logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

2 oppslag funnet for bind:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i engelsk ordbok
engbind
norpromise [v]: binde, forplikte
family [v]: binde
væske [v]: tykne, gjøre tykkere
books [v]: binde, innbilde
tie together [v]: binde, knytte sammen
obligate [v]: binde, forplikte, tvinge
spapromise [v]: ligar
family [v]: unir, ligar
væske [v]: espesar
books [v]: encuadernar
tie together [v]: atar, liar
obligate [v]: obligar a, forzar a, constreñir
swepromise [v]: binda, förplikta
family [v]: binda
væske [v]: reda, göra tjockare
books [v]: binda, inbinda
tie together [v]: binda, knyta ihop
obligate [v]: binda, förplikta, tvinga
Synonymer:
 1. [n]: hindrance [gt], hinderance [gt], deterrent [gt], impediment [gt], balk [gt], baulk [gt], check [gt], handicap [gt]
 2. [v]: adhere, hold fast, bond, stick, stick to, attach [gt]
 3. [v]: tie, attach, bond, relate [gt]
 4. [v]: attach [gt]
 5. [v]: bandage, fasten [gt], fix [gt], secure [gt]
 6. [v]: tie down, tie up, truss, restrain [gt], confine [gt], hold [gt]
 7. [v]: oblige, hold, obligate, relate [gt]
 8. [v]: adhere [gt], hold fast [gt], bond [gt], bind [gt], stick [gt], stick to [gt]
 9. [v]: cover [gt]
 10. [v]: tie, fasten [gt], fix [gt], secure [gt], tie down [rt], tie up [rt]
 11. [v]: constipate, indispose [gt]
Antonymer:
 1. [v]: unbind
 2. [v]: untie
Avledede ord:binder, bindery, binding agent, binding agreement, bindweed, bookbinder, bookbinding, rebind, spellbind, spellbinder, unbind, bookbindig, bind off, bind over, bindable, binder's board, binder board, binding, binding energy, black bindweed, book binding, bookbindery, double bind, field bindweed, half binding, hedge bindweed, highbinder, rabindranath tagore, reaper binder, ring-binder, rough bindweed, sir rabindranath tagore, spellbinding, three-quarter binding, timothy miles bindon rice
Wiki:BIND, or named, was as of 2004 the most commonly used Domain Name System (DNS) server on the Internet, and still proclaims itself to be so. On Unix-like operating systems it is the de facto standard. Originally written by four graduate students at the Computer Systems Research Group at the University of California, Berkeley (UCB), the name originates as an acronym from Berkeley Internet Name Domain, reflecting the application's use within UCB.
Eksempel:
 1. Im forever lost, cant you see? Im in a bind!
 2. You must bind yourself to keep your promise.
 3. We need to bind gravel with cement.
 4. I am in a bind as my money has been stolen.
 5. Help me bind the papers into bundles.
 6. You must bind yourself to keep the promise.
 7. It is always possible to bind together a considerable number of people in love, so long as there are other people left over to receive manifestations of their aggressiveness.
 8. He knows how to bind books.
 9. Their job is to bind books.
 10. Do you bind books?
Resultater funnet i norsk ordbok

Merk! Denne oversettelsen har blitt automatisk oversatt og venter på godkjennelse fra en profesjonell oversetter!

