logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for vik:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norvik
enghav [n]: bay, inlet
spahav [n]: bahía [f]
swehav [n]: vik
Derived terms:avviksside, avvike, avvike fra, avvikende, avvikelse, besvikelse, besviken, bolsjevik, bolsjevikisk, cervikal, det viktigste, avviker, forvikling, forvikle, forviklende, fravike, gjøre inviklet, gradvis avvikle, høyt utviklet, ikke inviklet, innvikle, innviklet, innviklethet, klavikord, kvikk til å bli skremt, kvikk til å stikke av, kvikk til å tvile, kvikk, kvikkhet, kvikne til, kvikkrot, kvikksand, kvikksølv, kvikktenkt, liten vik, livsviktig, meget viktig, uutviklet, ufravikelig, usviktelig, uunnvikelig, uunnvikelighet, uviktig, psykisk utviklingshemmet, som har kvikkpust, spille en viktig rolle, svik, svikefull, svikløs, svike, [Show less / more]
Example:
 1. Pjolter Bay i Risørs skjærgård er en deilig vik for slitne sjøulker.
 2. 20 mann i ni småbåter finkjemmet onsdag bunnen de 89 kilometerne fra Tveitosen til Vik.
 3. Både befal og soldater har idag et dårligere grunnlag for å utføre strid enn for bare noen år siden, sier Vik.
 4. Denne delen av øvelsen blir bare gjennomført dersom været tillater flyvning med helikoptre, sier sjefen for operasjonssenteret i Heggelia oberst Arne Vik til Aftenposetn.
 5. Det er dessverre mildvær nå, men vi håper på kaldvær i dagene som kommer før øvelsen blir satt skikkelig i gang, for å unngå for store ødeleggelser av naturen i området, sier sjefen for operasjonsstaben ved Forsvarskommando NordNorge, oberst Arne Vik, til NTB.
 6. Forbruket av kjøtt er noenlunde opprettholdt, særlig ved hjelp av forbrukerstimulerende tiltak, mente Vik.
 7. Helt fantastisk, forteller døvblinde Harald Vik i Drammen til Fremtiden om den teksttelefonen han har fått på prøve.
 8. Jeg vil si det så sterkt at det er et skrikende behov for økt bemanning i etaten, uttalte lensmannslagets formann, Rolf Vik, blant annet i sin åpningstale til landsmøtet.
 9. Men at et vitne nå mener å ha sett plastposene i tjernet allerede ved påsketider, kan i alle fall gi oss et utgangspunkt for den videre efterforskning, sier politiførstebetjent Kristian Vik Kyllesø.
 10. På lang sikt er vik ikke tjent med den stadig spredningen av oljevirksomheten ut i distriktene.
 11. Spesielt gledelig er det at det nå skal bli undervisning i sivile gjøremål etatens folk utfører, sa Rolf Vik.
 12. Arne Breilid, Oslo, høyesterettsdommer Charles Philipson, Oslo, og kjøpmann Bjarne Vik, Farsund.
 13. Arnhild Vik ble ikke distrahert av de mange taktskiftene som oppstod når vognen økte farten.
 14. Arteiderpartiet ville beholde dagens driftssentral i Vik, mens regjeringspartiene fikk flertall for at den nye driftssentral skal legges til Gaupne i Luster kommune.
 15. Auksjonarius Steffen Vik er død, nær 85 år gammel.
 16. Bak utviklingen står enkeltmennesker som brødrene Vik i Ørsta med sine første forsøk med regnbueoppdrett i sjøvann, som Erling Osland i Bjordal og Sivert Grøntved på Hitra for utviklingen av regnbueørret og lakseoppdrett, og nevnes bør også industribedriften A / S MOWIlaks i Bergen og dens leder Thor Mowinckel.
 17. Bare en sjelden gang har vi måttet gripe inn i de enkelte avdelingers fremrykking, sier Vik og tilføyer at de norske soldatene har gjort en meget bra figur under Avalanch Express.
 18. Bjarte Vik som lå i bølgene like bortenfor flåten uten redningsdrakt, ropte utmattet at han ikke klarte mer.
 19. Bjørg Vik, Karin Sveen, Odd Eidem, Axel Jensen, Kolbein Falkeid.
 20. Blant deltagerne var døvblinde Harald Vik, OLmester på trehjulssykkel, cerebral pareserammede Johnny Kviserud, John Laxå på hånddrevet trehjulssykkel og benamputerte Gunnar Selmark.
 21. Bydelsutvalget anbefaler fornøyelsespark ved Cuba, en vik i Akerselven ved forlengelsen av Helgesens gate.
 22. Cecilie Løveid er den første kvinne siden Bjørg Vik for et tiår siden.
 23. Daglig leder Tore Vik Tore Vik er ansatt som daglig leder for Brudevold consults A / S. Han er utdannet arkitekt ved NTH og har i de siste tre år vært ansatt i Selvaag - Bygg.
 24. De andre konsesjonssøkerne har presentert forslag om overføring av de øvre deler av Strandavassdraget til Evanger eller Vik i Sogn.
 25. De delvis forkullede likene som lå i forvridde stillinger forskjellige steder på dekket, ble en efter en lempet ned i en flatbunnet lettbåt som til slutt ble rodd innerst i en vik på havnen med sin makabre last.
 26. De kom kjørende ved Gomnes da de møtte karen som flyktet i stor fart efter å ha gjort et innbrudd på Vik.
 27. Den tidsmessige spennvidde er stor : fra Camilla Collet og Amalie Skram, via Sigrid Undset og Cora Sandel til Bjørg Vik og Cecilie Løveid - og selvsagt Ebba Haslund og Tove Nilsen selv.
 28. Denne gangen hadde Bjørg Vik latt seg overtale til å ta reisen, som en del av programmet for kulturutveksling mellom Norge og Storbritannia.
 29. Der samler jeg omtalen av Bjørg Vik, Liv Køltzow, Tove Nilsen, Karin Bang, Ebba Haslund og Herbjørg Wassmo i et kapitel om Kvinner og kvinners problemer.
 30. Derfor var det Rolf Stranger, Arnfinn Vik, Brynjulf Bull og Albert Nordengen som alene måtte representere Oslo og ordførerskiktet.
Results found in Swedish dictionary
Similar words:
engvia
engvie
norvi
norvia
norvid
norvike
norvim
Your last searches:
 1. vikLast searches

# NAL Term
1 Flag omtåket
2 Flag tournament
3 Flag débil
4 Flag ställa i en ofördelaktig dager
5 Flag termostat
6 Flag agree with
7 Flag termostat
8 Flag pederast
9 Flag spin-off
10 Flag bambus
11 Flag orkestrering
12 Flag rebasar
13 Flag alarming
14 Flag uutømmelig
15 Flag overdreven
16 Flag okkulær
17 Flag fable
18 Flag nära till hands

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 109 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 258 0 2022-10-17 23:14:50
röja 911 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2094 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7281 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1865 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2454 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5371 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6189 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6682 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.1898 - seconds.

mobiltelefon