logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

3 result(s) found for make:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in English Dictionary
engmake
norproduct [n]: merke [n]
general [v]: gjøre
profit [v]: gjøre, prestere
wages [v]: tjene, fortjene
speech [v]: holde, framføre
action [v]: gjøre
spaproduct [n]: marca [f]
general [v]: hacer
profit [v]: presentar, entregar
wages [v]: ganar, percibir
speech [v]: pronunciar, dar
action [v]: hacer
sweproduct [n]: märke [n]
general [v]: göra
profit [v]: göra, prestera
wages [v]: tjäna, förtjäna
speech [v]: hålla, framföra
action [v]: göra
Synonyms:
 1. [n]: brand, kind [gt], sort [gt], form [gt], variety [gt]
 2. [n]: shuffle, shuffling, reordering [gt]
 3. [v]: do
 4. [v]: get, change [gt], alter [gt], modify [gt]
 5. [v]: create, make over [rt], make up [rt]
 6. [v]: induce, stimulate, cause, have, get
 7. [v]: cause, do, make [gt], create [gt]
 8. [v]: produce, create
 9. [v]: draw, create by mental act [gt], create mentally [gt]
 10. [v]: cause [gt], do [gt], make [gt]
 11. [v]: create, make [gt], create [gt]
 12. [v]: gain, take in, clear, earn, realize, realise, pull in, bring in, get [gt], acquire [gt]
 13. [v]: do, create [gt], make [gt]
 14. [v]: form, constitute, constitute [gt], represent [gt], make up [gt], comprise [gt], be [gt]
 15. [v]: reach, get to, progress to, achieve [gt], accomplish [gt], attain [gt], reach [gt]
 16. [v]: become [gt]
 17. [v]: create from raw material [gt], create from raw stuff [gt]
 18. [v]: perform [gt], execute [gt], do [gt]
 19. [v]: construct, build, make [gt], create [gt]
 20. [v]: change [gt], alter [gt], modify [gt]
 21. [v]: act [gt], behave [gt], do [gt]
 22. [v]: name, nominate, appoint [gt], charge [gt]
 23. [v]: have, get, score [gt], hit [gt], tally [gt], rack up [gt]
 24. [v]: reach, attain, hit, arrive at, gain
 25. [v]: lay down, establish, make [gt], create [gt]
 26. [v]: perpetrate [gt], commit [gt], pull [gt]
 27. [v]: total [gt], number [gt], add up [gt], come [gt], amount [gt]
 28. [v]: assemble [gt], gather [gt], get together [gt]
 29. [v]: hold, throw, have, give, direct [gt]
 30. [v]: cook, fix, ready, prepare, create from raw material [gt], create from raw stuff [gt]
 31. [v]: make up, tidy [gt], tidy up [gt], clean up [gt], neaten [gt], straighten [gt], straighten out [gt], square away [gt]
 32. [v]: take, head [gt]
 33. [v]: stool, defecate, excrete [gt], egest [gt], eliminate [gt], pass [gt]
 34. [v]: change [gt]
 35. [v]: be [gt]
 36. [v]: amount [gt]
 37. [v]: constitute [gt], represent [gt], make up [gt], comprise [gt], be [gt]
 38. [v]: look [gt], appear [gt], seem [gt]
 39. [v]: work, pass [gt], go through [gt], go across [gt]
 40. [v]: reach [gt], make [gt], attain [gt], hit [gt], arrive at [gt], gain [gt]
 41. [v]: create from raw material [gt], create from raw stuff [gt]
 42. [v]: seduce, score, persuade [gt]
 43. [v]: guarantee [gt], ensure [gt], insure [gt], assure [gt], secure [gt]
 44. [v]: pretend, make believe, act [gt], play [gt], represent [gt]
 45. [v]: see [gt], consider [gt], reckon [gt], view [gt], regard [gt]
 46. [v]: estimate [gt], gauge [gt], approximate [gt], guess [gt], judge [gt]
 47. [v]: change [gt], alter [gt], modify [gt]
 48. [v]: develop [gt]
 49. [v]: develop [gt], grow [gt]
 50. [v]: act [gt], behave [gt], do [gt]
 51. [v]: urinate, piddle, puddle, micturate, piss, pee, pee-pee, make water, relieve oneself, take a leak, spend a penny, wee, wee-wee, pass water, excrete [gt], egest [gt], eliminate [gt], pass [gt]
antonyms:
 1. [v]: unmake
 2. [v]: break
