logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

3 oppslag funnet for mark:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i engelsk ordbok
engmark
norallmenn [n]: merke [n]
foot [n]: avtrykk [n], merke [n]
evidence [n]: spor [n]
symbol [n]: kjennemerke [n]
respect [n]: tegn [n]
sports - shooting [n]: måltavle [u], skuddtavle [u]
dirt [n]: merke [n], flekk [u]
schools - universities [n]: bevis på eksamen [n], poeng [u]
allmenn [v]: merke noe, sette merke på
exam [v]: sette karakter, rette
store [v]: merke noe, prissette
importance [v]: merke noe, sette spor hos
writing [v]: notere, antegne
characterize [v]: karakterisere, kjennetegn, utmerke
spaallmenn [n]: marca [f]
foot [n]: marca [f], impresión [f], sello [m]
evidence [n]: huella [f]
symbol [n]: señal [f]
respect [n]: señal [f], símbolo [m]
sports - shooting [n]: blanco [m], objetivo [m]
dirt [n]: mancha [f]
schools - universities [n]: nota [f]
allmenn [v]: señalar, indicar
exam [v]: calificar
store [v]: marcar, poner el precio
importance [v]: marcar, significar, indicar, señalar
writing [v]: anotar
characterize [v]: caracterizar, distinguir, marcar
sweallmenn [n]: märke [n]
foot [n]: avtryck [n], märke [n]
evidence [n]: spår [n]
symbol [n]: kännemärke [n]
respect [n]: tecken [n]
sports - shooting [n]: måltavla [u], skottavla [u]
dirt [n]: märke [n], fläck [u]
schools - universities [n]: betyg [n], poäng [u]
allmenn [v]: märka, sätta märke på
exam [v]: betygsätta, rätta
store [v]: märka, prissätta
importance [v]: märka, sätta spår hos
writing [v]: notera, anteckna
characterize [v]: karakterisera, känneteckna, utmärka
Synonymer:
 1. [n]: grade, score, evaluation [gt], valuation [gt], rating [gt]
 2. [n]: marker, marking, symbol [gt]
 3. [n]: target, reference point [gt], point of reference [gt], reference [gt]
 4. [n]: print, indication [gt], indicant [gt]
 5. [n]: impression [gt], effect [gt]
 6. [n]: stigma, brand, stain, symbol [gt]
 7. [n]: German mark, Deutsche Mark, Deutschmark, German monetary unit [gt]
 8. [n]: Mark, Saint Mark, St. Mark, Apostle [gt], Apostelic Father [gt], Evangelist [gt], saint [gt]
 9. [n]: chump, fool, gull, patsy, fall guy, sucker, soft touch, mug, victim [gt], dupe [gt]
 10. [n]: written symbol [gt], printed symbol [gt]
 11. [n]: sign, clue [gt], clew [gt], cue [gt]
 12. [n]: Mark, Gospel According to Mark, Gospel [gt], Gospels [gt], evangel [gt], book [gt]
 13. [n]: scratch, scrape, scar, blemish [gt], defect [gt], mar [gt]
 14. [n]: crisscross, cross, marking [gt]
 15. [n]: bell ringer, bull's eye, home run, success [gt]
 16. [v]: tag, label, attach [gt], mark down [rt], mark up [rt]
 17. [v]: bespeak [gt], betoken [gt], indicate [gt], point [gt], signal [gt]
 18. [v]: distinguish, differentiate, qualify [gt], characterize [gt], characterise [gt]
 19. [v]: commemorate, observe [gt], celebrate [gt], keep [gt]
 20. [v]: change [gt], alter [gt], modify [gt], mark off [rt], mark out [rt]
 21. [v]: stigmatize, stigmatise, brand, denounce, label [gt]
 22. [v]: notice, note
 23. [v]: scar, pock, pit, deface [gt], disfigure [gt], blemish [gt]
 24. [v]: score, nock, notch [gt]
 25. [v]: set, lay down [gt], establish [gt], make [gt]
 26. [v]: score, record [gt], enter [gt], put down [gt]
 27. [v]: cross off, cross out, strike out, strike off, take away [gt], take out [gt]
 28. [v]: check, check off, mark off, tick off, tick, verify [gt]
 29. [v]: grade, score, measure [gt], evaluate [gt], valuate [gt], assess [gt], appraise [gt], value [gt]
 30. [v]: punctuate, add [gt]
Antonymer:[v]: ignore
Avledede ord:bear market, bench mark, birthmark, black market, bookmark, bookmarker, bull market, check mark, covered market, Denmark, flea market, hallmark, interrogation mark, job market, labor market, landmark, mark down, mark off, mark out, mark up, marked, marker, marker pen, market, market booth, market price, market research, market stall, market town, marketable, marketing, marketplace, marking, marksman, marksmanship, markswoman, markup, pockmark, pockmarked, postmark, punctuation mark, question mark, quotation mark, quotation marks, registered trademark, remark, remarkable, remarkably, remarks, stock market[Vis mindre / mer]
Eksempel:
 1. Youre wide of the mark.
 2. Your guess is entirely off the mark.
 3. What you say is quite wide of the mark.
 4. Your opinion is off the mark. Thats plain to anyone.
 5. My mark for the English examination was close to the average mark of the class.
 6. You cannot make a good mark without working hard.
 7. The wet vase left a mark on the table.
 8. The arrow fell wide of the mark.
 9. Now that weve got off the mark, we must get through this work.
 10. What does this mark mean?
 11. Im troubled by this birth-mark.
 12. Ill mark where there are mistakes in your writing.
 13. They mark down goods at that shop.
 14. That incident was a black mark against the president.
 15. Ike doesnt seem to be up to the mark today.
