logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for beat:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i engelsk ordbok
engbeat
norphysical condition [a]: uttrøttet, utmattet, trøtt, utpumpet, slutt, dødstrøtt
heart [n]: slående [n], slag [n], klapring [u]
police [n]: runde [u]
musikk [n]: rytme [u]
rhythm [v]: pulsere, dunke
heart [v]: pulsere, slå
defeat [v]: slå, beseire, overvinne
drub [v]: piske, pryle, slå
spaphysical condition [a]: agotado, exhausto, extenuado, rendido, consumido
heart [n]: latido [m]
police [n]: ronda [f]
musikk [n]: ritmo [m], compás [m]
rhythm [v]: latir, palpitar, vibrar
heart [v]: latir, palpitar, golpear, apalear
defeat [v]: batir, vencer, derrotar
drub [v]: apalear, tundir, zurrar, vapulear
swephysical condition [a]: uttröttad, utmattad, trött, utpumpad, slut, dödstrött
heart [n]: slående [n], slag [n], klappning [u]
police [n]: rond [u]
musikk [n]: rytm [u]
rhythm [v]: pulsera, dunka
heart [v]: pulsera, slå
defeat [v]: slå, besegra, övervinna
drub [v]: piska, prygla, slå
Synonymer:
 1. [adj]: all in, bushed, dead, tired [st]
 2. [n]: round, path [gt], route [gt], itinerary [gt]
 3. [n]: pulse, pulsation, heartbeat, periodic event [gt], recurrent event [gt]
 4. [n]: rhythm, musical rhythm, musical time [gt]
 5. [n]: oscillation [gt], vibration [gt]
 6. [n]: beatnik, nonconformist [gt], recusant [gt]
 7. [n]: sound [gt]
 8. [n]: meter, metre, measure, cadence, poetic rhythm [gt], rhythmic pattern [gt], prosody [gt]
 9. [n]: pace [gt], rate [gt]
 10. [n]: stroke [gt]
 11. [n]: sailing [gt]
 12. [v]: beat out, crush, shell, trounce, vanquish, get the better of [gt], overcome [gt], defeat [gt]
 13. [v]: beat up, work over
 14. [v]: strike [gt]
 15. [v]: pound, thump, move [gt]
 16. [v]: shape [gt], form [gt], work [gt], mold [gt], mould [gt], forge [gt]
 17. [v]: drum, thrum, sound [gt], go [gt]
 18. [v]: glare [gt]
 19. [v]: flap, move [gt], displace [gt]
 20. [v]: sail [gt]
 21. [v]: scramble, agitate [gt], vex [gt], disturb [gt], commove [gt], shake up [gt], stir up [gt], raise up [gt]
 22. [v]: strike [gt]
 23. [v]: be [gt]
 24. [v]: bunk, cheat [gt], rip off [gt], chisel [gt]
 25. [v]: tick, ticktock, ticktack, sound [gt], go [gt]
 26. [v]: flap, move [gt]
 27. [v]: pulsate, quiver, move [gt]
 28. [v]: make [gt], create [gt]
 29. [v]: play [gt]
 30. [v]: beat [gt]
 31. [v]: outwit, overreach, outsmart, outfox, circumvent, surpass [gt], outstrip [gt], outmatch [gt], outgo [gt], exceed [gt], outdo [gt], surmount [gt], outperform [gt]
 32. [v]: perplex, vex, stick, get, puzzle, mystify, baffle, pose, bewilder, flummox, stupefy, nonplus, gravel, amaze, dumbfound, confuse [gt], throw [gt], fox [gt], befuddle [gt], fuddle [gt], bedevil [gt], confound [gt], discombobulate [gt], puzzle over [rt], puzzle out [rt]
 33. [v]: exhaust, wash up, tucker, tucker out, tire [gt], wear upon [gt], tire out [gt], wear [gt], weary [gt], jade [gt], wear out [gt], outwear [gt], wear down [gt], fag out [gt], fag [gt], fatigue [gt]
Avledede ord:be badly beaten, be beaten, beat back, beat down, beat in, beat it, beat off, beat out, beat severely, beat up, beaten, beater, beatific, beatifically, beatify, beating, beating of the waves, beatitude, browbeat, browbeating, carpet beater, downbeat, give a beating, goldbeater, heartbeat, offbeat, to be badly beaten, unbeatable, upbeat, weather-beaten, beatification, weatherbeaten, backbeat, beat-up, beat a retreat, beat about, beat around the bush, beat generation, beatable, beaten-up, beatified, beating-reed instrument, beatles, beatnik, beatniks, beatrice, beatrice lillie, beatrice webb, beats, beats per minute, [Vis mindre / mer]
Anagram:abet, beta, bate
Eksempel:
 1. Ken beat me at chess.
 2. He wont beat me.
 3. The rescue worker beat the area, looking for the child.
 4. I beat him completely in the debate.
 5. Dont beat around the bush.
 6. We beat about for a solution to the problem.
 7. Our team can easily beat your team in the first game.
 8. Our soccer team beat all the other teams in the town.
 9. Parents who beat their children really make my blood boil.
 10. Our team beat the Lions 3 to 0.
 11. With a weak beat, it continues to bleed.
 12. Dont beat about the bush.
 13. Dont beat around the bush; tell me who is to blame.
 14. The English team beat the Brazilian team in the international football tournament.
 15. When it comes to learning English words by heart, nobody can beat him.
 16. As far as English is concerned, nobody can beat me.
 17. I can beat you to the station.
 18. Im beat. Ive been working from dawn to dusk.
 19. First beat the eggs and add them to the soup.
 20. Please beat the rug, first.
Liknende ord:
spabeata
spabeato
engbe
engbe apt
norbe
norbeakte
norbebo
Dine siste søk:
 1. beat


