logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for type:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in English Dictionary
engtype
norcategory [n]: type [u], art [u], sort [u], slag [n]
product [n]: type [u], sort [u]
printing [n]: type [u]
goods [n]: type [u], sort [u], modell [u]
person [n]: type [u], sort [u], slag [n]
typewriter [v]: skrive på maskin
spacategory [n]: tipo [m], clase [f]
product [n]: tipo [m], clase [f]
printing [n]: tipo [m], carácter [m], negrita [f]
goods [n]: tipo [m], clase [f]
person [n]: tipo [m], clase [f]
typewriter [v]: escribir a máquina, mecanografiar
swecategory [n]: typ [u], art [u], sort [u], slag [n]
product [n]: typ [u], sort [u]
printing [n]: typ [u]
goods [n]: typ [u], sort [u], modell [u]
person [n]: typ [u], sort [u], slag [n]
typewriter [v]: skriva på maskin
Synonyms:
 1. [n]: kind [gt], sort [gt], form [gt], variety [gt]
 2. [n]: character, eccentric, case, adult [gt], grownup [gt]
 3. [n]: taxonomic group [gt], taxonomic category [gt], taxon [gt]
 4. [n]: character [gt], grapheme [gt], graphic symbol [gt]
 5. [n]: block [gt]
 6. [n]: symbol [gt]
 7. [v]: typewrite, write [gt]
 8. [v]: typecast, identify [gt]
antonyms:[n]: antitype
Derived terms:archetype, blood type, electrotype, prototype, stereotype, teletypewriter, to be typecast as, touch-type, typeface, typescript, typesetter, typewrite, typewriter, typewritten, overtype, process type, alpine type of glacier, antitype, asthenic type, athletic type, autotype, biotype, body type, catatonic type schizophrenia, collotype, collotype printing, daguerreotype, disorganized type schizophrenia, electric typewriter, genotype, heliotype, holotype, karyotype, linotype, linotype machine, logotype, monotype, n-type semiconductor, p-type semiconductor, paranoic type schizophrenia, phenotype, piedmont type of glacier, pump-type pliers, pyknic type, rh-negative blood type, rh-positive blood type, roman type, somatotype, stereotyped, teletype machine, [Show less / more]
Example:
 1. This is not my type.
 2. Youre my type.
 3. Who buys this type of art?
 4. Are you able to type?
 5. Surprisingly, he is the type that worries about being in the public eye.
 6. I am learning how to type.
 7. The development of word-processors has enabled us to type Japanese easily.
 8. Can you guess what type of restaurant it was?
 9. He, if anything, is the romantic type.
 10. You can type, cant you?
 11. The factory is producing a new type of car.
 12. See that guy over there at the counter drinking whisky? Hes pretty much my type.
 13. Susie can type many times as fast as I can.
 14. However, a new type of humor, which stems largely from America, has recently come into fashion.
 15. In order to use a computer, you must learn to type.
 16. Will you type this, please?
 17. This is the same type of camera as the one I lost.
 18. This is same type of camera as the one I lost.
 19. This is an old type of American clock.
 20. This is a new type of car.
Results found in Norwegian dictionary
nortype
engkategori [n]: type, kind, sort
produkt [n]: type
trykking [n]: type
varer [n]: type, sort, style
person [n]: type
spakategori [n]: tipo [m], clase [f]
produkt [n]: tipo [m], clase [f]
trykking [n]: tipo [m], carácter [m], negrita [f]
varer [n]: tipo [m], clase [f]
person [n]: tipo [m]
swekategori [n]: typ
Synonyms:
 1. Adam, det sterke kjønn, ektemann, fyr, gemal, gentleman, gubbe, hann, herre, kall, kar, make, mann, mannfolk, mannsperson, svein, svenn
 2. egenart, karakter, personlighet, preg, sinn, særpreg, temperament, vesen
 3. egenskap, gruppe, holdbarhet, inndeling, klasse, kvalitet, modenhet, nivå, orden, rang, slag, sortering, stand, standard, utholdenhet, varighet, verdi
Derived terms:alle mulige typer, hjemmetype, høytstormende type, prototype, slu type, stereotypere, trøttende type, typesnitt, urtype, typebestemme, skrifttype, blytyper
Wiki:Type kan referere til: - Aritet (matematikk), det antall argumenter en funksjon tar - Datatype, en samling verdier som brukes i databehandling - Idealtype (samfunnsvitenskap), en begrepsmessig rendyrkning av trekk som gir et fenomen dets karakteristika - Rase, en kategori brukt i den biologiske systematikken - Skrifttype, utseendet til et sett av bokstaver og tegn - Sort, en kategori brukt i den biologiske systematikken - Type (biologi), grunnlaget for beskrivelsen av et biologisk takson.
Example:
 1. Du er min type.
 2. Det finnes en type idealisme som sier at hvis du bare gjør ditt beste kan du klare alt, selv uten intelligens og fysisk styrke.
 3. Jeg har ofte diskutert Israel med denne type personer.
 4. Problemene som finnes i verden i dag kan ikke løses ved å bruke samme type tenkning som skapte dem.
 5. Du burde vet at om du spiser sunt, er fysisk aktiv og ikke røyker så kunne du forebygge 80% av all hjerte og kar sykdom, 90% av diabetes type 2 og 30% av kreft.
Similar words:
engtyke
nortyde
nortyve
swetyp
engtyro
norty
nortygge
Your last searches:
 1. type


