logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for rive:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norrive
engpapir [n]: tear, rip
clothing [n]: tear, rip
general [v]: scratch
skade [v]: tear, rip
culinary [v]: shred, grate
spapapir [n]: rasgón [m], desgarrón [m]
clothing [n]: rasgón [m], desgarrón [m]
general [v]: arañar, rasguñar
skade [v]: desgarrar
culinary [v]: rallar, cortar en tiras
swepapir [n]: reva
general [v]: riva
Synonyms:
 1. bryte ned, demolere, forderve, forringe, gjøre ende på, gjøre hakkemat av, gjøre hærverk, herje, husere, ikke la det bli stein tilbake på stein, jevne med jorda, knekke, knuse, legge i grus, legge øde, ramponere, rasere, skade, tilintetgjøre, utslette, vandalisere, øde, ødelegge
 2. gjennombore, gjennomhulle, hulle, lage hull, perforere, rive (i), spjære, sprekke
 3. klore, krasse, raspe, skrape
Derived terms:avskrive, avskriver, bedrive, bedrive handel, bedrive utukt, bedrive propaganda, beskrive, beskrivende, brevskriver, brevskriverske, dagdriver, detaljbeskrivelse, detaljert beskrivelse, drive, drive bort, drive fram, drive i høyden, drive sammen, drive inn, drive vekk, drive ap med, drive ned, drive nedover, drive ulovlig handel med, drive rundt, drive, drive på flukt, drive til, drive tilbake, drive opp, drive ut det onde, drivende, drives ut, drive-in, ferdskriver, fast skriveminne, fordrive, foreskrive, fordrive tiden, fremdrivende, gå og drive, gjendrivelse, håndskriven, hjemmetrivelig, inndrive, inndrive skatter, innskrive, kreaturdriver, krønikeskriver, lese- og skrivedyktig, [Show less / more]
Anagrams:iver, ivre, vire
Wiki:Rive eller rake (særlig på bymål og engelsk) er et jordbruks- og hageredskap som blir brukt til å rake nyslått eller tørt høy eller gress med. Redskapet er t-formet og består et langt skaft til å holde i, og et tverrstykke plassert på enden. Tverrstykket er utstyrt med en rekke av tenner, pigger eller tinder.
Example:
 1. Departementet finner det støtende og uheldig at sivile tjenestepliktige skal gis tjeneste i organisasjoner som har som målsetting å svekke det militære forsvaret som de efter meget nøye vurderinger har sluppet å tjenestegjøre i, og kanskje derved bidra til å rive vekk grunnlaget for det alminnelige vernepliktsforsvaret.
 2. Det er jo blitt langt flere institusjoner, organisasjoner og personer som har interesser å ivareta og som føler ulyst ved å rive ned det som er bygget opp, slik underdir.
 3. Bislett har ingen pressetribune, vi må nemlig rive den gamle.
 4. De forsøke å rive ned veggen mellom kirken og staten.
 5. De mener den med rive i den andre enden ?
 6. Dersom noen forøker å rive ned eller på annen måte ødelegge en riksrøys, risikerer vedkommende i henhold til en grensetraktat fra slutten av 1700tallet å bli hengt på stedet til skrekk og advarsel for andre.
 7. Det er bare å gå ombord i et fly til Sverige, rive i stykker passet og si at man er flyktning fra et fascistisk land, og dermed er saken klar.
 8. Det er derfor både trist og ergerlig at typografene nå synes å ville rive ned det grunnlag vi er i ferd med å legge for en sunnere avisdrift, sier Dalen, som selvsagt også er enig i at det kan virke drastisk å ta bort et opparbeidet gode.
 9. Det er galskap å rive disse gårdene.
 10. Det ideele hadde vært å rive huset samme dag siste leieboer flyttet ut.
 11. Det vil si at hvis man vil rive, bygge på eller forandre en husfasade, må man innhente uttalelse hos de antikvariske myndigheter før man kan regne med å få forslaget godtatt hos bygningsmyndighetene.
 12. En høyreseier ved neste valg vil være en ulykke for dette landet, forklarer han, da risikerer vi bare å rive ned det vi har bygget opp efter Franco.
 13. Et gjennomarbeidet og solid fundament som det ikke vil være lett å rive fra hverandre.
 14. Etaten har hele tiden vært innstilt på å rive den gamle trevillaen, sier hun.
 15. Filmen må ikke betraktes som en ensidig reportasje om Altakampen, men den fremstiller konfliktene mellom det lille samfunn lengst i nord som kjemper for sine rettigheter og sin tilværelse, og de sentrale myndigheter som vil rive bort eksistensgrunnlaget for samene.
 16. For meg er den viktigste erkjennelse at når et diktatur først har grepet makten, da er det for folket nesten umulig efterpå å rive seg løs - forutsatt at det finnes en forvaltningsorganisasjon, slik den er for hånden i industrilandene.
 17. Jeg har dessverre ingen illusjoner om mulighetene for å begrense denne utviklingen, som i stor grad vil rive grunnlaget bort for kollektivtransporten slik vi kjenner den idag.
 18. Kirkelig kulturverksted er en grasrotbevegelse, mener Kristiansen, uten angst for å gjøre noe galt, det vil si gå nye veier for å rive ned båsene innenfor Kirken, og mellom Kirken og de som med mer eller mindre god grunn opplever seg å stå utenfor.
 19. Kommunen har vært velvillig, vi behøver heldigvis bare rive det vi har bruk for, sier Ulf Berntsen.
 20. Kritisk punkt er overhoppet med flere sesonger, mener styret i Nydalens Skiklub, som nylig har besluttet å rive den ærverdige Nydalsbakken.
 21. Nei, Hegdehaugsveien 34, som Andenæs vil rive.
 22. Nesten hele startkapitalen på 50 000 kroner fra kommunen er gått med, og så er det plutselig snakk om å rive huset !
 23. Oslo Byfornyelse ville først rive bygningen, men det er fastslått at bygningen er verneverdig.
 24. Til en truende krise som kan rive mangt med seg.
 25. Vi aksjoner såfremt Spakmo og hans folk igjen går i gang med å rive balkongene, dermed setter de seg ut over den sist foreliggende kjennelse i husleieretten.
 26. Vi er fullt på det rene med at Strindheim har et lag som arbeider knallhardt for å rive opp motstandernes spill.
 27. Vi forsøker å reise et bygg som man ikke ønsker å rive igjen om et par år, sier direktør Hermod Skånland, som ikke vil kalle Norges Banks nybygg et monument.
 28. Vi må ikke la oss rive med av de vinder fra den kalde krigens tid som blåser fra konservativt hold, sa den danske sosialdemokraten Lasse Budtz i en replikk til Sir Frederic.
 29. Å bruke sysselsettingsargument til å gå inn for vassdragsutbygging er det samme som å gå inn for å rive Nidarosdomen fordi det er arbeidsløshet i nedrivningsbransjen, sa Ness.
 30. Å bruke sysselssttingsargumentet til å gå inn for vassdragsutbygging er det samme som å gå inn for å rive Nidarosdomen fordi det er arbeidsløshet i nedrivningsbransjen, sa Ness.
Similar words:
engrice
engride
engrile
engrime
engripe
engrise
engrite
Your last searches:
 1. rive


