logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

4 result(s) found for ROM:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in English Dictionary
engROM
nordata processing [n]: ROM [invariable], leseminne [n]
spadata processing [n]: ROM [m], memoria de sola lectura [f], memoria muerta [f]
swedata processing [n]: ROM [invariable], läsminne [n]
Synonyms:[n]: read-only memory, ROM, read-only storage, fixed storage, memory [gt], computer memory [gt], storage [gt], computer storage [gt], store [gt], memory board [gt]
Derived terms:abstain from, achromatic, aneroid barometer, angstrom, apart from, arise from the dead, aroma, aromatic, as appears from, as is evident from, aside from, barometer, barometric, be compromised, be derived from, be different from, be from, be promised, benefit from, bromelia, bromeliad, bromide, CD-ROM disc, CD-ROM disk, chiromancy, chromatic, chrome, chromium, chromosome, come from, coming from, coming from the west, compromise, compromising, copy from, coronary thrombosis, death from starvation, derive from, derived from, derogate from, descend from, descended from, desist from, deter from, detest from the bottom of one's heart, detract from, deviate from, different from, digress from, disappear from view[Show less / more]
Results found in Norwegian dictionary
norROM
engcomputing [n]: ROM, read-only memory
spacomputing [n]: ROM [m], memoria de sola lectura [f], memoria muerta [f]
swecomputing [n]: ROM
Synonyms:
 1. albuerom, areal, en plass i solen, forum, gårdsplass, idrettsplass, klaring, lebensraum, lekeplass, manesje, nisje, plass, plett, rom, rotunde, spillerom, stadion, sted, taje, torg, tumleplass, tun
 2. alkove, auditorium, aula, bad, celle, dagligstue, forsamlingssted, gang, gutterom, hall, jenterom, jomfrubur, kammers, kjellerrom, kjellerstue, kontor, krypinn, kvarter, kvistværelse, loftsrom, lokale, oppholdsrom, sal, værelse
 3. avlukke, bod, bu, hokk, kleskott, kleve, kott, kove
Derived terms:eie rom, akromatisk, embetsrom, aneroidbarometer, arbeidsrom, albuerom, aroma, aromatisk, baderom, baderomsmatte, baderomstilbehør, bagasjerom, barometer, barometrisk, bestille rom, romersalat, booke rom, bromelin, bromid, CD-ROM disc, deromkring, dele rom, vaskerom, Downs syndrom, dromedar, kompromisspolitikk, elektromagnet, elektromagnetisk, elektromagnetismee, elektromotorisk, forkromme, forrådsrom, oppbevaringsrom, from, fromhet, fullt rom, gjesterom, gi fritt spillerom til, gi husrom, gi rom, hanskerom, herom, hippodrom, hobbyrom, husrom, leie ut rom, leie ut rom til, klesrom, kiromant, kiromanti[Show less / more]
Anagrams:orm, mor
Example:
 1. Afrika skal gi rom for rockegrupper, teatervirksomhet, verksteder av forskjellig slag og annet.
 2. Ferdige leker som hindrer rom for fantasi bør man unngå å kjøpe.
 3. Gammel kirke gir nye muligheter, snakker de om i Vålerengen menighet, som nå efter fem års interimstilværelse i et rom med plass til 5060 mennesker, er tilbake i sin kirke.
 4. Hans Ånd arbeidet plastisk, hans sjels rom var som atelieret, han kunne ikke bare tenke, han måtte forme.
 5. Hvordan er det å være rom i Norge ?.
 6. Meksikaneren gikk inn på Jolas rom og begynte å se på rettsdokumentene.
 7. Nye rom står avlåst mens vinteren er på sitt strengeste, og vedfyring er for mange fortsatt et nødvendig supplement til elektrisiteten.
 8. Rom / form - en oppsummering av erfaring og dekker tidsrommet 19641983.
 9. Selv om skattekommisjonen i overraskende grad har klart å samle seg om nye hovedlinjer for beskatningen, er det fortsatt rom for mye politisk strid om det norske beskatningssystem.
 10. Sun Coast hadde ikke rom imellom lasten midtskips.
 11. Tid og Rom.
 12. Tur retur og Svart sol, som også ble vist i Venezia, er eksempler på hans konkrete stil, maskinlignende, båndformede metallmennesker i et abstrakt rom hvor konflikt og fare og trusel om utslettelse også får en generell og mindre entydig ideologisk karakter.
