logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for ild:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norild
enggeneral [n]: fire
spageneral [n]: fuego [m]
swegeneral [n]: eld
Synonyms:
 1. angrep, bakangrep, blodhevn, blodsutgydelser, feide, fektekamp, felttog, forfølgelse, hevntokt, kamp, korstog, krig, overfall, strid, sverdslag, tokt, trefning, tumult, tvekamp, vold
 2. attrå, begeistring, begjær, brann, elskov, fanatisme, fyrighet, glød, henførelse, hengivelse, hengivenhet, intensitet, kjærlighet, kåthet, lidenskap, lyst, pasjon, patos, sanselighet, sinnsbevegelse, temperament, varme, ømhet
 3. bifall, ekstase, elan, eldhug, engasjement, entusiasme, furore, glede, gledesrus, henrykkelse, innsatsvilje, inspirasjon, jubel, liv og sjel, løftning, rus, stemning
 4. bluss, bål, fakkel, flamme, flammehav, funke, gnist, hete, ildmørje, ildtunge, loge, lue
Derived terms:artilleriild, av ild, avbilde, avbilding, helvetesild, bildefremviser, bilde, bildebånd, bildebok, bildestormer, bodybuilder, bodybuilding, ildtøy, ildtenner, brystbilde, diabilde, ild-, ildfast form, ildfast leire, ildfast stein, ildflue, ildrake, ildbukk, ildkule, ildskjær, ildsted, ildtang, ildvann, fantasibilde, flakkende ild, flankerende ild, forbilde, formildende, gavmild, gavmildhet, gråtemild, hildring, i ild og flammer, bildestormende, ilddåd, ilder, innbilde, inntektskilde, kilde, kildekarse, kildevann, kort med bilde, kryssild, leke med ilden, luftvernsild[Show less / more]
Wiki:Begrepet ild betegner en form for oksidasjon med flammedannelse, der det oppstår både lys og varme. Ild er en hastig selvforsterkende oksidasjonsprosess der brennbare gasser dannes ut fra et brensel: C + O2 ? CO2 Dette er en eksoterm reaksjon. Det begynner med at brenselet blir utsatt for en ytre energikilde, for eksempel et lyn eller en gnist.
Example:
 1. Den høye lyse har allerede vært under dobbelt ild på flere nattkinoforestillinger, men først igår fikk forvirrede Pierre Richard sin premiere på Soria Moria I.
 2. En vegg av ild beskytter oss.
 3. Gå bort fra meg, dere som er forbannet, bort til den evige ild, som er gjort i stand for djevelen og hans engler.
 4. I POESI 2 fornemmer man at det ikke er en tallrik redaksjonskomite som står bak, men et par driftige og glødende enkeltmennesker som sikkert har gått gjennom ild og vann for å få til dette.
 5. I 1968 sang Ole Ellefsæter om pottiter og sild, for å tenne en olympisk ild.
 6. Flykaprerne om bord i det kuwaitiske passasjerflyet på flyplassen i Teheran åpnet imorges på nytt ild inne i flyet.
 7. Brigadene er den operative enhet som samordner manøverelementer som infanteri og kavaleri med ild og forsyningsstøtte.
 8. Den olympiske ild er et symbol vi vil holde rent, fastslo han, og la til at det eksisterer en fundamental mentalitetsforskjell mellom grekere og amerikanerne.
 9. Det er like så umulig som å blande ild og vann, sa Oskar Fischer i en tale til Hovedforsamlingen, og la til at den sosialistiske Tyske demokratiske republikk og den kapitalistiske Forbundsrepublikken som også tilhører en annen militær allianse, ikke på noen måte kan gjenforenes.
 10. Husk at det er forbudt å gjøre opp ild i eller nær skogsmark i perioden 15. april15. september.
 11. Hvis vi har med en virkelig pyroman å gjøre, en med sykelig trang til å se ild, kan det selvsagt være en viss fare for gjentagelser.
 12. I denne genseren ble jeg hevet ut fra Hotell Sara, sier han med latinsk ild i øynene.
 13. Ingen røk uten ild. ?
 14. Videre er det foreslått nye krav til konstruksjonen rundt husdyrrom - slik at dyrene sikres bedre mot at ild sprer seg raskt.
 15. Øvelsen er ikke over i og med Ild opphører.
 16. 15. april trådte det årlige forbud mot bruk av åpen ild i skog og mark ikraft.
 17. 25åringen har i avhør med politiet lagt alle kort på bordet og erkjent at det var han som tente på Norefjellstua med åpen ild og whitespirit.
 18. 75 prosent av de mellom 600 og 800 skog og utmarksbranner som bryter ut hvert år, skyldes folks uforsiktighet og manglende omtanke ved bruk av ild, skriver Norsk Brannvernforening.
 19. Alle teorier om at brannen kan ha vært påsatt eller skyldes uforsiktig omgang med ild eller elektriske apparater, er forlatt.
 20. Amatører eller ikke amatører, sponsorer eller ikke sponsorer, boikott eller ikke boikott - alle stridigheter var glemt da den olympiske ild ble tent.
 21. Amerikanerne åpnet ild mot stillinger i de syriskkontrollerte områdene.
 22. Andre advarer mot faren for japansk hevn og at vi kan komme under dobbelt ild i en amerikansk invasjon.
 23. Av de norske samler interessen seg spesielt om skolens egen student, Ina C. Johannessen, som skal presentere sin hovedoppgave Jord, Luft, Ild og Vann med undertittelen Stemninger.
 24. Barns lek med ild koster årlig ca. 30 millioner kroner i erstatningsutbetalinger fra forsikringsselskapene.
 25. Bladet fremhever hvor forsiktig man må være med åpen ild - og ikke minst sigarettglør - i våre moderne boliger.
 26. Brannen oppsto efter at åpen ild på loftet fikk spre seg.
 27. Branntekniske eksperter har fastslått at brannårsaken på Norefjellstua var åpen ild.
 28. Brennende talglys og åpen ild, Peis kaldet i storstuen, overveldet nærmest alle som var møtt frem til denne store dag.
 29. Bruk av bar ild og røking på sengen er klare hovedårsaker til brann.
 30. DEN GRESKE regjering støttet tirsdag innbyggerne i landsbyen Olympia mot amerikanske planer om å skaffe 60 millioner dollar til veldedige formål ved hjelp av den olympiske ild.
Similar words:
engill
noril
sweila
sweil
norile
norilbud
norild-
Your last searches:
 1. ildLast searches

# NAL Term
1 Flag barbudo
2 Flag som ikke kan lese og skrive
3 Flag baktalende
4 Flag charretera
5 Flag pay attention to
6 Flag kremera
7 Flag vibrering
8 Flag båre
9 Flag underbygga
10 Flag arrestos
11 Flag lodare
12 Flag er
13 Flag plapper
14 Flag araberhest
15 Flag as
16 Flag larm
17 Flag analógico
18 Flag ping

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 761 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 3659 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 891 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1544 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4407 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5298 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5616 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4705 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5276 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 9388 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1536 - seconds.

mobiltelefon