logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for pynte:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norpynte
engclothing [v]: trim, decorate
culinary [v]: garnish, decorate
forskjønne [v]: beautify, adorn, prettify, embellish, ornament, decorate, garnish
spaclothing [v]: adornar, decorar
culinary [v]: decorar, adornar
försköna [v]: embellecer, adornar, ornar, decorar
sweclothing [v]: garnera
Synonyms:
 1. anrette, arrangere, dandere, dekorere, drapere, fiffe opp, garnere, kle, pryde, smykke, stase opp, stelle, utbrodere, utsmykke, utstyre, vaske
 2. bearbeide, behandle, dyrke, elte, endre, fikse (muntlig mening), forandre, forbedre, foredle, forfine, forme, gjøre ferdig, klargjøre, kna, omarbeide, pleie, preparere, redigere, renskrive, rette (opp), slipe, utbedre
 3. bane, bryte, dyrke opp, fli, frigjøre, greie, legge under plogen, ordne, re, rense, rydde, sanere, skuffe
Derived terms:pynte med, brillepyntet, pyntegjenstand, pyntegrønt, opp-pynte, finpyntet, pyntebukett, pyntet, pyntelig
Example:
 1. Nå har vi vaske golvet og vi har børi ved, og vi har satt opp fuggelband og vi har pynte tre, synger Ella Holmen fra Nygårdsjøen oppe ved Bodøkanten.
 2. At Norge påtok seg og har klart å gjennomføre historiens første nordiske teaterfestival, er en skikkelig fjær som vi kan pynte våre nisseluer med.
 3. Det meste av det han laget, ble distribuert som billige trykk, ikke beregnet på evigheten og heller ikke på kunstsamlerne, men snarere på dem som ville ha noe å pynte veggene sine med - for en stund.
 4. Det var jo ikke særlig pent her fra før, men vi har forsøkt å pynte opp så godt vi kan i beste Ruskenånd.
 5. Nå vil folk pynte seg, og til det hører noe som ligner på et smykke, sier hun.
 6. Når du får et oppdrag, enten å pynte et lokale eller lage en brudebukett / en krans, hvordan kommer du frem til det ferdige resultat ?
 7. Se her, de første blomkarsene som skal pynte jubileet for skolehavene i Oslo, sier rektor Olav Løvold.
 8. Stå ikke med fingeren i nesen, sa pappa irritert, - du skulle heller pynte deg og ikke si så mye tøv.
 9. Teknisk synes jeg det sitter bra, men jeg har hatt litt problemer med den hurtige isen, sa Kai Arne Engelstad, som var innstilt på å kline til på den avsluttende 1000meteren for å pynte på, som han sa.
 10. Vel, sier noen, disse byggearbeidene tar mest sikte på å pynte opp enkelte fasader før høstens store inntog av gjester til revolusjonsjubileet.
 11. Vi har derfor tatt kontakt med fritidsklubben, skolene og musikkorpsene i nærmiljøet, og vi håper nå også de unge vil være med i arbeidet å pynte opp senteret.
 12. Alt kan man pynte opp med et naglebelte, til og med den lille sorte.
 13. Banken er blitt beskyldt for å ville pynte på regnskapet, ved å føre denne gevinst som en normal driftsinntekt.
 14. Betimelige ord nå foran sommerferien, mener avisen, som minner om at det er vanlig å bruke forsommeren til å pynte opp i sine omgivelser, ofte med dugnadstiltak.
 15. Blir det litt deigrester, kan vi bruke dem til å pynte med.
 16. Da slipper jeg å pynte på meg selv og skjule mine nederlag.
 17. Derfor bruker vi mer enn vårt økonomiske overskudd på å utstyre det, pynte det og prege det med vår personlighet.
 18. Det er anskaffet farveTV, og de unge pleierne har forsøkt å pynte opp så godt de kan på avdelingen.
 19. Det er grov fusk å forsøke å pynte på dette faktum ved å trekke fra en spesiell post på bevilgningene for 1984 for derved å presentere en gjennomsnittlig vekst på 11 prosent på resten av kulturområdet.
 20. Det er ikke lett å skulle pynte en skole til jul efter at den moderne teknikk har gjort sitt inntog.
 21. Det er musikk overalt, arrangementskomiteen regner med at musikkorps med tilsammen nesten 600 medlemmer kommer til å spille søndag 6. mai. Velforeningene oppfordres til å pynte opp og til å finne på noe som kan skape liv.
 22. Det forventede opplaget på 100 000 vil nok pynte bedre i det to år gamle forlagets regnskap.
 23. Det kunne kanskje bidra til å pynte litt på regnskapet.
 24. Det synes samtidig klart at også andre knep er blitt benyttet for å pynte på valutaregnskapet.
 25. Det var heller ikke for å ha et gravsted som en kunne pynte.
 26. Du vil pynte bedre opp i terrenget noen meter unna, sa jeg.
 27. For på Theatercafeen går det ydmyke damer fra Sanitetsforeningen og selger Holmenkollskien - så man har noe å pynte seg med.
 28. Han håper at gaven vil pynte litt opp på sykehusene i byen.
 29. Hverken hopperne eller skøyteløperne klarte å reise kjerringa, eller pynte på et for dem ellers trist olympiaår.
 30. I stedet utnyttet Sparta sleivene bakover hos VIF til å pynte på sluttsifrene.
Similar words:
norpynt
norpyntet
swepynt
swepynta
swepytte
engpyre
norpyse
Your last searches:
 1. pynteLast searches

# NAL Term
1 Flag enchufado
2 Flag driva iväg
3 Flag volver a entrar
4 Flag plåga
5 Flag mulig å unngå
6 Flag högkonjunktur
7 Flag make rough
8 Flag god dag-mann
9 Flag anordna
10 Flag armbrøstbeskytning
11 Flag toga
12 Flag omtåkende
13 Flag neste år
14 Flag hermitage
15 Flag näta
16 Flag be lazy
17 Flag real
18 Flag sammenholde

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 841 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 965 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1612 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2933 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8903 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2605 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3193 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6119 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6935 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7513 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2057 - seconds.

mobiltelefon