logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

3 result(s) found for gap:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in English Dictionary
Results found in Norwegian dictionary
norgap
enggeneral [n]: gap
spageneral [n]: vacío [m], abertura [f]
swegeneral [n]: gap
Synonyms:
 1. avgrunn, brådyp, canyon, dyp, gjel, juv, kløft, ravine, sluk, slukt, stup, svelg
 2. avskygning, avvik, differanse, distinksjon, divergens, forandring, forskjell, grad, nyanse, overgang, skille, skilnad, sprang, tone, uensartethet, ulikhet, uoverensstemmelse, variasjon
Derived terms:gape, gapende, på vidt gap, stå og gape, stå og gape på, forgape, agape, gapende sår, gapestokk, forgapt, gapskratte
Anagrams:agp
Wiki:Gap kan referere til: - Gap, en by og kommune i departementet Hautes-Alpes i Frankrike - Gap (Bioinformatikk), en verktøy i sekvenssammenstillingen.
Example:
 1. Kottdørene måtte stå på vid gap da pasienten trengte tosidig hjelp, men like ille var det ved behov for hjelp på bare en side.
 2. Det er et stort gap mellom kvinners og menns følelser for, opplevelse av og syn på verden som ikke på noen måte står i forhold til den unisexpolitikk som føres eller den måte samfunnet behandler overgrep mot kvinner på, mener førsteamanuensis Tove Stang Dahl.
 3. Det er fortsatt et urovekkende stort gap mellom de behov næringslivet har for bl.a. teknisk og økonomisk utdannet personell, og hva som utdannes ved våre universiteter og høyskoler.
 4. Gap opp !
 5. Vi må være på vakt overfor private løsninger som svar på manglende utbygging, lange køer og et økende gap mellom tilbud og behov i vårt helsevesen.
 6. Vikingeskipene hadde dragehoder med oppsperrede gap i forstavnen, de skulle spre skrekk og redsel hos fienden.
 7. 40 sekunder var gått av midtperioden da gjestene øket til 20 efter at førstefemmeren hadde satt låvedøra på vidt gap.
 8. Alt for lenge kjørte man i vei med et påtagelig gap mellom påbud og dekning.
 9. Arbeiderpartiet har dekket ca. 820 millioner av dette gap.
 10. Begge lover cirkus med fresk helskru, trippelsalto og latterdører på vid gap.
 11. Da er det oppstått et så stort gap, eller efterslep, at det ikke er mulig å rette det opp i perioden 198893.
 12. De forslag han fremmet ble delvis dekket opp av flertallspartiene, men det gjensto likevel et gap på ca. 200 millioner.
 13. De tre, meget visuelt bevisste, Tom Bailey, Alannah Currie og Joe Leeway, lager ikke bare salgbare videoer, men også spennende musikk som gjorde oss forventningsfulle til møtet med LPen Into The Gap.
 14. De treffer en neandertalermann de utveksler tankebilder med, får mat av og som redder dem fra trollenes gap.
 15. Denne gang skal berettes om den markglade trosts prøvelser når den har halt opp etpar fete mark, og skal lette for å fly til sine kjære små, som ligger i redet med maksioppsperrede gap og venter påfyll.
 16. Derfor kunne ikke dørene settes på vidt gap for alle fra det norske New York som ønsket å være tilstede under Kronprinsens besøk.
 17. Derfor vil det være en plan med store gap mellom teori og virkelighet, og vi tviler sterkt på nytten av en slik langtidsplan.
 18. Derved var dørene slått opp på vidt gap for en kometkarriere under Freuds faderlige beskyttelse.
 19. Det bør nemlig kreves kompensasjon for efterslepet, det gap som oppstår når pensjonsgrunnlaget ikke reguleres i takt med senere gruppevise opprykk for identiske stillinger.
 20. Det er et gap mellom oppgaver og økonomiske midler.
 21. Det er et gap på 10 millioner kroner for Møre og Romsdals del når det gjelder behov for tilskudd og de penger som er stilt til rådighet.
 22. Det er et vidt gap mellom de resultater som er oppnådd på den ene siden, og de forventninger som sentralkomiteen og det tibetanske folk nærer på den andre siden, fastslår Folkets Dagblad.
 23. Det må for en gangs skyld være tillatt å peke på at i den foreliggende sak er det et smertelig klart gap mellom ambisjoner og kvalifikasjoner.
 24. Det slås også fast et enormt gap mellom antatte, budsjetterte utgifter og den virkelige kostnaden for mange av VMarrangørenes aktiviteter.
 25. Det tilsvarende gap i finansrådmannens Oslobudsjett er på 850 millioner.
 26. Det åpnet seg umiddelbart et gap på 345 lengder til resten av feltet, som kjempet som besatt for å holde følge.
 27. Døden er som et stort og umettelig gap som oppsluker menneskeheten, generasjon efter generasjon.
 28. En NMtittel, eller et poengtall like oppunder vinnerens poengsum, kan resultere i at OLdøren blir slått på vidt gap for telemarkingen.
 29. For særlig kvinnfolkene åpner seg på vid gap straks han Dagfinn stikker hodet inn av døren.
 30. For å kunne åpne IRvinduet på vidt gap, må man derfor plassere detektorene på en satellitt.
Results found in Swedish dictionary
swegap
enggeneral [n]: gap
norgeneral [n]: gap
spageneral [n]: vacío [m], abertura [f]
Synonyms:
 1. lucka, hål, öppning
 2. kavitet, grop, glugg, tomrum
 3. spricka, skreva
 4. klaff, trut, käft
 5. vakuum, vakans, klyfta
 6. inledande, springa, tillfälle, glipa, inledning, mynning, möjlighet
Derived terms:gapa, gapande, lejongap, stå och gapa, stå och gapa på, gapig, gapskratta, pengapung
Wiki:Gap är en stad och huvudort i departementet Hautes-Alpes i sydöstra Frankrike. Kommunen Gap har 37 785 invånare.
Similar words:
enggab
enggag
enggape
enggas
enggasp
enggay
norgal
Your last searches:
 1. gapLast searches

# NAL Term
1 Flag heftighet
2 Flag canasta
3 Flag creer
4 Flag kyssas
5 Flag bedehus
6 Flag interno
7 Flag skyddsrock
8 Flag avvike
9 Flag se
10 Flag jugar a las bolas
11 Flag philosopher
12 Flag seafarer
13 Flag rull
14 Flag talego
15 Flag stekt
16 Flag premiär
17 Flag balbuceo infantil
18 Flag ingeniera

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 278 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 436 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1063 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2292 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7645 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2031 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2625 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5546 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6367 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6872 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1937 - seconds.

mobiltelefon