Type was recognized as a Norwegian verb

Infinitive: (Å) type
Gerundio: typende
Past participle: typt
Indikative
1. Present
 • jeg
  typer
 • du
  typer
 • han
  typer
 • vi
  typer
 • dere
  typer
 • de
  typer
8. Perfect
 • jeg
  har typt
 • du
  har typt
 • han
  har typt
 • vi
  har typt
 • dere
  har typt
 • de
  har typt
2. Imperfect
 • jeg
  typte
 • du
  typte
 • han
  typte
 • vi
  typte
 • dere
  typte
 • de
  typte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • jeg
  hadde typt
 • du
  hadde typt
 • han
  hadde typt
 • vi
  hadde typt
 • dere
  hadde typt
 • de
  hadde typt
4a. Future
 • jeg
  vil/skal type
 • du
  vil/skal type
 • han
  vil/skal type
 • vi
  vil/skal type
 • dere
  vil/skal type
 • de
  vil/skal type
11a. Future perfect or future anterior
 • jeg
  vil/skal ha typt
 • du
  vil/skal ha typt
 • han
  vil/skal ha typt
 • vi
  vil/skal ha typt
 • dere
  vil/skal ha typt
 • de
  vil/skal ha typt
Conditional
5. Conditional present
 • jeg
  ville/skulle type
 • du
  ville/skulle type
 • han
  ville/skulle type
 • vi
  ville/skulle type
 • dere
  ville/skulle type
 • de
  ville/skulle type
12. Conditional perfect
 • jeg
  ville/skulle ha typt
 • du
  ville/skulle ha typt
 • han
  ville/skulle ha typt
 • vi
  ville/skulle ha typt
 • dere
  ville/skulle ha typt
 • de
  ville/skulle ha typt
Imperative
Affirmative
 • du
  typ!
 • vi
  La oss type!
 • dere
  typ!
Negative
 • du
  ikke typ! (typ ikke)!
 • dere
  ikke typ! (typ ikke)!

Type was also recognized as a English verb

Infinitive: (To) type
Gerundio: typing
Past participle: typed
Indikative
1. Present
 • i
  type
 • you
  type
 • he
  types
 • we
  type
 • you
  type
 • they
  type
8. Perfect
 • i
  have typed
 • you
  have typed
 • he
  has typed
 • we
  have typed
 • you
  have typed
 • they
  have typed
2. Imperfect
 • i
  typed
 • you
  typed
 • he
  typed
 • we
  typed
 • you
  typed
 • they
  typed
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • i
  had typed
 • you
  had typed
 • he
  had typed
 • we
  had typed
 • you
  had typed
 • they
  had typed
4a. Future
 • i
  will type
 • you
  will type
 • he
  will type
 • we
  will type
 • you
  will type
 • they
  will type
11a. Future perfect or future anterior
 • i
  will have typed
 • you
  will have typed
 • he
  will have typed
 • we
  will have typed
 • you
  will have typed
 • they
  will have typed
Conditional
5. Conditional present
 • i
  would type
 • you
  would type
 • he
  would type
 • we
  would type
 • you
  would type
 • they
  would type
12. Conditional perfect
 • i
  would have typed
 • you
  would have typed
 • he
  would have typed
 • we
  would have typed
 • you
  would have typed
 • they
  would have typed
Subjunctive
6. Present
 • i
  type
 • you
  type
 • he
  type
 • we
  type
 • you
  type
 • they
  type
13. present perfect
 • i
  have typed
 • you
  have typed
 • he
  have typed
 • we
  have typed
 • you
  have typed
 • they
  have typed
past
 • i
  typed
 • you
  typed
 • he
  typed
 • we
  typed
 • you
  typed
 • they
  typed
plu
 • i
  had typed
 • you
  had typed
 • he
  had typed
 • we
  had typed
 • you
  had typed
 • they
  had typed
Imperative
Affirmative
 • you
  type!
 • we
  Let's type!
 • you
  type!
Negative
 • you
  don't type! (do not type)!
 • you
  don't type! (do not type)!

Last searches

# NAL Term
1 Flag slinde
2 Flag utsudda
3 Flag gå i søvne
4 Flag speedwaybana
5 Flag ladies' man
6 Flag skrump-
7 Flag galvanisera
8 Flag os
9 Flag underslager
10 Flag skogvitenskap
11 Flag lacar
12 Flag alkoholisme
13 Flag skonsamhet
14 Flag persona designada
15 Flag farfar
16 Flag odödliggöra
17 Flag tillförlitlig
18 Flag turn off

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 556 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 696 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1333 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2606 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8195 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2318 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2907 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5825 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6642 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7167 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1844 - seconds.

mobiltelefon