logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for pipe:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in English Dictionary
engpipe
norsmoking [n]: tobakkspipe [u], pipe [u]
technical [n]: rør [n], rørledning [u], ledning [u], renne [u]
spasmoking [n]: pipa [f]
technical [n]: tubo [m], tubería [f], cañería [f], conducto [m], caño [m]
swesmoking [n]: tobakspipa [u], pipa [u]
technical [n]: rör [n], rörledning [u], ledning [u], ränna [u]
Synonyms:
 1. [n]: tobacco pipe, tube [gt], tubing [gt]
 2. [n]: pipage, piping, tube [gt], tubing [gt]
 3. [n]: tube, cylinder [gt]
 4. [n]: tabor pipe, flageolet [gt], treble recorder [gt], shepherd's pipe [gt]
 5. [n]: organ pipe, pipework, wind instrument [gt], wind [gt]
 6. [n]: bagpipe, wind instrument [gt], wind [gt]
 7. [v]: shriek, shrill, pipe up, shout [gt], shout out [gt], cry [gt], call [gt], yell [gt], scream [gt], holler [gt], hollo [gt], squall [gt]
 8. [v]: transport [gt]
 9. [v]: play [gt], pipe up [rt]
 10. [v]: decorate [gt], adorn [gt], grace [gt], ornament [gt], embellish [gt], beautify [gt]
Derived terms:bagpipe, bagpipes, blowpipe, drainpipe, exhaust pipe, feedpipe, hornpipe, peace pipe, pipe clay, pipe up, pipeline, piper, pipes, pipette, sandpiper, supply-pipe, tail pipe, tobacco pipe, water pipe, windpipe, alaskan pipeline, bagpiper, bartramian sandpiper, briar pipe, calabash pipe, clay pipe, curlew sandpiper, deepwater pipefish, diphenylbutyl piperidine, discharge pipe, drilling pipe, drone pipe, dutchman's-pipe, dwarf pipefish, european sandpiper, family piperaceae, fipple pipe, flue pipe, flying drainpipe, genus piper, hawsepipe, hosepipe, indian pipe, labial pipe, least sandpiper, melody pipe, mentha piperita, musette pipe, oil pipeline, order piperales, [Show less / more]
Example:
 1. Water shot from the pipe.
 2. If you have something to say, say it now or pipe down.
 3. The rain-water runs off through this pipe.
 4. The pipe shop is across the street.
 5. The gentleman with his pipe in his mouth is a famous reviewer.
 6. Holmes is a great pipe man as well as a great detective.
 7. Gas was escaping from a crack in the pipe.
 8. Something has stuck in the pipe.
 9. I cant find my pipe.
 10. You can hear the water dripping from the pipe.
 11. The pipe conveys water from the lake to the factory.
 12. Kelly struck a match and put it to his pipe.
 13. Gas seems to be escaping from the pipe.
 14. Grandfather talked to me with a pipe in his mouth.
 15. At long last, the two chiefs of the Indian tribes have decided to bury the hatchet and smoke the peace pipe.
 16. To the best of my memory, he always smoked a pipe.
 17. I sat smoking a pipe.
 18. Water poured from the broken pipe.
 19. The water pipe burst.
 20. The oil ran through a thick pipe.
Results found in Norwegian dictionary
norpipe
engtekanne [n]: spout
mus [n]: squeak
lyd [n]: peep
technical [n]: nozzle
botany [n]: vessel, tube
gevær [n]: barrel
røyking [n]: pipe, tobacco pipe
mus [v]: squeak
budskap [v]: beep
fugler [v]: chirp, chirrup, cheep, tweet, twitter, peep
spatekanne [n]: pitorro [m]
mus [n]: chillido [m]
lyd [n]: pío [m]
technical [n]: boquilla [f]
botany [n]: vaso [m]
gevær [n]: cañón [m]
røyking [n]: pipa [f]
mus [v]: chillar
budskap [v]: llamar
fugler [v]: piar, gorjear
swetekanne [n]: pip
gevær [n]: pipa
Derived terms:puste med en pipende lyd, fredspipe, glassblåserpipe, pipende, pipeline, pipette, pipete, sekkepipe, sekkepipeblåser, sjøskumspipe, skorsteinspipe, tobakkspipe, vannpipe
