logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for underretning:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok

Merk! Denne oversettelsen har blitt automatisk oversatt og venter på godkjennelse fra en profesjonell oversetter!

norunderretning
engallmenn [?]: notification
spaallmenn [?]: notificación
sweallmenn [?]: anmälan
Synonymer:anvisning, beskjed, data, empiri, etterretning, forklaring, fotnote, henvisning, illustrasjon, info, informasjon, kjennskap, kommentar, kunngjøring, meddelelse, melding, note, opplysning, tips, vink
Eksempel:
 1. Allerede mandag fikk han muntlig underretning om utvisningen, med beskjed om å møte frem på politikammeret igår klokken 08.30.
 2. Blant vennene fra krigen ikke minst volder den uventede underretning om Gunnar Haugens bortgang dyp sorg.
 3. Byråsjef Olav Roaldkvam i Landbruksdepartementet sier at departementet fikk underretning om mislighetene for noen dager siden, og at politiet umiddelbart ble koblet inn.
 4. Det er Huuse, og ingen annen, som har gått ut med offisiell underretning om påståtte, foreliggende drapsplaner mot bestemte norske narkotiakefterforskere.
 5. Det heter i fremmedloven at vedtak om avvisning, underretning om vedtaket og begrunnelsen for det gis i regelen muntlig.
 6. Det var således skolens egne fagfolk som kom med den første underretning om at sidemålsstilen er i åpenbar strid med almindelige pedagogiske synsmåter.
 7. Efter at vedtak faktisk er truffet, skal det gis underretning om frister og fremgangsmåte ved eventuell klage.
 8. En får vel ta til underretning at efter Thorvald Stoltenbergs mening er det å vurdere en sak på en annen måte enn han ikke preget av intellektuell redelighet.
 9. Hvem som vil være i aksjon lørdag har denne spalte ikke mottatt underretning om.
 10. Hvorfor har ikke hovedkontoret sendt sin vurdering til meg for underretning ?
 11. I Svellandutvalgets opprinnelige spareforslag inngikk også at man skulle ta til underretning Sosialdepartementets nei til at kommunen prioriterer grå kortbrukere fremfor unge i alderen 1820 år når det gjelder gratis tannbehandling.
 12. I rekkehuset som Hanne Hammer hadde oppgitt som sin adresse, var postkassen full av reklamemateriell som underretning til tyver om at familien var på ferie.
 13. I stedet skal vedkommende anmelder gis underretning om at slike saker er henlagt simpelthen på grunn av manglende bemanning til å iverksette aktiv efterforskning.
 14. Ifølge Helle har fylkeskommunen ikke gitt noen formell underretning om det som har skjedd.
 15. Igjen har vi fått et skolebudsjett til underretning.
 16. Lærerrådet på Hovedgården skole har tatt skolestyrets vedtak til underretning, men vil likevel følge opp saken senere.
 17. Noe som derimot må kritiseres er at vi ikke løpende får underretning om spillets gang i V5spillet.
 18. Og til underretning for andre siklende, mannlige kinogåere som med klebrige øyne gikk lallende ut efter å ha hatt det privilegium å få servert Frankrikes underdeilige Isabelle Adjani i to stive klokketimer fra alle tenkelige kameravinkler, endelig er alle hennes blendende talenter forunt det trofaste publikum, jublet Pariskritikerne - bør det også nevnes at filmatiseringen av Sebastien Japrisots prisbelønte roman om en nymfoman Miss Campingvogn i en søvnig sydfransk landsby har Frankrikes kanskje aller mest populære og mest inntagende sangartist i den mannlige hovedrolle.
 19. Riksadvokaten har nå bestemt at en slik fiktiv begrunnelse ikke lenger skal benyttes, men at man istedenfor skal gi vedkkommende anmelder underretning om at slike saker er henlagt på grunn av manglende bemanning til å iverksette aktiv efterforskning.
 20. Slik underretning ble gitt, og såvidt vites er rapporten nå av departementet lagt i en skuff.
 21. Sykehusledelsen og Oslo kommune har ikke fått full underretning om dopingtestene, og Norges Idrettsforbund har heller ikke fått noe fullstendig tilbud fra oss.
 22. Underretning bedes meddelt enten paa nevnte gaard eller til Prof. Schjøtt, Bogstadv.
 23. Underretning skal sendes barnests foreldre / foresatte og hjemkommunen.
 24. Utvalget finner likevel at dagens ordning ikke er tilfredsstillende og foreslår at det iallfall i forbrytelsessaker som politiet henlegger, bør gis underretning om at avgjørelsen kan påklages til statsadvokaten.
 25. Det er med dyp bekymring Regjeringen har mottat underretning om at det er foretatt omfattende aksjoner mot den sydafrikanske borgerrettsbevegelsen United Democratic Front.
 26. Vi har således besluttet å invitere til en pressekonferanse, og ber om at direktøren kontaktes for nærmere underretning om tidspunktet, heter det fra de åtte innsatte, som betegner seg som tillitsmannsutvalget.
 27. Da vil samtlige få underretning om hvordan de penger de hittil har bevilget, er anvendt, opplyser Hougen.
 28. De to partier tar også til underretning at man i januar og februar har spart 4 millioner på grunn av personalmangel.
 29. Den avlyttede i Norge får aldri underretning om telefonavlytting.
 30. Det som der er skjedd, er ikke den norske advokatstand verdig, og jeg tar det til underretning, sa aktor i retten.
Liknende ord:
norundertegning
sweundervisning
norundervisning
engunderlining
norunderskatning
norundersetsig
engunderwriting
Dine siste søk:
 1. underretningSiste søk

# Land Term
1 Flag numrerad
2 Flag ank
3 Flag kannibalisme
4 Flag plainness
5 Flag trece
6 Flag pus
7 Flag rampage
8 Flag privatundervisning
9 Flag inhemsk
10 Flag kikna av skratt
11 Flag Spain
12 Flag shoot down
13 Flag tilbakestillende
14 Flag anybody
15 Flag innhylle
16 Flag instigator
17 Flag titanic
18 Flag enamoriscarse

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
röja 515 0 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1429 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6411 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1452 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2105 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4983 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5830 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6263 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 5275 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5799 0 2018-11-26 10:44:30

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Siden ble generert på 0.1761 - sekunder.

mobiltelefon