, område, sogn, stat, stift, territorium, verdensdel
 2. fastland, jord, jorde, kyst, lydrike, mark, nasjon, provins, rike, åker
Avledede ord:regional, storbyregion, mellomregional, mageregion, regionalbedøvelse, regionalbuss, regionaltog
Wiki:En region (av latin regio, himmelretning, strøk) brukes oftest om et distrikt, et større avgrenset område, som er større enn lokalsamfunnet (kommunen eller byen) og mindre enn nasjonen. En slik region vil som regel være flere kommuner, men kan også være en landsdel. Mange land bruker begrepet region på en administrativ underinndeling av landet - større enn kommunen, mindre enn nasjonen - som alternativ til for eksempel provins, fylke eller amt.
Eksempel:
 1. I am commited to preventing Cuban and Nicaraguansupported guerrillas from violently overthrowing El Salvadors elected Government and others in the region. - I disse ord ligger kvintessensen av USAs politikk overfor MellomAmerika pr. i dag.
 2. Det skyldes både fordi ledigheten i vår region bare er 1,5 prosent, mens den i resten av landet er 3,7 prosent, og fordi undersøkelser viser at en del av de registrerte ledige ikke egentlige er ledige.
 3. For å kunne sikre de eksisterende arbeidsplassene på Mongstad i fremtiden, og tilføre en region med stor arbeidsledighet nye og interessante arbeidsplasser, er det viktig at prosjektene kan komme i gang med det første.
 4. Når Libya og PLO forsyner kommunistene i MellomAmerika med våpen og treningsmuligheter, støtter de de sovjetiske anstrengelser for å underminere vår sikkerhet i denne vitale region.
 5. Vi benekter ikka at vi har problemer med Miskitoindianerne på Atlanterhavskysten, men vi vil på det sterkeste tilbakevise påstander om at det hersker tilstander som kan minne om borgerkrig i denne delen av Nicaragua, sier ministeren for den nordlige region av Atlanterhavskysten, William Ramirez, til Aftenposten.
 6. Vi står overfor en region med trøstesløse problemer, sier byråsjef Bull.
 7. ASEANlandene har de siste årene hatt en sterkere gjennomsnittlig vekst enn noen annen region, og en rekke norske firmaer har begynt å rette blikket mot SørøstAsia.
 8. Akershus fylke tilhører region 2, sammen med Buskerud, Telemark, Agderfylkene, Østfold og Vestfold.
 9. Arbeidsmiljølov og arbeidstilsyn er gått inn i faget, og idag flytter mange virksomheten ut av bykjernen til mer tidsmessige lokaler i Oslos ytre region.
 10. Bakgrunnen for denne særbehandlingen av region Norge er at innenriksrutene i Norge er helt spesielle, noe som krever et aktivt samarbeide mellom SAS og norske myndigheter.
 11. Banksjef i DnC Bergen, Ole B. Vikøren, er ansatt som regiondirektør for Vestlandet / Trøndelag, og i region Oslo / Akershus er Odd HjortLarsen og Ulf Martinsen forfremmet til banksjefer.
 12. Betingelsen er imidlertid at endringen skjer gradvis og efter avtale fra bedrift til bedrift, fra bransje til bransje, fra region til region - og at timelønnen ikke mistes av syne.
 13. Blant de saker som utvalget for region 2 har tatt opp er gjestepasientoppgjør for regionhelsetjenesten, innleggelsesrutiner og planene for Rikshospitalet.
 14. Daimler gir også nytt håp - i en region der stålverk og skipsverft taper penger og må bygges radikalt ned.
 15. De tre stridsspørsmål som ennå står uløst, dreier seg om valgreglene for arbeidsgiverrepresentasjon i styret, fordelingen av de statlige styreplasser i Amerikaregionen og hvilken region Israel skal tilhøre.
 16. Den nye dimensjon iår er at forbundet vil legge opp til streik i en rekke viktige vesttyske tariffregioner samtidig, og ikke som hittil i en region efter den annen, sier IG Metallformannen, Hans Mayr.
 17. Den siste tiden har han vært soussjef i DnC, hvor han har arbeidet med utviklingen av region Vestlandet / Trøndelag, med spesielt ansvar for etableringen av DnC Trøndelag, som åpner i Trondheim i mai.