 13. Bad direktrisen skaffe meg et rom.
 14. Bevilgningsforslaget for 1985 gir rom for å føre videre aktivitetene som er i gang i 1984, samt å innføre en viss ønskelig kvalitetsforbedring i undervisningen for fremmedsproglige elever.
 15. Bygningen med alle sine rom og en god atmosfære passer oss utmerket, sier Berit As.
 16. De økonomiske fremtidsutsikter vi er blitt forespeilet gir neppe rom for påkrevd vedlikehold av verktøy og tekniske installasjoner, beklager en bekymret Bjørn Myhre, daglig leder ved Motorsentret i Hvervenbukta.
 17. Den planlagte pengemengdevekst på ti prosent gir allerede rom for reell vekst gjennom året, og skulle den bli vesentlig sterkere enn dette, vil det kunne bli vanskelig å føre bedringen av prisutviklingen videre inn i 1985.
 18. Denne tiden gir ham rom for å forberede seg på oppgaven som storebror.
 19. Det er dessverre ikke rom for å gjennomføre reformen med færre elever i samtlige klasser samtidig.
 20. Det er idag ca. 50 hoteller i Osloområdet med tilsammen 5328 rom, opplyser adm.direktør Kjell B. Einarsen i Norsk Hotell og Restaurantforbund.
 21. Det er lite belegg på denne tid av året, så vi kunne stille ti rom pluss anneks og seks hytter til disposisjon for de hjemløse, forteller Erling Sande på turistheimen, som ligger 700800 meter fra Norolstasjonen.
 22. Det er mange veier som fører til Rom.
 23. Det er rett og slett ikke rom for de store investeringer et slikt prosjekt krever i årene som kommer.
 24. Det er riktig at loven gir rom for skjønn.
 25. Det er sjelden man får et slikt rom å arbeide i og et slikt tema.
 26. Det finnes iallfall ingen forbrytelse i det låste rom, sa fullmektig Stenman med eftertrykk, og dampet tilfreds på den selskapssigaren han hadde unnet seg.
 27. Det ville ikke være realistisk å tenke på en avtale som gir rom for fortsatt britisk administrasjon efter 1997, uttalte utenriksminister Sir Geoffrey Howe på en pressekonferanse i helgen.
 28. Det virker ikke inn på forholdet, da vi har et stort rom å være for oss selv.
 29. Dette skal bygges på Eidsvoll, og vi kan ikke med vår beste vilje se at det er rom for ytterligere utbygging i løpet av de nærmeste firefem årene.
 30. EFdirektivet gir ikke rom for bruk av Sterlings DC8maskiner neste år hvis ikke typegodkjent støydempningsutstyr er bestilt iår, sier overingeniør Helmø Larsen i det danske luftfartsvesen til Aftenposten.
Results found in Spanish dictionary
spaROM
engproceso de datos [n]: ROM, read-only memory
norproceso de datos [n]: ROM [invariable], leseminne [n]
sweproceso de datos [n]: ROM [invariable], läsminne [n]
Derived terms:disco CD-ROM, lector de CD-ROM, unidad de CD-ROM, CD-ROM
Results found in Swedish dictionary
Similar words:
sweRom
norro
engrod
engrot
norrop
norrot
swerom
Your last searches:
 1. ROMLast searches

# NAL Term
1 Flag ombyggning
2 Flag ruptura controlada
3 Flag delegat
4 Flag danse
5 Flag fernissering
6 Flag wrinkle one's nose
7 Flag fole
8 Flag stritte mot
9 Flag slide
10 Flag hardhudet
11 Flag per stykk
12 Flag real
13 Flag heim
14 Flag problem
15 Flag fattet
16 Flag level
17 Flag tändningsnyckel
18 Flag istemme

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 1266 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 1491 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 1748 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 1492 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 2106 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 3471 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 2158 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 2469 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 4931 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 4862 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.1781 - seconds.

mobiltelefon