logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for stable:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in English Dictionary
engstable
norposition [a]: stadig, fast, stabil
behavior [a]: stabil, stadig
animal husbandry [n]: stall [n]
spaposition [a]: firme, fijo
behavior [a]: estable
animal husbandry [n]: cuadra [f], establo [m]
sweposition [a]: stadig, fast, stabil
behavior [a]: stabil, stadig
animal husbandry [n]: stall [n]
Synonyms:
 1. [adj]: firm [st], steady [st], unfluctuating [st], lasting [st], stabile [st], stabilized [st], stabilised [st], constant [rt], permanent [rt], lasting [rt], steady [rt]
 2. [adj]: sound [st]
 3. [adj]: unreactive [st]
 4. [adj]: balanced [st]
 5. [adj]: static, unchanging, unchangeable [st]
 6. [n]: stalls, horse barn, farm building [gt]
 7. [v]: shelter [gt]
antonyms:[adj]: unstable
Derived terms:adjustable, contestable, detestable, incontestable, riding stables, unstable, unstableness, constable, adjustable spanner, adjustable wrench, augean stables, chief constable, john constable, livery stable, metastable, police constable, stable companion, stable factor, stable gear, stableboy, stableman, stablemate, stableness, unadjustable
Wiki:A stable is a building in which livestock, especially horses, are kept. It most commonly means a building that is divided into separate stalls for individual animals. There are many different types of stables in use today such as the American barn which is a large barn with a door each end and individual stalls inside or free standing stables with the classic top and bottom opening doors.
Example:
 1. The government of that country is now stable.
 2. The government of the country is now stable.
 3. This stable contains twelve stalls.
 4. Prices are stable these days.
 5. Prices have been stable for the past three years.
 6. You will be paid a stable base salary plus commissions on sale.
 7. A stable economy is the aim of every government.
 8. The current political situation is not very stable.
 9. The Japanese yen is a stable currency.
 10. The economy of Japan is still stable.
 11. The stable is right behind the farm house.
 12. He who seeketh horse or wife without flaws, may forsake his work and bear in mind that bed and stable forever empty he will keep.
 13. He who seeks a flawless horse or flawless wife, may rest assured that even if his work he did forsake, nor bed nor stable would he ever fill.
 14. You assume we are all sexually stable; while on the other hand, as I have become acquainted with people, I find that they are all perverted sinners, one way or another, that the whole society is corrupt and rotten and repressed and unconscious that it exhibits its repression in various forms of social sadism.
 15. Its too late to shut the stable door after the horse has bolted.
 16. This railing is not as stable as it could be.
 17. Arent you excited that Anki is almost ready to update to a stable version 1.2?
 18. He is a man of strong, stable and trustworthy character.
 19. And your transfer function, is it stable?
 20. Its stable because all the roots of this equation are negative.
Results found in Norwegian dictionary
norstable
engformål [v]: pile, pile up, heap up, stack, stack up
spaformål [v]: apilar, poner en pilas, amontonar
sweformål [v]: stapla
Derived terms:stable opp, oppstablet, være fullstablet med
Anagrams:stabel
Example:
 1. Det skulle være mulig å stable på bena et konvensjonelt forsvar i dette område som er sterkt nok.
 2. I den prekære økonomiske situasjon idretten befinner seg, er det viktigere enn noensinne at Idrettstinget i mai får valgt det beste styret idrettsNorge kan stable på bena.
 3. Aldrig høre vi Ord om Hvedemeel, men i dets Sted flour ; aldrig Gjerde men fence ; aldrig Lade men barn ; aldrig Stald men stable ; er en Hest garsprungen, hedder det paa norskamerikansk den jumper fence og saa videre.