Wiki:Pipe kan referere til: - Pipe (gammel måleenhet) - Fløyte - Blikkfløyte - Båtmannspipe - Panfløyte, består av piper - Pipeorgel - Sekkepipe - Rør/sylinder - Pipe rigate, en type pasta - Pipenøkkel, et verktøy - Røyking - Bongpipe - Opiumspipe - Piperøyking - Pipetobakk - Tobakkspipe - Vannpipe - Skorstein, et avløpsrør for røyk fra en forbrenningsovn.
Example:
 1. Fra tid til annen ringer han meg opp, vi treffer hverandre, han røker sin pipe og forblir taus, skriver Jan Rem.
 2. Ikke i den forstand at vi er tvunget til å danse efter Philips pipe.
 3. Jeg har ikke pipe i Storgaten 6.
 4. Noen andre unger og jeg fikk røyke på fangstmann Hilmar Nøis pipe og drikke kaffe av koppen hans.
 5. Når det gjelder en pipe som begynner å lekke - hun skulle vel ikke ha installert en parafinbrenner i hytta nylig ?
 6. Alle husene har pipe.
 7. Bestyrer Tom Jøran Bauer slapper av i svalegangen til den eldste bygningen, fra 1650årene, på antikvarisk bordstol og med ditto pipe.
 8. Boligene er utstyrt med pipe.
 9. Da Neumann leste dem, tok han noen hissige drag av sin pipe og smilte underfundig.
 10. De får omverdenen til å danse efter sin egen pipe.
 11. Derimot forekommer røkning bare sjelden blant kvinner, selv om det hender at eldre koner tar seg en pipe tobakk iblant.
 12. Det dreide seg denne gang om en pipebrann, og brannmannskapene kjørte brannbilen bare såvidt utenfor garasjeporten, tok seg frem til den ildsprutende pipe, og fikk raskt slukket, Litt for hard fyring i en leilighet i brannstasjonen var årsak til pipebrannen.
 13. Det hører ellers med å nevne at huset har pipe, slik at mulighetene til å lage peisestue er til stede.
 14. Det skal bygges en ny pipe, som efter anbefaling fra Norsk Institutt for luftforurensning bør være 80 meter høy, mot den nåværende 60 meter.
 15. Efter råd fra Gregersen skal vi utstyre oss med knortekjepp med sølvbeslag og løsskjegg og benytte enhver anledning til å hytte efter leddtrikken, hamre på dørene og pipe ut kraftuttrykk som råskind og forbandede spårvågner.
 16. En gang fikk jeg et nesten intimt forhold til en slik pipe.
 17. F.eks. har alle pipe.
 18. For han gikk i tweedjakke og hadde tversoversløyfe, var stille og innesluttet, men vennlig, og røkte pipe og så også i ansiktstrekkene ut som en engelsk gentleman.
 19. For på denne lille gangbroen har Henri CartierBresson tatt sine bilder og JeanPaul Sartre vandret med sin pipe.
 20. Han er knallhard og alle må danse efter hans pipe.
 21. Han godtok at sønnene røkte hasj hvis de kuttet ut sprøytene, og ifølge 20åringen hadde de to røkt hasj pipe sammen.
 22. Hva er dette for slags jammerlig påfunn, å si at jeg savner en pipe ?
 23. Hva er en pipe ?
 24. Hva gjør man med en pipe av mursten som trekker vann ?
 25. Ikke alle britiske grubearbeidere er villige til å danse efter forbundslederen Arthur Scargills pipe.
 26. Ivar Eriksen retter på den sorte feierkalotten og er klar til innsats i pipe nummer 30 den dagen.
 27. Karakteren 9,95 fikk samtlige amerikanere til å pipe.
 28. Men hvem kan stå for en liten 15 fots sak, med dampmaskin, pipe, blå baldakin og baugen full av sekker med bjørkeved ?
 29. Normalt ville dette ha påkalt m ishagsytringer fra tilhengerne på tribunen, men Hallvar er en særdeles populær person i Eindhoven, så i stedet for å pipe ut sin lagkaptein, kom det et unisont Hallvar, Hallvar fra de tusener av PSVfans som gjennom hele matchen ga sine elleve ute på banen enorm støtte.
 30. Norsk Brannvernforening minner om at erfarne skogsfolk gjerne stikker fyrstikkstumpen tilbake i esken og er mer og mer omhyggelig med ikke å forlate pipe eller sigarettaske før den er skikkelig slukket.
Similar words:
engpie
engpike
engpile
engpine
engpip
engpiper
engpipes
Your last searches:
 1. pipe