Rive was recognized as a Norwegian verb

Infinitive: (Å) rive
Gerundio: rivende
Past participle: revet
Indikative
1. Present
 • jeg
  river
 • du
  river
 • han
  river
 • vi
  river
 • dere
  river
 • de
  river
8. Perfect
 • jeg
  har revet
 • du
  har revet
 • han
  har revet
 • vi
  har revet
 • dere
  har revet
 • de
  har revet
2. Imperfect
 • jeg
  rev
 • du
  rev
 • han
  rev
 • vi
  rev
 • dere
  rev
 • de
  rev
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • jeg
  hadde revet
 • du
  hadde revet
 • han
  hadde revet
 • vi
  hadde revet
 • dere
  hadde revet
 • de
  hadde revet
4a. Future
 • jeg
  vil/skal rive
 • du
  vil/skal rive
 • han
  vil/skal rive
 • vi
  vil/skal rive
 • dere
  vil/skal rive
 • de
  vil/skal rive
11a. Future perfect or future anterior
 • jeg
  vil/skal ha revet
 • du
  vil/skal ha revet
 • han
  vil/skal ha revet
 • vi
  vil/skal ha revet
 • dere
  vil/skal ha revet
 • de
  vil/skal ha revet
Conditional
5. Conditional present
 • jeg
  ville/skulle rive
 • du
  ville/skulle rive
 • han
  ville/skulle rive
 • vi
  ville/skulle rive
 • dere
  ville/skulle rive
 • de
  ville/skulle rive
12. Conditional perfect
 • jeg
  ville/skulle ha revet
 • du
  ville/skulle ha revet
 • han
  ville/skulle ha revet
 • vi
  ville/skulle ha revet
 • dere
  ville/skulle ha revet
 • de
  ville/skulle ha revet
Imperative
Affirmative
 • du
  riv!
 • vi
  La oss rive!
 • dere
  riv!
Negative
 • du
  ikke riv! (riv ikke)!
 • dere
  ikke riv! (riv ikke)!

Last searches

# NAL Term
1 Flag penalizar
2 Flag gulv
3 Flag mogul
4 Flag desacertado
5 Flag view of life
6 Flag automatisere
7 Flag ærevedrørende
8 Flag min mammas barn
9 Flag vegg
10 Flag hälsning
11 Flag dunkel
12 Flag de regocijo maligno
13 Flag starkt betona
14 Flag blast furnace
15 Flag en resumen
16 Flag glidelås
17 Flag microprocesador
18 Flag överord

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 421 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 574 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1219 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2473 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7955 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2196 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2784 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5716 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6531 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7038 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.5295 - seconds.

mobiltelefon