Norsk-Engelsk oversettelse av krenge

Oversettelse av ordet krenge fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

krenge på engelsk

krenge
bevegelseverb wobble
Synonymer for krenge
Fler eksempler
1.Det neste trinn i utviklingen er imidlertid et system som kan krenge vognene innover i kurvene.
2.Motorseilere bør ikke krenge for mye, noe som lett kan hende hvis det blåser godt på kurser tvers av vinden eller på slør.
3.Computeren vil styre seilarealet slik at skipet aldri vil krenge mer enn åtte grader.
4.Dersom det likevel skulle oppstå en feil i systemet, og riggen skulle krenge, krever det nye systemet at det er bygget inn et alarmsystem i riggen.
5.Fra Southseafestningen like utenfor Portsmouth så han sitt ruvende flaggskip" Mary Rose" med skinnende hvite og grønne bannere stolt vaiende fra mastetoppene, krenge stadig mer, stadig raskere mot styrbord.
6.Og i slutten av forrige uke måtte Gullfaks Adekket på Stord evakueres fordi dekket begynte å krenge noe efter at noen støtdempere i stål hadde sviktet.
Liknende ord

 
 

krenge som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) krengekrengendekrenget
Indikativ
1. Presens
jegkrenger
dukrenger
hankrenger
vikrenger
derekrenger
dekrenger
8. Presens perfektum
jeghar krenget
duhar krenget
hanhar krenget
vihar krenget
derehar krenget
dehar krenget
2. Preteritum (Fortid)
jegkrenget
dukrenget
hankrenget
vikrenget
derekrenget
dekrenget
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde krenget
duhadde krenget
hanhadde krenget
vihadde krenget
derehadde krenget
dehadde krenget
4a. Presens futurum
jegvil/skal krenge
duvil/skal krenge
hanvil/skal krenge
vivil/skal krenge
derevil/skal krenge
devil/skal krenge
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha krenget
duvil/skal ha krenget
hanvil/skal ha krenget
vivil/skal ha krenget
derevil/skal ha krenget
devil/skal ha krenget
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle krenge
duville/skulle krenge
hanville/skulle krenge
viville/skulle krenge
dereville/skulle krenge
deville/skulle krenge
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha krenget
duville/skulle ha krenget
hanville/skulle ha krenget
viville/skulle ha krenget
dereville/skulle ha krenget
deville/skulle ha krenget
Imperativ
Bekreftende
dukreng
viLa oss krenge
derekreng
Nektende
duikke kreng! (kreng ikke)
dereikke kreng! (kreng ikke)
Dine siste søk