 4. Andre igjen er opptatt med å stable ved.
 5. At man så blir vitne til at 4 dagers uke, en ukes ferie uten lønn osv. for de kommunalt ansatte, blir foreslått som virkemidler for å stable giganten på bena igjen, må føles meget tungt og bekymringsskapende for de mange tusen arbeidstakere dette angår.
 6. Da han begynte å stable dem i skapene i felleskjøkkenet på hybelen på grunn av plassmangel hos seg selv, skal hans medstudenter ha fortalt ham hva kjøkkenskap normalt brukes til.
 7. De 200 unge ble for mye for de seks politimennene som kammeret i Drammen klarte å stable på bena for å møte problemene.
 8. De borgerlige partier gav opp forsøket på å stable opp et nytt samarbeide, og regjeringsoppdraget gikk til Trygve Bratteli.
 9. De senere år har NRK ivrig forsøkt å stable på bena en troverdig betalingsfjernsynløsning, og har signalisert at hvis reklame tillates i norsk kringkasting, vil NRK gjerne ta denne finansieringsmåten i bruk.
 10. De setter noen romslige tallerkener foran enkelte av oss, med så mye stekt kylling som det er plass til å stable på en tallerken.
 11. Derfor setter Peres nå i første rekke sin lit til at regjeringskoalisjonen skal sprekke, slik at han kan få muligheten til å stable en ny koalisjon på benene med hjelp fra de partier som idag støtter Shamirs regjering.
 12. Dersom han ikke innen den 16. september har klart å stable en koalisjon på benene, er det ventet at president Chaim Herzog vil la mandatet gå over til Yitzhak Shamir.
 13. Det kreves så store organisasjoner for å bygge ut et olje eller gassfelt at spørsmålet er om NordNorge vil makte å stable et slikt apparat på bena.
 14. Det laget vi mønstrer på Lerkendal imorgen er bortimot det beste laget vi overhodet kan stable på bena, og samtlige er så godt som helt skadefrie.
 15. Det var ikke mulig å stable på bena et handlekraftig styre som kunne refinansiere forbundet.
 16. Det var praktisk talt umulig å stable endog et ganske lite felt på bena.
 17. Dette er et faktum efter det forsøk som ble gjort på å stable på bena et hovedstyre under et møte på Gol tirsdag og onsdag.
 18. Han har forsøkt å stable på bena unioner mellom Libya og Syria, Egypt, Sudan, Tunisia og Algerie.
 19. I en beredskapssituasjon vil det være vanskelig å stable på bena en slik produksjon igjen.
 20. I første omgang skal han stable sammen et lag som kan forsvare tre seire og en uavgjort kamp for VMlaget hittil iår.
 21. Ingvar Ambjørnsen ønsker ikke å stable opp en masse prektige grunner for at han skriver.
 22. Klart jeg kunne stable opp en masse prektige grunner for at jeg skriver romaner.
 23. Men det er ikke bare i New York City at de farvede og jødiske minoriteter igjen er i ferd med å stable på bena den historiske koalisjon i kampen for borgerrettighetene.
 24. Mot store odds lot nemlig en borgerlig regjering seg stable på bena !
 25. Og så fant de på å stable på benene små veltrente avdelinger som plutselig dukket opp, gjorde ugagn og forsvant.
 26. På dette møtet kommer vi også til å finne nye ideer og stable opp neste program, fortsetter han.
 27. Shimon Peres og Yitzhak Shamir innledet onsdag forhandlinger for å stable en samlingsregjering på bena.
 28. Shimon Peres, som nå forsøker å stable en koalisjonsregjering på bena, har ikke like god tid.
 29. SydAfrika har gjort gjentatte forsøk de siste årene på å stable på bena et politisk alternativ til SWAPO inne i Namibia, men har foreløbig ikke hatt hell med seg.
 30. Således vil trafikanter langs E6 i Follo være vel kjent med hytte og feriefolkets hang til å stable likt og ulikt opp rundt søppelstativene nord for Vestby.
Similar words:
engstale
engstaple
swestabbe
engstab
engstage
engstake
engstalk
Your last searches:
 1. stable