Derived terms:bookmaker, cabinetmaker, cardiac pacemaker, cause to make a mistake, coffee maker, coffeemaker, dressmaker, filmmaker, haymaker, it doesn't make any difference to me, make a big ado, make a big difference, make a big mistake, make a cautious approach to someone, make a commotion, make a complaint about, make a complaint to, make a complete shambles of, make a copy of, make a date with, make a dent in, make a detour, make a diagnosis of, make a difference, make a display of, make a distinction, make a fuss, make a grave error, make a great stir, make a mess of, make a mistake, make a pass at, make a request, make a reservation, make a scene, make a shambles of, make a show of, make a slip, make a slip of the tongue, make a speech, make a world of difference, make able, make advances to, make all the difference, make amends, make an effort, make an exception for, make angry, make arrangements, make arrangements for, [Show less / more]
Example:
 1. I make €100 a day.
 2. Its no use pretending to make me believe that I believe things you dont believe!
 3. Let me know if I need to make any changes.
 4. I dont know what to say to make you feel better.
 5. Where can one make a phone call?
 6. Nowadays we want our children to make their own decisions, but we expect those decisions to please us.
 7. You make me dream.
 8. Lets face it, its impossible. Were never gonna make it.
 9. Dont stay in bed, unless you can make money in bed.
 10. The slowest one to make a promise is the most faithful one in keeping it.
 11. Denying she was an anarchist, Katja maintained she wished only to make changes in our government, not to destroy it.
 12. David has a keen interest in aesthetics — the qualities that make a painting, sculpture, musical composition, or poem pleasing to the eye, ear, or mind.
 13. The people who come on the Maury Povich show often make pretentious claims about their lovers cheating on them.
 14. The best way to make your dreams come true is to wake up.
 15. He will make you eat dirt.
 16. Until you make peace with who you are, youll never be content with what you have.
 17. I think it is good that books still exist, but they do make me sleepy.
 18. Wealth comes to those who make things happen, not to those who let things happen.
 19. We tried so hard to make things better for our kids that we made them worse.
 20. I make lunch every day.
Results found in Norwegian dictionary
normake
engwoman [n]: spouse
spawoman [n]: esposa [f], cónyugi [f]
swewoman [n]: maka
Synonyms:Adam, det sterke kjønn, ektemann, fyr, gemal, gentleman, gubbe, hann, herre, kall, kar, mann, mannfolk, mannsperson, svein, svenn, type
Derived terms:smaker, blivende make, bløffmaker, bråkmaker, bråkmakerske, obstruksjonsmaker, eks-make, finsmaker, forrige make, børsemaker, krangelmaker, krangelmakerske, har man sett på maken, hattemaker, intrigemaker, karrieremaker, buntmaker, kostymemaker, krukkemaker, makelig bevege seg, makelig bevege seg bort, makeløs, mannlig make, make-up, makelig, miniatyrmaker, umake, pacemaker, pratmaker, pratmakerske, prøvesmaker, sadelmaker, sadelmakeri, sensasjonsmaker, skomaker, skomakers lest, smake, smakebit, opprørsmaker, urmaker, vognmaker, velsmakende, versmaker, viktighetsmaker, bookmaker, juksemaker, lappeskomaker, maken, pottemaker, pottemakerverksted, [Show less / more]
Example:
 1. Hard cases make bad law er et engelsk ordtak.
 2. Norway, make it your way.
 3. Utmerket, den kunne bare vært skarpere i kanten, for make til vettløst forslag som fornøylsespark i Sognsvannskauen skal en Oslomann lete efter.
 4. You make me real.
 5. Første gang jeg sto på en operascene var under oppsetningen av Benjamin Brittens Lets make an opera tidlig i 50årene.
 6. Han er lammekjøttet mitt, flirer Lotta og klapper sin make godmodig på hånden.
