logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for storting:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norstorting
enggeneral [?]: White
spageneral [?]: Blanca
swegeneral [?]: Vit
Synonyms:forsamling, forum, gruppe, komite, konferanse, kongress, konklave, konsil, konvent, konventikkel, møte, rendezvous, råd, samling, sammenkomst, seanse, sesjon, stevne, stevnemøte, synode, tête-à-tête, ting, treff, utvalg
Example:
 1. I unionstiden var det nettopp i forbindelse med budsjettforhandlingene det norske storting kunne vise Oscarene at de fulgt nøye med og ikke tok alt for god fisk.
 2. Kunstnerne er på sett og vis gitt en kollektiv rett, men deres rettigheter forvaltes ikke av valgte kollektive organer, men et statsoppnevnt styre under kontroll av departement og Storting.
 3. Regjering og storting kan imidlertid hjelpe hovedstaden også på dette felt, ved iallfall å se på visse sider ved etableringsloven en gang til.
 4. De små organisasjonene har fått altfor stor makt som pressgrupper overfor forvaltning og Storting, og er mest opptatt av å øke sin del av samfunnskaken.
 5. Der går klare grenser for mellomløsninger i retning av EFs politiske samarbeide, hevdet han, og stilte seg forøvrig undrende til at man ikke forlengst hadde hatt en Europamelding i Norges storting.
 6. Det er kommet mange utsagn fra politisk hold om at det psykiske helsevern også for barn og ungdom skal prioriteres, derfor håper vi at regjering og storting skal gi oss økonomiske betingelser for å fortsette vårt arbeid med de vanskeligste.
 7. Det har vist seg vanskelig å få regjering og storting til å forstå hvor dypt Oslos vanskeligheter stikker.
 8. Det som har vært presentert som en sterk utvidelse av adgangen til førtidspensjonering, har vakt oppsikt i såvel regjering som storting.
 9. Dette er ikke noe alminnelig storting !
 10. En politisk karriere av større dimensjoner som f.eks. i storting og regjering, har aldri fristet ?
 11. Helt siden 1978 har vi iherdig stått på for å forklare skiftende regjeringer og storting hvilke konsekvenser en slik uttapping av byens egne ressurser får for Oslos befolkning.
 12. Hvis det ikke blir flertall for dette i bystyre og storting ?
 13. Når utenrikskomiteen i det norske storting i de nærmeste dager besøker Nicaragua, håper jeg representantene også vil snakke med noen av nicaraguanerne som nå er flyktninger i nabolandene.
 14. Om vi får tilslutning fra fylkesmyndigheter og storting, må vi regne med at Lierbommen vil bli stående en god stund efter at motorveibroen er nedbetalt i 1990.
 15. Partiorganisasjonen må være aktiv i å trekke opp partiets politikk og å fremme sine synspunkter overfor oss i regjering av storting.
 16. Statsminister Willoch har her opptrådt som legenes talsmann og forsvart legenes interesser, på tvers av hva både regjering og storting har uttalt, sa hun videre.
 17. Utspillet fra Møre og Romsdal hadde som utgangspunkt at partiet gjør en god jobb i storting og regjering, men at markedsføringen av de resultater vi oppnår er for dårlig.
 18. Var det i sonderingene før forhandlingene ble gjenopptatt at statsministeren forlovet seg og godtok krav fra legene som gikk på tvers av hva Regjeringen og storting tidligere hadde sagt ? spurte Gro Harlem Brundtland.
 19. Vi har ikke hatt noen grunn til å føle oss støtt av det norske storting som aldri glemmer de russiske bosetninger under sine besøk.
 20. Vi har tatt kontakt både med regjering og storting for å få en million kroner i første omgang til å kjøpe flere kopier, slik at også mindre kinoer kan få et mer aktuelt tilbud.
 21. Aasarød mente at Regjeringen har behandlet bemanningsspørsmålene og utflagging i strid med det som er vedtatt av tidligere storting.
 22. Ap. hevder at både adgang til å øke skatteøret og takstene for eiendomsskatt er nødvendige, ved at storting og regjering gir Oslo kommune anledning til å øke inntektene.
 23. Arbeiderpartiet har stått for mange byråkratiske ordninger, men mye er innført av et enstemmig Storting eller med stort flertall.
 24. Arbeiderpartiets leder Gro Harlem Brundtland antydet i Sarpsborg i formiddag at statsministeren forlovet seg - og godtok krav fra legene som gikk på tvers av hva regjering og storting tidligere hadde sagt med hensyn til kommunehelseloven.
 25. At Aftenposten sterkt misliker Nei til atomvåpens arbeid, gir nok grunnlag for å si at atomprotesten i Norge er sterkt omstridt, men det er selvsagt ikke noe argument mot at vi og titusener med oss reiser fryskravet overfor regjering og storting.
 26. At Senterpartiet ikke vant frem i denne saken, må jeg imidlertid akseptere, men ingen kan forvente at jeg som den i formannskollegiet som ikke er direkte knyttet til beslutningsprosessen i regjering og storting, utfra dette skulle endre partiets standpunkt.
 27. At det er fullt mulig å regulere tjenestemennenes pensjon efter det aktuelle lønnstrinn, finner vi i det faktum at regjering, storting og Høyesteretts medlemmer har hatt det slik i lang tid.
 28. Bedriftene blir på sin side dømt til saumfaring i storting og massemedia.
 29. Begge disse rentesatsene fastsettes i regjering og storting.
 30. Behandlingen av langtidsplanen for Forsvaret i vårt storting er meget viktig.
Similar words:
engstarting
engstaring
engstarling
engstarring
engstartling
engstarving
engstirring
Your last searches:
 1. stortingLast searches

# NAL Term
1 Flag visdom
2 Flag accented
3 Flag dekorert
4 Flag naboskap
5 Flag adquirir
6 Flag press
7 Flag offertory
8 Flag rekognoscering
9 Flag minimum
10 Flag nyskape
11 Flag jump the queue
12 Flag granujiento
13 Flag yrkesarbeterska
14 Flag nubado
15 Flag aplauso
16 Flag mellomliggende
17 Flag kontrovers
18 Flag manhål

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 381 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 530 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1172 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2426 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7884 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2153 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2739 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5670 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6485 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6992 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1807 - seconds.

mobiltelefon