logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for differanse:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
nordifferanse
engmathematics [n]: difference
avvikelse [n]: deviation, divergence, divergency, difference
spamathematics [n]: diferencia [f]
avvikelse [n]: desviación [f], divergencia [f], diferencia [f]
swemathematics [n]: differens
Synonyms:avskygning, avvik, distinksjon, divergens, forandring, forskjell, gap, grad, nyanse, overgang, skille, skilnad, sprang, tone, uensartethet, ulikhet, uoverensstemmelse, variasjon
Example:
 1. Jeg tror man ville få større differanse hvis man hadde sendt ut til entreprenørene en anbudsinnbydelse for et slikt hus, sier Thorleif Engelsen i Norsk Takstmannsforening i en kommentar til de fire takstene vi har innhentet.
 2. Av den grunn vil selv en liten differanse på en kvadratmeter gi differanser i husbanklånet på mellom 15 000 og 20 000 kroner.
 3. Den differanse Bodd opplyser om for finansmeglerne - 2,5 prosent - er nøyaktig den samme som Oslobanken har budsjettert med, mens gjennomsnittet i bankene forøvrig er ca. fire prosent.
 4. Dette gir en differanse på 37 275 kroner !
 5. Fra Berit på annen og ned til Hilde Gjermundshaug på syvendeplass, skilte bare 16 sekunder, en differanse som ville vært enda mindre om ikke en skrue i Furnesjentas ene binding hadde løsnet en god bit før målpassering.
 6. I vårt siste krav hadde vi en differanse på en prosent på det generelle tillegg pr. 1. mai. Hvis vi kunne fordelt den på en rimelig måte, hadde vi ikke hatt streik, sier Totland.
 7. Kommuneledelsen vil kanskje finne det smålig at man henger seg opp i en differanse på 90 millioner kroner ?
 8. Materiale som er utarbeidet på grunnlag av statistikk fra Oslo kommune viser en differanse på 100 000 kroner pr. år for de offentlige budsjetter hvis man sammenligner en gjennomsnittlig industriarbeidsplass og samme stilling med ledighet i 52 uker.
 9. Miettinen ble slått med 2.19, en noenlunde normal differanse dem imellom, men altså ikke nok til å sikre OLvinneren sammenlagtseieren.
 10. Oppslutningen om partiet er nå på 38,8 pst., en differanse på riktignok bare 0,1 prosentpoeng siden mars, men allikevel tilstrekkelig til å utløse en viss lettelse i partihovedkvarteret på Youngstorvet.
 11. Små sekunders differanse ved start gir seg ofte store utslag ; veteranen Helge Riverud fra Drammen hadde bortimot to minutter å ta inn på ledende Sigurd Nilssen efter lørdagens startstrekke.
 12. Står den derimot 1 meter fra vei, blir distansen 4 meter, dvs. en differanse på 76 meter.
 13. Tendenser til det samme ser man forøvrig også i forholdet mellom Norsk Data A og B, der den tradisjonelle differanse i kursene har skrumpet inn.
 14. Uwe Dotzauer, østtyskeren som ble henvist til 3. pla ss i VM - 82 av Sandberg med fattige 0,145 poengs differanse er den store favoritten til OLtittelen, ujevne resultater hittil i vinter til tross.
 15. Våre omkostninger ligger på litt over åtte prosent, og med en slik differanse er vi ikke interessert i å selge charterturer.
 16. At denne differanse på nærmere 1,5 milliard kan dekkes med tilskuerinntekter og andre inntekter, ser ikke Natur og Ungdom på som særlig realistisk.
 17. Bare 1,70 meter skilte det beste og dårligste av Knuts fem gyldige kast ; de fire siste var innenfor en meters differanse.
 18. Det er altså tale om en klar differanse i borgerlig favør.
 19. Det gir 66,7 prosent i differanse.
 20. Det var en differanse på 600 kroner i krav og tilbud om nytt grunnbeløp da forhandlingene ble brutt i april.
 21. Disse budsjettforslag kan ha forskjellig budsjettbalanse - dvs. at de er basert på forskjellig differanse mellom inntekter og utgifter.
 22. En differanse på seks poeng gir dette bunnsolide LSKmannskapet aldri fra seg.
 23. Eventuell underkurs som oppstår som en følge av en differanse mellom regnskapsførte verdier og omsetningsverdier må da komme til fradrag.
 24. Forslag 1986 er 1103,5 mill. kr. Dette gir en differanse neste år på 6,9 mill. kroner på plussiden for Akershus.
 25. Første dags differanse på over fem og et halvt minutt til uslåelige Annichen Kringstad, var kun på 39 sekunder.
 26. Men Erikstad regner med flere annonser i det nye bladet, og at de økte inntektene kan betale eventuell differanse i omkostninger.
 27. Selv om Bakkene kanskje var noe nedfor, tyder 50 sekunders differanse til Monsen på at det var rett trio som steg opp på seierspallens øverste trinn.
 28. Trimgruppen i Kjelsås IL arrangerer dette spesielle mosjonsløpet som er et løp som går over to runder, og det gjelder å få minst mulig differanse på de to rundene.
Similar words:
nordifferanse
swedifferens
engdifference
engdiffering
spadiferente
engdifferences
engdifferent
Your last searches:
 1. differanseLast searches

# NAL Term
1 Flag fotgjengerovergang
2 Flag angora
3 Flag tuba
4 Flag sesudo
5 Flag alterskap
6 Flag bocado
7 Flag sette i stand
8 Flag fluoride
9 Flag med hensikt å
10 Flag cottage cheese
11 Flag fästman
12 Flag polær
13 Flag arbitrio
14 Flag grindingly
15 Flag horrible
16 Flag risco
17 Flag osteopat
18 Flag utilitarism

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 2432 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 2941 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 3210 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 2623 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 3228 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 5226 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 3236 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 3803 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 6412 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 5928 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.1399 - seconds.

mobiltelefon