 18. Den spesielle administrative region, som vil få navnet Hongkong, China, skal ha selvråderett i økonomiske, finansielle og monetære saker.
 19. Den verste krise for øyeblikket utspiller seg i den nordlige delstaten Punjab, som er i ferd med å forvandle seg fra Indias mest blomstrende region til en heksegryte av hat og vold.
 20. Derefter vil hver region samarbeide om tiltak mot støy.
 21. Det er Fylkeskartkontoret i Oslo og Akershus som i disse dager presenterer digitalkartet av sin egen region i samarbeide med bl.a. Norges Geografiske Oppmåling og Akershus fylkeskommune.
 22. Det hører med til historien at VestEuropa i brev til Amerikas region nærmest beklaget valget.
 23. Det konkurreres på regionalplan, og i Skedsmohallen var de ti beste utøverne i hver region samlet for å kjempe om opprykk til Apuljen.
 24. Dette har sammenheng med at byen har spisesteder som er kjent langt utenfor landets grenser, og at NordNorge i 1982 ble etablert som egen region i kjeden under navnet Region dArctique.
 25. Dette kan gjøres ved at det bygges opp en egen medisinskteknisk ekspertise i hver region.
 26. Dette til tross, nye norske investeringer finner sted i en region med langt over en milliard mennesker og hvor spesielt Singapore benyttes som utgangspunt for de store markeder i China og Indonesia.
 27. Efter hva Aftenposten erfarer, vil også organiseringen av region Norge bli vurdert, men det er ingen konkrete endringer på trappene foreløbig.
 28. Ellers er de nye partisjefene kommet fra statlige organer i samme region eller fra partiorganer i andre regioner.
 29. En folkevalgt fra hvert fylke, sykehussjefen i hvert fylke, en representant for fylkeslegene i region 2 og en representant fra Helsedirektoratet / Sosialdeparteme et.
 30. En viktig resolusjon i denne sammenheng er deres forslag om å få arrangert en internasjonal høring i region NordEuropa, sameland, om Guatemalakonflikten.
Resultater funnet i svensk ordbok
sweregion
enggeografi [n]: region
distrikt [n]: district, region
norgeografi [n]: region
spageografi [n]: región [f], zona [f]
distrikt [n]: comarca [f], región [f], distrito [m]
Synonymer:
 1. trakt, territorium, område
 2. fält, block, revir, yta, provins, nejd, sektion, distrikt, plats, area, gebit, domän, zon, sektor
 3. grannskap, ort, bygd, omgivning, omnejd
Avledede ord:regional, storstadsregion
Wiki:En region, från latinets regio, är ett geografiskt avdelat område som definieras genom gemensam natur, kultur eller politisk administration.
Liknende ord:
engreason
engreckon
engregain
norregi
norregime
norregional
norregn
Dine siste søk:
 1. regionSiste søk

# Land Term
1 Flag yacht
2 Flag prenumerant
3 Flag tittarsiffror
4 Flag ramificarse
5 Flag misshapen
6 Flag codorniz
7 Flag rofylld
8 Flag mystisisme
9 Flag kontrovers
10 Flag football pool
11 Flag escape scot-free
12 Flag acceptabelt
13 Flag musvåk
14 Flag bilateral
15 Flag knöl
16 Flag organism
17 Flag bli avskjediget
18 Flag lubrication

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
röja 663 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1739 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6754 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1622 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2226 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5154 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5960 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6411 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 5414 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5934 0 2018-11-26 10:44:30

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Siden ble generert på 0.1695 - sekunder.

mobiltelefon