 7. Monumentet har ikke sin make noe sted i verden.
 8. Andre steder måtte vi imidlertid legge på nytt kor, for eksempel der vi skulle ha I en stor sølvgrå septikkbil istedet for Its only make believe...
 9. Den er rene skattkammeret av sanger som er gått inn i standardrepertoaret - fra gjennomgangsmelodien Ol Man River - og You I Love, Cant Help Lovin Dat Man, Why do I Love You ?, Only Make Believe og Bill til de humoristiske innslagene Life upon the Wicked Stage, Might Fall Back on You og tårevåte After the Ball is Over.
 10. Det har han også grunn til efter at hans make TianTian døde onsdag av en virussykdom.
 11. Det som ber denne store romanen er ei forteljeglede og ein dikterisk generøsitet som neppe har sin make blant hennar samtidige i Norden.
 12. Det trenger lengre sommere til sin syklus ; til å komme seg efter dvalen, finne make og få unger, oppdra dem og sørge for opplagsnæring til neste vinter.
 13. Er det en rev som kaller på sin make ?
 14. Flowerpower, make love not war, farverike klær, hasjrøyking, astrologiske og politiske omveltninger.
 15. Geneves beliggenhet har knapt sin make.
 16. Hva som førte til den ene dues endelikt vet ikke vi, men den sørgende make ble ihvertfall observert ved dens side i timevis.
 17. I kornkråkekolonien er det noe overvekt av hunner, dvs. at ikke alle hunnene får make.
 18. Mange gifteferdige karer i Nordlandbygder må bryte opp fra hjemstedet hvis de skal ha noe håp om å finne seg en make.
 19. Maos tredje kone som på dette tidspunkt var både sårbeint og kanskje noe ustelt, ble helt jekket ut av Jing Qing som var utstyrt både med make up og en lav moral.
 20. Med elever som har den innbitte innstillingen Im gonna make it.
 21. Men det er bare en hunn som er hannens virkelige make, og det er denne - la oss kalle henne favorittkona som hjelper til å oppdra ungene.
 22. Men det kan være lettere tenkt enn gjort når altså en ung svaneherre først må tilkjempe seg et sted å være for seg og sin make, et territorium.
 23. Minst ni timer satt duen trofast ved siden av sin døde make.
 24. Røskaft tror at dette også har med overlevelsesevnen å gjøre, det at gjenkjennelsen er så langtvirkende, og at man f,eks. ikke søker sin make blant søsken, og at man sparer sin aggressivitet til individer utenfor familien.
 25. Slik varmer de sine kuldestive lemmer til fornyet aktivitet, og ofte treffer de en make mellom de lune, varme bladene.
 26. Stadig flere middelklasseungdommer blir innvilget større frihet i valg av make.
 27. TianTian og hennes make BaoBao, ble gitt som gave til tidligere statsminister Helmut Schmidt fra den kinesiske stat i 1980, og pandaparet har holdt til i den zoologiske haven, hvor de var publikums yndlinger.
 28. Well Make It er en raskere, gladere poplåt hvor Eldøen får god hjelp av Anita Skorgan som duettpartner.
 29. Well Make It har allerede vakt en viss oppmerksomhet og har sørget for en forhåndsordre på over 10 000 eksemplarer.
 30. But well make the best out of it !
Results found in Swedish dictionary
swemake
enggeneral [n]: husband
man [n]: spouse
norgeneral [n]: mannlig make
spageneral [n]: marido [m], esposo [m]
man [n]: consorte [m], esposo [m], marido [m], cónyuge [m]
Derived terms:bookmaker, bråkmakerska, ex-make, falla i smaken, före detta make, grälmakerska, har man sett på maken, make-up, pacemaker, pratmakerska, sadelmakeri, som har mist sin make, vara pacemaker åt, hemlighetsmakeri
Anagrams:meka
Example:
 1. 43-åriga kvinna misstänks ha skjutit ihjäl sin make.
 2. En änka är en kvinna, deras make har dött.
 3. Tom är min make.
 4. Min make älskar mig inte.
Similar words:
engmace
engmade
engmaker
engmale
engmane
normage
normaken
Your last searches:
 1. make