Stable was recognized as a Norwegian verb

Infinitive: (Å) stable
Gerundio: stablende
Past participle: stablet
Indikative
1. Present
 • jeg
  stabler
 • du
  stabler
 • han
  stabler
 • vi
  stabler
 • dere
  stabler
 • de
  stabler
8. Perfect
 • jeg
  har stablet
 • du
  har stablet
 • han
  har stablet
 • vi
  har stablet
 • dere
  har stablet
 • de
  har stablet
2. Imperfect
 • jeg
  stablet
 • du
  stablet
 • han
  stablet
 • vi
  stablet
 • dere
  stablet
 • de
  stablet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • jeg
  hadde stablet
 • du
  hadde stablet
 • han
  hadde stablet
 • vi
  hadde stablet
 • dere
  hadde stablet
 • de
  hadde stablet
4a. Future
 • jeg
  vil/skal stable
 • du
  vil/skal stable
 • han
  vil/skal stable
 • vi
  vil/skal stable
 • dere
  vil/skal stable
 • de
  vil/skal stable
11a. Future perfect or future anterior
 • jeg
  vil/skal ha stablet
 • du
  vil/skal ha stablet
 • han
  vil/skal ha stablet
 • vi
  vil/skal ha stablet
 • dere
  vil/skal ha stablet
 • de
  vil/skal ha stablet
Conditional
5. Conditional present
 • jeg
  ville/skulle stable
 • du
  ville/skulle stable
 • han
  ville/skulle stable
 • vi
  ville/skulle stable
 • dere
  ville/skulle stable
 • de
  ville/skulle stable
12. Conditional perfect
 • jeg
  ville/skulle ha stablet
 • du
  ville/skulle ha stablet
 • han
  ville/skulle ha stablet
 • vi
  ville/skulle ha stablet
 • dere
  ville/skulle ha stablet
 • de
  ville/skulle ha stablet
Imperative
Affirmative
 • du
  stabl!
 • vi
  La oss stable!
 • dere
  stabl!
Negative
 • du
  ikke stabl! (stabl ikke)!
 • dere
  ikke stabl! (stabl ikke)!

Stable was also recognized as a English verb

Infinitive: (To) stable
Gerundio: stabling
Past participle: stabled
Indikative
1. Present
 • i
  stable
 • you
  stable
 • he
  stables
 • we
  stable
 • you
  stable
 • they
  stable
8. Perfect
 • i
  have stabled
 • you
  have stabled
 • he
  has stabled
 • we
  have stabled
 • you
  have stabled
 • they
  have stabled
2. Imperfect
 • i
  stabled
 • you
  stabled
 • he
  stabled
 • we
  stabled
 • you
  stabled
 • they
  stabled
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • i
  had stabled
 • you
  had stabled
 • he
  had stabled
 • we
  had stabled
 • you
  had stabled
 • they
  had stabled
4a. Future
 • i
  will stable
 • you
  will stable
 • he
  will stable
 • we
  will stable
 • you
  will stable
 • they
  will stable
11a. Future perfect or future anterior
 • i
  will have stabled
 • you
  will have stabled
 • he
  will have stabled
 • we
  will have stabled
 • you
  will have stabled
 • they
  will have stabled
Conditional
5. Conditional present
 • i
  would stable
 • you
  would stable
 • he
  would stable
 • we
  would stable
 • you
  would stable
 • they
  would stable
12. Conditional perfect
 • i
  would have stabled
 • you
  would have stabled
 • he
  would have stabled
 • we
  would have stabled
 • you
  would have stabled
 • they
  would have stabled
Subjunctive
6. Present
 • i
  stable
 • you
  stable
 • he
  stable
 • we
  stable
 • you
  stable
 • they
  stable
13. present perfect
 • i
  have stabled
 • you
  have stabled
 • he
  have stabled
 • we
  have stabled
 • you
  have stabled
 • they
  have stabled
past
 • i
  stabled
 • you
  stabled
 • he
  stabled
 • we
  stabled
 • you
  stabled
 • they
  stabled
plu
 • i
  had stabled
 • you
  had stabled
 • he
  had stabled
 • we
  had stabled
 • you
  had stabled
 • they
  had stabled
Imperative
Affirmative
 • you
  stable!
 • we
  Let's stable!
 • you
  stable!
Negative
 • you
  don't stable! (do not stable)!
 • you
  don't stable! (do not stable)!

Last searches

# NAL Term
1 Flag social aktivitet
2 Flag instalación eléctrica
3 Flag unse
4 Flag recaudar
5 Flag begynne igjen
6 Flag oppvigle til
7 Flag recortador
8 Flag alerón
9 Flag sedán
10 Flag krigiskhet
11 Flag høste
12 Flag comedor
13 Flag forbedring
14 Flag tillbörlig
15 Flag baronet
16 Flag incluso
17 Flag salut
18 Flag bottenlös

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 275 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 427 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1059 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2281 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7617 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2027 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2617 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5542 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6359 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6862 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1681 - seconds.

mobiltelefon