logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for ground:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i engelsk ordbok
engground
norallmenn [n]: mark [u], jord [u]
principle [n]: grunnlag [n], basis [u], fundament [n]
elektrisitet [n]: jord [u], jordkontakt [u]
geologi [n]: mark [u], jord [u]
earth [n]: jord [u], matjord [u], jordet [u]
spaallmenn [n]: tierra [f]
principle [n]: fundamento [m], base [f]
elektrisitet [n]: tierra [f], toma de tierra [f]
geologi [n]: suelo [m]
earth [n]: tierra [f], suelo [m]
sweallmenn [n]: mark [u], jord [u]
principle [n]: grundval [n], basis [u], fundament [n]
elektrisitet [n]: jord [u], jordkontakt [u]
geologi [n]: mark [u], jord [u]
earth [n]: jord [u], mylla [u], jordart [u]
Synonymer:
 1. [n]: land, dry land, earth, solid ground, terra firma, object [gt], physical object [gt]
 2. [n]: reason, rational motive [gt]
 3. [n]: earth, material [gt], stuff [gt]
 4. [n]: footing, basis, foundation [gt]
 5. [n]: military position [gt], position [gt]
 6. [n]: background, view [gt], aspect [gt], prospect [gt], scene [gt], vista [gt], panorama [gt]
 7. [n]: land, soil, object [gt], physical object [gt]
 8. [n]: percept [gt], perception [gt], perceptual experience [gt]
 9. [n]: earth, connection [gt], connexion [gt], connector [gt], connecter [gt], connective [gt]
 10. [n]: surface [gt]
 11. [n]: flat coat, primer, priming, primer coat, priming coat, undercoat, coat of paint [gt]
 12. [v]: anchor, fasten [gt], fix [gt], secure [gt]
 13. [v]: restrain [gt], confine [gt], hold [gt]
 14. [v]: put [gt], set [gt], place [gt], pose [gt], position [gt], lay [gt]
 15. [v]: teach [gt], learn [gt], instruct [gt]
 16. [v]: run aground, land [gt]
 17. [v]: run aground, reach [gt], make [gt], attain [gt], hit [gt], arrive at [gt], gain [gt]
 18. [v]: throw [gt]
 19. [v]: hit [gt]
 20. [v]: hit [gt]
 21. [v]: prime, undercoat, paint [gt]
 22. [v]: connect [gt], link [gt], tie [gt], link up [gt]
 23. [v]: establish, base, found
Antonymer:[n]: figure
Avledede ord:aground, air-to-ground, background, background information, background music, battleground, below-ground, breeding ground, campground, common ground, fairground, fairgrounds, foreground, ground beef, ground cloth, ground floor, ground ivy, ground plan, ground rule, ground water, grounding, groundless, groundnut, grounds, groundsheet, groundwork, playground, run aground, run into the ground, stand one's ground, underground, underground level, well-grounded, background process, background program, camping ground, football ground, ground crew, state of the ground, aboveground, air-to-ground missile, anchorage ground, arctic ground squirrel, arrowleaf groundsel, background knowledge, background level, background noise, background processing, background radiation, background signal, [Vis mindre / mer]
Eksempel:
 1. I cant agree to your proposal on the ground that it is not fair and reasonable.
 2. The hot sun baked the ground dry.
 3. When the school had no books or paper or pencils, she wrote the alphabet on the ground with a stick.
 4. The pirates buried their treasure in the ground.
 5. We felt the ground sinking.
 6. Our team is gaining ground.
 7. The house was burned to the ground.
 8. The summer grass covers the ground.
 9. Hundreds of boys are playing in the ground.
 10. I heard something fall to the ground.
 11. Leaves were dropping silently to the ground.
 12. Hardly had the rain stopped when the ground began to freeze.
 13. I drank too much and the ground seemed to spin under my feet.
 14. Bad weather will ground the plane.
 15. Our project didnt get off the ground until he joined the company.
 16. One of the apples fell to the ground.
 17. An apple fell to the ground.
 18. The hotel was burned to the ground.
 19. The ball rolled on the ground towards me.
 20. The chickens were scratching for food on the ground.
Liknende ord:
enggrounds
swegrund
enggrand
enggrind
enggroan
enggroin
enggrouch
Dine siste søk:
 1. ground


Ground ble gjenkjent som et engelsk verb

Infinitiv: (To) ground
Gerundio: grounding
Partisipp: grounded
Indikativ
1. Presens (Ntid)
 • i
  ground
 • you
  ground
 • he
  grounds
 • we
  ground
 • you
  ground
 • they
  ground
8. Presens perfektum
 • i
  have grounded
 • you
  have grounded
 • he
  has grounded
 • we
  have grounded
 • you
  have grounded
 • they
  have grounded
2. Preteritum (Fortid)
 • i
  grounded
 • you
  grounded
 • he
  grounded
 • we
  grounded
 • you
  grounded
 • they
  grounded
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
 • i
  had grounded
 • you
  had grounded
 • he
  had grounded
 • we
  had grounded
 • you
  had grounded
 • they
  had grounded
4a. Presens futurum
 • i
  will ground
 • you
  will ground
 • he
  will ground
 • we
  will ground
 • you
  will ground
 • they
  will ground
11a. Preteritum futurum
 • i
  will have grounded
 • you
  will have grounded
 • he
  will have grounded
 • we
  will have grounded
 • you
  will have grounded
 • they
  will have grounded
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
 • i
  would ground
 • you
  would ground
 • he
  would ground
 • we
  would ground
 • you
  would ground
 • they
  would ground
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
 • i
  would have grounded
 • you
  would have grounded
 • he
  would have grounded
 • we
  would have grounded
 • you
  would have grounded
 • they
  would have grounded
Konjunktiv
6. Presens
 • i
  ground
 • you
  ground
 • he
  ground
 • we
  ground
 • you
  ground
 • they
  ground
13. Perfektum
 • i
  have grounded
 • you
  have grounded
 • he
  have grounded
 • we
  have grounded
 • you
  have grounded
 • they
  have grounded
past
 • i
  grounded
 • you
  grounded
 • he
  grounded
 • we
  grounded
 • you
  grounded
 • they
  grounded
plu
 • i
  had grounded
 • you
  had grounded
 • he
  had grounded
 • we
  had grounded
 • you
  had grounded
 • they
  had grounded
Imperativ
bekreftende
 • you
  ground!
 • we
  Let's ground!
 • you
  ground!
Nektende
 • you
  don't ground! (do not ground)!
 • you
  don't ground! (do not ground)!

Siste søk

# Land Term
1 Flag være ergerlig
2 Flag påtaglig
3 Flag forbinde i tanken
4 Flag införd
5 Flag terrass
6 Flag fokusere på
7 Flag omedvetet
8 Flag disproporsjon
9 Flag taxation
10 Flag espaciosidad
11 Flag if required
12 Flag vacate
13 Flag konstnärskap
14 Flag konstituere
15 Flag mottagande
16 Flag desarrollo
17 Flag cirka
18 Flag sencillo

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 96 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 251 0 2022-10-17 23:14:50
röja 900 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2084 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7249 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1851 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2444 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5362 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6181 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6672 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Siden ble generert på 0.1850 - sekunder.

mobiltelefon