 16. There was a parade to mark the occasion.
 17. The store is making a mark.
 18. At worst, I will get an average mark.
 19. Did you mark the papers?
 20. Im afraid your prediction was wide of the mark.
Resultater funnet i norsk ordbok
normark
engallmenn [n]: ground
eiendom [n]: piece of land, lot, land, property
geologi [n]: soil, ground
forkledning [n]: mask, pretense, facade, disguise, gloss
entomologi [n]: worm
spaallmenn [n]: tierra [f]
eiendom [n]: tierras [fp], propiedad [f]
geologi [n]: suelo [m]
forkledning [n]: máscara [f], apariencia [f], fachada [f]
entomologi [n]: gusano [m]
sweallmenn [n]: mark
forkledning [n]: mask
Synonymer:
 1. areal, bakke, , eng, felt, grunn, grønnsvær, jorde, land, lende, område, terreng, vang, voll, åker
 2. distrikt, domene, egn, enemerker, himmelstrøk, kant, landskap, lokalitet, plass, provins, reservat, revir, sektor, sfære, skueplass, sone, sted, strekning, strøk, territorium, trakt
 3. fastland, jord, kyst, landområde, lydrike, nasjon, region, rike, stat
Avledede ord:arbeidsmarked, kurere for mark, beitemark, bokmarked, meitemark, Danmark, grensemark, gressmark, latmark, loppemarked, markeier, markant, marketeri, marketing, markise, markisinne, markløper, marked, markedsføring, markedsplass, markedspris, markedsbod, markedsundersøkelse, markør, marksetting, markbeskytter, markrose, marke, markfisker, markfiske, markkrok, markkrokfisking, markline, markfiskestang, ødemark, ufruktbar mark, sidemarkeringslys, slagmark, somlemark, stormarked, sumpmark, supermarked, svart marked, tremark, tregmark, villmark, markedsføre, markere, aksjemarked, brakkmark[Vis mindre / mer]
Anagram:karm
Wiki:Mark kan ha følgende betydninger: - Ormeformede dyr - se makk. Brukes også om insektlarver. - En eldre myntenhet - se mark (myntenhet), finsk mark og tysk mark.
Eksempel:
 1. De som ferdes i skog og mark liker å se store trær.
 2. Jeg tror de tjener sine 5000 til 10 000 mark i året på denne måten, mest for dem som står på hardest.
 3. Verket greide altså å lage helt jevn kamp i Tromsø uten både Mark DiGiacomo og SteinErik Vellan, henholdsvis skadet og suspendert.
 4. Finlands bank besluttet tirsdag å oppskrive verdien på finske mark en prosent.
 5. , og hos oss kan den bare klare seg i områder med betydelig innslag av dyrket mark.
 6. Det er ikke elnge siden vi betraktet en dollarkurs på 2,80 vesttyske mark som et høyt nivå, sier Skånland.
 7. Det er ikke tale om nedbygging av dyrket mark.
 8. Det er mye upløyet mark på området, noe som gjør dette arbeidet utfordrende og spennende, mener Kaasen, som forteller at det er flere doktorgrader på beddingen i samme fag.
 9. Det er mye upløyet mark som ligger foran oss aktivitører.
 10. Det er øket efterspørsel efter vesttyske mark.
 11. Det noteres toppkurser for dollar i en rekke europeiske valutaer idag, bl.a. pund og franske franc, mens kursen på tyske mark har ligget høyere før, sier banksjef Håkon Kristoffersen i Kreditkassen til Aftenposten.
 12. Det vet bare Mark McCormack.
 13. Det ville neppe være å ta for mye hensyn, når Norge har bare tre pst. dyrket mark.
 14. Dette er upløyet mark, presiserer Kuløy.
 15. Dollaren steg fra morgenen av og kom opp i over 2,97 vesttyske mark før den igjen falt tilbake til ca. 2,932,94 mark.
 16. Du kan grave opp et par tusen stykker på et område på trefire mål, sier Victoriazoologen Mark Holmes.
 17. Et uunnværlig hjelpemiddel for folk som ferdes i skog og mark, men efter min mening også et nyttig redskap for bymennesket.
 18. Går dollaren først over tre mark, vil den fortsette oppover.
 19. Har du hørt noe av det Mark skriver til den neste Dire StraitsLPen ?
 20. Husker du at jeg lærte å kjøre med den bilen, bestemor, skyter Mark inn.
 21. Hva skjer når Mark kommer med en ny låt.
 22. Hver tyvende mark vi tjener kommer fra de vel tre millioner utlendinger som besøker oss hvert år, opplyste vertslandets handels og industriminister, Seppo Lindblom, i sin åpningstale.
 23. Ifølge en stortingsmelding skal vi i Veivesenet ved planlegging av nye veier ta hensyn til landbrukets ønsker om vern av dyrket mark i langt større grad enn før.
 24. Ingen bør være utrygge for å gå tur i skog og mark i denne tiden.
 25. Jeg driver ikke og løper 60 metern, men er ganske aktiv i skog og mark allikevel.
 26. Jeg er forberedt på å skjære ned på gledene jeg har ved å være i skog og mark.
 27. Jeg er glad i Norge, og jeg kan kanskje gjøre dere større tjenester når jeg ikke lenger er en brysom ambassadør, fremholder Mark Evans Austad i en samtale med Aftenpostens medarbeider.
 28. Jeg går ut fra at forskjellen er at vi ikke er kjent med dyret, og at man her i landet har rein og bufe på beite i skog og mark.
 29. Jeg kan ikke gi det nøyaktige tall, men en oversikt viser at gjennomsnittlig bruker hver turist ca. 1000 mark.
Resultater funnet i svensk ordbok
Liknende ord:
engmack
normarke
swemack
normare
normarg
swemars
swemask
Dine siste søk:
 1. mark


