Norsk-Nederlansk oversettelse av lidende

Oversettelse av ordet lidende fra norsk til nederlansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

lidende på nederlansk

lidende
medisinadjektiv ziekelijk, lijdend, sukkelend
  fysisk fornemmelsesubst. lijden [n], pijn [m/f]
  kjenslemessig tilstandsubst. kwelling [f], foltering [f], marteling [f], lijden [n], pijn [m/f], droefenis [f], smart [m/f]
Synonymer for lidende
Avledede ord av lidende
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Det vesentlige for oss har vært rimelighetsbetraktninger, blant annet hensynet til de som jobber på et lag og som blir lidende ved stort fravær fra enkelte.
2.Her er det nødvendig med en straksløsning overfor en taus, lidende gruppe.
3.Hun har minnet nasjoner og folk om deres plikt til å hjelpe de lidende barn.
4.Vi priser dette initiativet fra den norske kirke som et uttrykk for solidaritet med et lidende folk og en anerkjennelse av behovet for fred i dette området, heter det i uttalelsen.
5.Av de sovjetiske myndigheter ventes ikke mer enn ganske almindelig menneskelighet overfor to lidende personer.
6.Besøket for tre år siden lærte henne med all smertelig tydelighet at det fantes en lidende verden der ute - utenfor hennes snevre sirkler - utenfor filmstudioet og teatermiljøet, som stort sett var opptatt av kostymer, frisyrer og egosentriske premiereforberedelser med påfølgende presseoppslag.
7.Brattlie mener at beboerne ikke nå må bli lidende for at det i sin tid ble laget en unødvendig stor pplass utenfor Tøyenbadet.
8.Da vil publikum bli lidende med lang ventetid.
9.De sultende og lidende, tildels helt apatiske menneskemengdene er anonyme, men hver individuell tragedie likevel så tydelig.
10.Det er altså ikke sosialhjelp til lidende kunstnere det er snakk om.
11.Det er uverdig at denne tause og lidende gruppe ikke skal få hjelp, understreket Karin Wiksen, som bad om en effektiv" Aksjon venteliste" for å fjerne sykehjemskøene - snarest mulig.
12.Det må aldri være noen tvil om at vi er syndere, men det må sannelig heller aldri være noen tvil om at Gud gjennom Jesus ga oss en lidende kjærlighet som tok dommen over verdens synd på seg, all dommen nemlig, og ikke bare en del av den.
13.Disse inngrep gir håp til en kategori lidende mennesker, mange ganske unge, som hittil har hatt svært få behandlingstilbud.
14.Dog, for å få bukt med vinningsforbrytere, og for å beskytte en uskyldig lidende tredje part, voldsofrene, og for å kunne yde virkelig hjelp til potensielle og mulige narkotikamisbrukere, foreslår vi monopol.
15.En håndsrekning til lidende medmennesker.
16.En sterkt lidende og maltraktert øboer blev nærmest båret ombord på hydrofoilen til Pireus igår.
17.Først og fremst må det sies at dette som helhet ikke er noen lidende gruppe, slik den tidligere oppfatning ofte har gitt vært.
18.Gudstjenesten vil munne ut i et kall i solidarisk tjeneste for de lidende i disse deler av verden.
19.Han er den kalde skyggen over en taus og stridende og lidende flokk, kvinner som ikke kan få seg til bare å gå.
20.Han slo igjennom for sin direkte varmt menneskelige poesi som ville bringe glede, mot håp til de lidende.
21.Hjelpeorganisasjonene er for første gang gått sammen om å rekke en barmhjertighetens hånd til de lidende beboere på det afrikanske kontinent.
22.Hjerteoperasjon kan bety nytt liv for mange lidende mennesker.
23.I denne kamp er Akergruppen som bedrift den lidende part.
24.I det bærende digt," Elsker du mennesket ?" havde komponisten med mesterlig udnyttelse, ikke mindst af slagtøjets muligheder, skabt rystende dramatiske effekter i tråd med digtets med stærke ord om det lidende, frastødende og syndefulde menneske, som kun Gud kan elske.
25.I rent melodramatisk stil med slørete bilder av Mussolini og hans lykke, opplever vi en lidende, uskyldig kvinne som ikke forstår så meget av hva hun og hennes elsker har gjort.
26.Jeg lyttet til de store" tanker om fremskritt, fredelig sameksistens og intellektuell frihet", som alltid var kombinert med dyp omsorg for de enkelte, lidende mennesker.
27.Kiropraktikk - og i stor utstrekning naturmedisin bør bli vår utmerkede legevidenskaps forlengede arm og tilbud til en stor lidende gruppe mennesker.
28.Man blir umerkelig skjøvet inn i en påtåhevstilling i forhold til alle de lidende parter.
29.Middelaldrende kvinner er som helhet ingen lidende gruppe, sier psykolog Trine Anstorp.
30.Nansens strålende innsats for lidende mennesker rundt om i en forvirret verden.
Dine siste søk