Beat ble gjenkjent som et engelsk verb

Infinitiv: (To) beat
Gerundio: beating
Partisipp: beaten
Indikativ
1. Presens (Ntid)
 • i
  beat
 • you
  beat
 • he
  beats
 • we
  beat
 • you
  beat
 • they
  beat
8. Presens perfektum
 • i
  have beaten
 • you
  have beaten
 • he
  has beaten
 • we
  have beaten
 • you
  have beaten
 • they
  have beaten
2. Preteritum (Fortid)
 • i
  beat
 • you
  beat
 • he
  beat
 • we
  beat
 • you
  beat
 • they
  beat
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
 • i
  had beaten
 • you
  had beaten
 • he
  had beaten
 • we
  had beaten
 • you
  had beaten
 • they
  had beaten
4a. Presens futurum
 • i
  will beat
 • you
  will beat
 • he
  will beat
 • we
  will beat
 • you
  will beat
 • they
  will beat
11a. Preteritum futurum
 • i
  will have beaten
 • you
  will have beaten
 • he
  will have beaten
 • we
  will have beaten
 • you
  will have beaten
 • they
  will have beaten
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
 • i
  would beat
 • you
  would beat
 • he
  would beat
 • we
  would beat
 • you
  would beat
 • they
  would beat
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
 • i
  would have beaten
 • you
  would have beaten
 • he
  would have beaten
 • we
  would have beaten
 • you
  would have beaten
 • they
  would have beaten
Konjunktiv
6. Presens
 • i
  beat
 • you
  beat
 • he
  beat
 • we
  beat
 • you
  beat
 • they
  beat
13. Perfektum
 • i
  have beaten
 • you
  have beaten
 • he
  have beaten
 • we
  have beaten
 • you
  have beaten
 • they
  have beaten
past
 • i
  beat
 • you
  beat
 • he
  beat
 • we
  beat
 • you
  beat
 • they
  beat
plu
 • i
  had beaten
 • you
  had beaten
 • he
  had beaten
 • we
  had beaten
 • you
  had beaten
 • they
  had beaten
Imperativ
bekreftende
 • you
  beat!
 • we
  Let's beat!
 • you
  beat!
Nektende
 • you
  don't beat! (do not beat)!
 • you
  don't beat! (do not beat)!

Siste søk

# Land Term
1 Flag arm
2 Flag hamse
3 Flag arranque
4 Flag kvite
5 Flag muscles
6 Flag motsvare noens forventninger
7 Flag snäva in
8 Flag dogsled
9 Flag retroceso
10 Flag social behavior
11 Flag dangerously
12 Flag desahuciar
13 Flag inköp
14 Flag become visible
15 Flag spinning
16 Flag konstitusjonell
17 Flag cormorant
18 Flag prosjektere

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 131 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 283 0 2022-10-17 23:14:50
röja 929 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2113 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7321 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1885 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2471 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5391 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6211 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6701 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Siden ble generert på 0.0968 - sekunder.

mobiltelefon