Make was recognized as a Norwegian verb

Infinitive: (Å) make
Gerundio: makende
Past participle: maket
Indikative
1. Present
 • jeg
  maker
 • du
  maker
 • han
  maker
 • vi
  maker
 • dere
  maker
 • de
  maker
8. Perfect
 • jeg
  har maket
 • du
  har maket
 • han
  har maket
 • vi
  har maket
 • dere
  har maket
 • de
  har maket
2. Imperfect
 • jeg
  maket
 • du
  maket
 • han
  maket
 • vi
  maket
 • dere
  maket
 • de
  maket
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • jeg
  hadde maket
 • du
  hadde maket
 • han
  hadde maket
 • vi
  hadde maket
 • dere
  hadde maket
 • de
  hadde maket
4a. Future
 • jeg
  vil/skal make
 • du
  vil/skal make
 • han
  vil/skal make
 • vi
  vil/skal make
 • dere
  vil/skal make
 • de
  vil/skal make
11a. Future perfect or future anterior
 • jeg
  vil/skal ha maket
 • du
  vil/skal ha maket
 • han
  vil/skal ha maket
 • vi
  vil/skal ha maket
 • dere
  vil/skal ha maket
 • de
  vil/skal ha maket
Conditional
5. Conditional present
 • jeg
  ville/skulle make
 • du
  ville/skulle make
 • han
  ville/skulle make
 • vi
  ville/skulle make
 • dere
  ville/skulle make
 • de
  ville/skulle make
12. Conditional perfect
 • jeg
  ville/skulle ha maket
 • du
  ville/skulle ha maket
 • han
  ville/skulle ha maket
 • vi
  ville/skulle ha maket
 • dere
  ville/skulle ha maket
 • de
  ville/skulle ha maket
Imperative
Affirmative
 • du
  mak!
 • vi
  La oss make!
 • dere
  mak!
Negative
 • du
  ikke mak! (mak ikke)!
 • dere
  ikke mak! (mak ikke)!

Make was also recognized as a English verb

Infinitive: (To) make
Gerundio: making
Past participle: made
Indikative
1. Present
 • i
  make
 • you
  make
 • he
  makes
 • we
  make
 • you
  make
 • they
  make
8. Perfect
 • i
  have made
 • you
  have made
 • he
  has made
 • we
  have made
 • you
  have made
 • they
  have made
2. Imperfect
 • i
  made
 • you
  made
 • he
  made
 • we
  made
 • you
  made
 • they
  made
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • i
  had made
 • you
  had made
 • he
  had made
 • we
  had made
 • you
  had made
 • they
  had made
4a. Future
 • i
  will make
 • you
  will make
 • he
  will make
 • we
  will make
 • you
  will make
 • they
  will make
11a. Future perfect or future anterior
 • i
  will have made
 • you
  will have made
 • he
  will have made
 • we
  will have made
 • you
  will have made
 • they
  will have made
Conditional
5. Conditional present
 • i
  would make
 • you
  would make
 • he
  would make
 • we
  would make
 • you
  would make
 • they
  would make
12. Conditional perfect
 • i
  would have made
 • you
  would have made
 • he
  would have made
 • we
  would have made
 • you
  would have made
 • they
  would have made
Subjunctive
6. Present
 • i
  make
 • you
  make
 • he
  make
 • we
  make
 • you
  make
 • they
  make
13. present perfect
 • i
  have made
 • you
  have made
 • he
  have made
 • we
  have made
 • you
  have made
 • they
  have made
past
 • i
  made
 • you
  made
 • he
  made
 • we
  made
 • you
  made
 • they
  made
plu
 • i
  had made
 • you
  had made
 • he
  had made
 • we
  had made
 • you
  had made
 • they
  had made
Imperative
Affirmative
 • you
  make!
 • we
  Let's make!
 • you
  make!
Negative
 • you
  don't make! (do not make)!
 • you
  don't make! (do not make)!

Last searches

# NAL Term
1 Flag konkurrera
2 Flag glapp
3 Flag court
4 Flag adultery
5 Flag bortfalle
6 Flag toveistrafikk
7 Flag utrolig
8 Flag lägga grund
9 Flag utfrågning
10 Flag disputable
11 Flag promenere på
12 Flag frynset
13 Flag stop existing
14 Flag retrete fuera de la casa
15 Flag anlegg for
16 Flag havrekake
17 Flag ockulta ting
18 Flag röstning

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 553 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 696 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1332 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2603 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8192 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2316 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2905 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5823 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6640 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7164 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1352 - seconds.

mobiltelefon