Pipe was recognized as a Norwegian verb

Infinitive: (Å) pipe
Gerundio: pipende
Past participle: pepet
Indikative
1. Present
 • jeg
  piper
 • du
  piper
 • han
  piper
 • vi
  piper
 • dere
  piper
 • de
  piper
8. Perfect
 • jeg
  har pepet
 • du
  har pepet
 • han
  har pepet
 • vi
  har pepet
 • dere
  har pepet
 • de
  har pepet
2. Imperfect
 • jeg
  pep
 • du
  pep
 • han
  pep
 • vi
  pep
 • dere
  pep
 • de
  pep
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • jeg
  hadde pepet
 • du
  hadde pepet
 • han
  hadde pepet
 • vi
  hadde pepet
 • dere
  hadde pepet
 • de
  hadde pepet
4a. Future
 • jeg
  vil/skal pipe
 • du
  vil/skal pipe
 • han
  vil/skal pipe
 • vi
  vil/skal pipe
 • dere
  vil/skal pipe
 • de
  vil/skal pipe
11a. Future perfect or future anterior
 • jeg
  vil/skal ha pepet
 • du
  vil/skal ha pepet
 • han
  vil/skal ha pepet
 • vi
  vil/skal ha pepet
 • dere
  vil/skal ha pepet
 • de
  vil/skal ha pepet
Conditional
5. Conditional present
 • jeg
  ville/skulle pipe
 • du
  ville/skulle pipe
 • han
  ville/skulle pipe
 • vi
  ville/skulle pipe
 • dere
  ville/skulle pipe
 • de
  ville/skulle pipe
12. Conditional perfect
 • jeg
  ville/skulle ha pepet
 • du
  ville/skulle ha pepet
 • han
  ville/skulle ha pepet
 • vi
  ville/skulle ha pepet
 • dere
  ville/skulle ha pepet
 • de
  ville/skulle ha pepet
Imperative
Affirmative
 • du
  pip!
 • vi
  La oss pipe!
 • dere
  pip!
Negative
 • du
  ikke pip! (pip ikke)!
 • dere
  ikke pip! (pip ikke)!

Pipe was also recognized as a English verb

Infinitive: (To) pipe
Gerundio: piping
Past participle: piped
Indikative
1. Present
 • i
  pipe
 • you
  pipe
 • he
  pipes
 • we
  pipe
 • you
  pipe
 • they
  pipe
8. Perfect
 • i
  have piped
 • you
  have piped
 • he
  has piped
 • we
  have piped
 • you
  have piped
 • they
  have piped
2. Imperfect
 • i
  piped
 • you
  piped
 • he
  piped
 • we
  piped
 • you
  piped
 • they
  piped
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • i
  had piped
 • you
  had piped
 • he
  had piped
 • we
  had piped
 • you
  had piped
 • they
  had piped
4a. Future
 • i
  will pipe
 • you
  will pipe
 • he
  will pipe
 • we
  will pipe
 • you
  will pipe
 • they
  will pipe
11a. Future perfect or future anterior
 • i
  will have piped
 • you
  will have piped
 • he
  will have piped
 • we
  will have piped
 • you
  will have piped
 • they
  will have piped
Conditional
5. Conditional present
 • i
  would pipe
 • you
  would pipe
 • he
  would pipe
 • we
  would pipe
 • you
  would pipe
 • they
  would pipe
12. Conditional perfect
 • i
  would have piped
 • you
  would have piped
 • he
  would have piped
 • we
  would have piped
 • you
  would have piped
 • they
  would have piped
Subjunctive
6. Present
 • i
  pipe
 • you
  pipe
 • he
  pipe
 • we
  pipe
 • you
  pipe
 • they
  pipe
13. present perfect
 • i
  have piped
 • you
  have piped
 • he
  have piped
 • we
  have piped
 • you
  have piped
 • they
  have piped
past
 • i
  piped
 • you
  piped
 • he
  piped
 • we
  piped
 • you
  piped
 • they
  piped
plu
 • i
  had piped
 • you
  had piped
 • he
  had piped
 • we
  had piped
 • you
  had piped
 • they
  had piped
Imperative
Affirmative
 • you
  pipe!
 • we
  Let's pipe!
 • you
  pipe!
Negative
 • you
  don't pipe! (do not pipe)!
 • you
  don't pipe! (do not pipe)!

Last searches

# NAL Term
1 Flag slutligen
2 Flag data
3 Flag fortunately
4 Flag tilsnakke
5 Flag fluga
6 Flag karakter
7 Flag scamper
8 Flag tigga
9 Flag baritel
10 Flag stenge
11 Flag funeral
12 Flag remissa
13 Flag rheostat
14 Flag rasande
15 Flag slyboots
16 Flag kvartal
17 Flag predacious
18 Flag brand

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 117 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 267 0 2022-10-17 23:14:50
röja 918 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2101 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7293 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1874 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2461 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5381 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6197 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6691 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.2336 - seconds.

mobiltelefon