norbind
engallmenn [?]: Volume
spaallmenn [?]: Volumen
sweallmenn [?]: Volym
Synonymer:
 1. arbeid, bestselger, biografi, bok, diktsamling, eksemplar, foliant, hefte, inkunabel, katalog, leksikon, lesestoff, litterært verk, novelle, pocketbok, publikasjon, roman, skrift, skrivebok, skuespill, særtrykk, tegneserie, trykksak, utgivelse, verk
 2. blytyper, bok, bokstav, håndskrift, skrevne ord, skrift, tegn, tekst, verk
 3. emballasje, innpakning, omslag, papir, plast
Avledede ord:binde, binde fast, binde for øynene, binde sammen, binde noen til, ombinde, bindende kontrakt, bokbinder, bindel, bindestrek, bindehinnekatarr, bindevev, bindevevsinfiltrasjon, bokbinderi, bokbinding, brokkbind, mangel på forbindelse, damebind, fastbinde igjen, forbinding, forbinde, forbinde i tanken, forbinde med, forbindende, forbindelse, forbindelser, forbindtlig, binders, ha gode forbindelser, handelsforbindelser, inngå kjemisk forbindelse, jernbaneforbindelse, kvartbind, leddforbindelse, mislykket forbindelse, nær forbindelse, øyebind, øm forbindelse, samlingbind, sanitetsbind, skrive med bindestrek, stå i forbindelse med hverandre, stille i forbindelse, syrebindende middel, trollbinde, tønnebinder, tønnebinderi, uten forbindelser, være i forbindelsesledd med, verbforbindelse med adverb, [Vis mindre / mer]
Eksempel:
 1. Denne ordboken har tolv bind.
 2. Dette leksikonet har tolv bind.
Liknende ord:
engbid
engbin
engbird
norbinde
swebild
swebinda
engbias
Dine siste søk:
 1. bind


Bind ble gjenkjent som et engelsk verb

Infinitiv: (To) bind
Gerundio: binding
Partisipp: bound
Indikativ
1. Presens (Ntid)
 • i
  bind
 • you
  bind
 • he
  binds
 • we
  bind
 • you
  bind
 • they
  bind
8. Presens perfektum
 • i
  have bound
 • you
  have bound
 • he
  has bound
 • we
  have bound
 • you
  have bound
 • they
  have bound
2. Preteritum (Fortid)
 • i
  bound
 • you
  bound
 • he
  bound
 • we
  bound
 • you
  bound
 • they
  bound
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
 • i
  had bound
 • you
  had bound
 • he
  had bound
 • we
  had bound
 • you
  had bound
 • they
  had bound
4a. Presens futurum
 • i
  will bind
 • you
  will bind
 • he
  will bind
 • we
  will bind
 • you
  will bind
 • they
  will bind
11a. Preteritum futurum
 • i
  will have bound
 • you
  will have bound
 • he
  will have bound
 • we
  will have bound
 • you
  will have bound
 • they
  will have bound
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
 • i
  would bind
 • you
  would bind
 • he
  would bind
 • we
  would bind
 • you
  would bind
 • they
  would bind
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
 • i
  would have bound
 • you
  would have bound
 • he
  would have bound
 • we
  would have bound
 • you
  would have bound
 • they
  would have bound
Konjunktiv
6. Presens
 • i
  bind
 • you
  bind
 • he
  bind
 • we
  bind
 • you
  bind
 • they
  bind
13. Perfektum
 • i
  have bound
 • you
  have bound
 • he
  have bound
 • we
  have bound
 • you
  have bound
 • they
  have bound
past
 • i
  bound
 • you
  bound
 • he
  bound
 • we
  bound
 • you
  bound
 • they
  bound
plu
 • i
  had bound
 • you
  had bound
 • he
  had bound
 • we
  had bound
 • you
  had bound
 • they
  had bound
Imperativ
bekreftende
 • you
  bind!
 • we
  Let's bind!
 • you
  bind!
Nektende
 • you
  don't bind! (do not bind)!
 • you
  don't bind! (do not bind)!

Siste søk

# Land Term
1 Flag påhängsfråga
2 Flag arenga
3 Flag i rörelse
4 Flag byggeplass
5 Flag begripe
6 Flag halvmørke
7 Flag halvmørke
8 Flag henlede
9 Flag smack of
10 Flag konstapel
11 Flag forester
12 Flag su
13 Flag organ
14 Flag cliente
15 Flag silla de montar
16 Flag esplendor
17 Flag ayuntamiento
18 Flag feel sorry for

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 1410 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1542 0 2022-10-17 23:14:50
röja 2087 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 3351 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 9508 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 3155 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3847 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6603 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7339 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7977 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Siden ble generert på 0.2273 - sekunder.

mobiltelefon