logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for illustrasjon:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
norillustrasjon
engallmenn [n]: illustration, example
bøker [n]: illustration, picture
spaallmenn [n]: ejemplo [m]
bøker [n]: ilustración [f]
sweallmenn [n]: illustration
Synonymer:
 1. akt, akvarell, bilde, freske, gjengivelse, hologram, ikon, kontrafei, kunstverk, landskapsbilde, litografi, maleri, panorama, pieta, plansje, portrett, radering, skilderi, smøreri, stikk, stilleben, tegning
 2. anvisning, beskjed, data, empiri, etterretning, forklaring, fotnote, henvisning, info, informasjon, kjennskap, kommentar, kunngjøring, meddelelse, melding, note, opplysning, tips, underretning, vink
Wiki:En illustrasjon er et bilde som skal visualisere eller anskueliggjøre et budskap eller en idé. Vanligvis vil det si en tegning eller et fotografi som skal forklare, pynte eller tolke et tekstinnhold. Illustrasjoner er viktige virkemidler i visuell kommunikasjon.
Eksempel:
 1. Debatten om den senere tids hjertetransplantasjoner på Rikshospitalet er jo en utmerket illustrasjon på de problemer og dilemmaer vi vil møte når grensene skal trekkes og proriteringene gjøres.
 2. Det er en illustrasjon av den kompliserte kjemiske virkelighet vi lever i, sier Dybing, som understreker nødvendighete av tilfredsstillende kontroll med kjemiske tilsetningsstoffer.
 3. Det er lite sannsynlig at flertallet vil slutte seg til mitt forslag, men det kan tjene som en illustrasjon på hvordan det er mulig å redusere inntektsskatten vesentlig og være en pekepinn på hvilket parti man bør stemme på om man ønsker å drive den langsiktige utvikling i en slik retning, sier Gundersen.
 4. Jeg er overbevist om at vi igjen vil demonstrere for hele verden idrettens virkelige mening, som en illustrasjon av vennskap og broderskap, uttalte han.
 5. Jeg har tidligere brukt uttrykket ideologi med bakkekontakt som illustrasjon for min konservatisme.
 6. Vi vil vise at illustrasjon er en egen uttrykksform, sier Peter Haars.
 7. Aftenposten hadde i forrige uke en utmerket illustrasjon over prisutviklingen fra 1980 til 1984.
 8. Agnete Erichsens illustrasjon til artikkelen om Norsk Samtidslyrikk.
 9. Alle disse saker førte til stor opphisselse i mediene, med fete typer og med Dues bekymrede ansikt som illustrasjon.
 10. Braques illustrasjoner til kjærlighetsdikt av Rene Char hvor hver illustrasjon er en original litografi.
 11. Chagalls illustrasjon til fabelen Kvinnen og hemmeligheten, om henne som gjorde en fjær til fem høns.
 12. Cheyssons gravtale over 1970årenes avspenningsbestrebelser er en illustrasjon av at aksen mellom den konservative administrasjon i Washington og den sosialistiske regjering i Paris er sterkere enn noensinne.
 13. Dagbladet brukte bildet første gang som illustrasjon til en kronikk av Arne Skouen.
 14. Dagbladet var ikke tilstrekkelig varsom med bruk av bilder i annen sammenheng enn den opprinnelige da avisen to ganger i desember ifjor bragte et bilde av et par føtter fastspent i rem som illustrasjon til artikkelen om et autistisk barn.
 15. Den iherdige pressekritiker kan ha rett i meget og mangt på dette område, men mon ikke nettopp denne saken er uegnet som illustrasjon på dårlig presseskikk og politilekkasjer.
 16. Den norske Bokklubbens bevisste bruk av illustrasjon og grafisk design har presset kvaliteten i positiv retning.
 17. Det er dermed en slående illustrasjon av de dramatiske politiske nyanser Warszawapaktlandene imellom.
 18. Det er første gang det er blitt bekreftet at USA planla slike straffereaksjoner, men det er en illustrasjon av at USA med Shultz som den ubestridte utenrikspolitiske strateg er rede til å sette hardt mot hardt.
 19. Det er kanskje det mest interessante punktet i resolusjonen, som ellers er en talende illustrasjon av at også IOCs makt er begrenset.
 20. Det hele kan tenkes tilknyttet en vestibyle eller utstillingssal hvor man kunne fremvise portretter, tekster, plansjer m.v. fra Stortingets historie, som illustrasjon til alt det som disse salene har opplevet.
 21. Det hyggelige lokalet ved Basarhallene viser utstillingen Illustrasjon.
 22. Det slo meg at boken egner seg som skolebok, som en utsøkt illustrasjon til emnet skiftende generasjoner.
 23. Det trenges et mediafag i videste forstand hvor både stillbilder og levende bilder må tas opp, både kunst og masseproduserte bilder fra reklame og illustrasjon.
 24. Dette bare som en illustrasjon, understreker Lønning.
 25. Dette er ikke noen påstand om hva som ville ha skjedd under en Arbeiderpartiregjering, men det er en illustrasjon av hvor viktig kampen mot inflasjonen er, sa Willoch, som tilføyet at hvis produksjonsomkostningene hadde ligget 1214 prosent høyere enn de gjør idag, ville det ha betydd tap av titusener av arbeidsplasser som må konkurrere med utlandet.
 26. Dette ser ut som velredigerte sider i seriøse og lettleste ukemagasiner med sans for den poengterte illustrasjon.
 27. Diakonhjemmets sak er da også uttrykkelig nevnt som illustrasjon i papirene.
 28. Disse var utelukkende ment som illustrasjon på gravearbeidene i Akersgaten.
 29. En egen temautstilling viser grafikk som kom inn efterat det ble utlyst en konkurranse om beste illustrasjon til Halldis Moren Vesaas dikt No plantar kvinna i verda eit tre.
 30. En illustrasjon, utarbeidet av finansrådmannens etat som beskriver plasseringen av kontrollbommene, er hemmeligstemplet.
Liknende ord:
sweillustration
engillustration
engillustrator
sweillustratör
engillustrate
engillustrative
spailustrador
Dine siste søk:
 1. illustrasjonSiste søk

# Land Term
1 Flag pouffe
2 Flag shrivel
3 Flag fotlege
4 Flag omsluta
5 Flag whorl
6 Flag escarmentado
7 Flag cuchichear
8 Flag råttfälla
9 Flag svekke
10 Flag unaided
11 Flag taktil
12 Flag tråkk
13 Flag orificio nasal
14 Flag alla
15 Flag datering
16 Flag tropiezo
17 Flag rasjonalisering
18 Flag devaluering

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
röja 514 0 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1428 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6410 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1451 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2104 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4982 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5829 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6262 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 5274 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5798 0 2018-11-26 10:44:30

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Siden ble generert på 0.1851 - sekunder.

mobiltelefon