Mark ble gjenkjent som et engelsk verb

Infinitiv: (To) mark
Gerundio: marking
Partisipp: marked
Indikativ
1. Presens (Ntid)
 • i
  mark
 • you
  mark
 • he
  marks
 • we
  mark
 • you
  mark
 • they
  mark
8. Presens perfektum
 • i
  have marked
 • you
  have marked
 • he
  has marked
 • we
  have marked
 • you
  have marked
 • they
  have marked
2. Preteritum (Fortid)
 • i
  marked
 • you
  marked
 • he
  marked
 • we
  marked
 • you
  marked
 • they
  marked
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
 • i
  had marked
 • you
  had marked
 • he
  had marked
 • we
  had marked
 • you
  had marked
 • they
  had marked
4a. Presens futurum
 • i
  will mark
 • you
  will mark
 • he
  will mark
 • we
  will mark
 • you
  will mark
 • they
  will mark
11a. Preteritum futurum
 • i
  will have marked
 • you
  will have marked
 • he
  will have marked
 • we
  will have marked
 • you
  will have marked
 • they
  will have marked
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
 • i
  would mark
 • you
  would mark
 • he
  would mark
 • we
  would mark
 • you
  would mark
 • they
  would mark
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
 • i
  would have marked
 • you
  would have marked
 • he
  would have marked
 • we
  would have marked
 • you
  would have marked
 • they
  would have marked
Konjunktiv
6. Presens
 • i
  mark
 • you
  mark
 • he
  mark
 • we
  mark
 • you
  mark
 • they
  mark
13. Perfektum
 • i
  have marked
 • you
  have marked
 • he
  have marked
 • we
  have marked
 • you
  have marked
 • they
  have marked
past
 • i
  marked
 • you
  marked
 • he
  marked
 • we
  marked
 • you
  marked
 • they
  marked
plu
 • i
  had marked
 • you
  had marked
 • he
  had marked
 • we
  had marked
 • you
  had marked
 • they
  had marked
Imperativ
bekreftende
 • you
  mark!
 • we
  Let's mark!
 • you
  mark!
Nektende
 • you
  don't mark! (do not mark)!
 • you
  don't mark! (do not mark)!

Siste søk

# Land Term
1 Flag deathlike
2 Flag adressat
3 Flag put across
4 Flag stain remover
5 Flag fas
6 Flag ping
7 Flag fabulere
8 Flag hjelpefører
9 Flag petroleum ether
10 Flag corpus delicti
11 Flag juvelprydd
12 Flag gjøre rikere
13 Flag finne på en unnskyldning for å ikke si ja
14 Flag gjøre noen dødsforskrekket
15 Flag bolilla
16 Flag symfoni
17 Flag självförtroende
18 Flag vitsighet

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
casino siteleri 21 0 2022-08-12 12:58:21
Test, just a test 70 0 2022-07-31 14:54:32
röja 512 0 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1424 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6407 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1451 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2103 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4979 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5827 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6261 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Siden ble generert på 0.1385 - sekunder.

mobiltelefon