logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for synode:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norsynode
engreligion [n]: synod
spareligion [n]: sínodo [m]
swereligion [n]: synod
Synonyms:forsamling, forum, gruppe, komite, konferanse, kongress, konklave, konsil, konvent, konventikkel, møte, rendezvous, råd, samling, sammenkomst, seanse, sesjon, stevne, stevnemøte, storting, tête-à-tête, ting, treff, utvalg
Wiki:Synode kan bety forsamling eller møte. Ordet brukes i visse religionssamfunn enten om viktige møter eller styrende organer. I den katolske kirke betyr en synode et møte hvor alle biskoper har stemmerett.
Example:
  1. Både Meyer og Knudsen antar at etableringen av en slik synode vil bety ny strid og protester både fra biskopene og fra statlig kirkestyre.
  2. Han hadde tidligere vært prest i Iowa og sto på forholdsvis god fot med den norske synode.
  3. Han presenterte planene om en kirkelig synode i forbindelse med Børre Knudsens besøk i Lardal første nyttårsdag.
  4. I kretsen rundt Børre Knudsen arbeides det nå med å danne en fri kirkelig synode.
  5. At dette begynner å bli en riktig hovedpine fikk man demonstrert da en internasjonal synode for gifte prester var samlet i Italia i 1983 med koner og barn.
  6. Dagen før Paven reiste fra Roma, kunngjorde han overraskende at det til høsten er innkalt en ekstraordinær synode - et bispemøte - for å gjennomgå resultatene av Annet Vatikankonsil.
  7. En observatør vil måtte regne med at mange viktige strømninger i Den katolske kirke også går utenom en slik synode.
  8. Selvwyn Gummer er selv medlem av den anglikanske kirkes synode, og både som politiker og legpredikant har han prøvd å besvare de geistliges sviende angrep.
Similar words:
engsynod
norsynde
swesynod
engsyncope
norsyde
norsynd
norsynder
Your last searches:
  1. synodeLast searches

# NAL Term
1 Flag rasher of bacon
2 Flag skilled
3 Flag production
4 Flag dödsbo
5 Flag take for granted
6 Flag hamse
7 Flag smug
8 Flag granero
9 Flag incomparable
10 Flag demand
11 Flag ferroviario
12 Flag moske
13 Flag äktenskapsrådgivare
14 Flag toe
15 Flag fosfor
16 Flag redhead
17 Flag philosopher
18 Flag engreírse

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 561 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 697 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1334 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2608 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8199 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2320 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2908 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5826 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6644 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7169 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1706 - seconds.

mobiltelefon